Redningsselskapet

Sjøfartsdirektoratet vil overta småbåtregisteret fra Redningsselskapet 

Del
-Redningsselskapet bekymret for fremtidens kystberedskap
BEKYMRET: Generalsekretær Grete Herlofsen er bekymret for sine ansatte og redningsskøytene langs kysten. FOTO: Redningsselskapet
BEKYMRET: Generalsekretær Grete Herlofsen er bekymret for sine ansatte og redningsskøytene langs kysten. FOTO: Redningsselskapet

I dag la Nærings- og fiskeridepartementet fram en anbefaling fra Sjøfartsdirektoratet om at det skal opprettes et obligatorisk småbåtregister, som skal driftes av Sjøfartsdirektoratet selv.  

Vi er dypt bekymret for fremtidens kystberedskap fordi inntektstapet dette medfører tilsvarer driften av om lag ti redningsskøyter med frivillig mannskap, sier generalsekretær i Redningsselskapet Grete Herlofson 

Obligatorisk småbåtregister skal bidra til å styrke sjøsikkerheten, ikke svekke den. Med Sjøfartsdirektoratets anbefaling svekkes Redningsselskapets beredskap, og dermed beredskapen for alle som ferdes langs kysten. 

Vi stiller oss undrende til anbefalingen da det allerede finnes et velfungerende småbåtregister. Redningsselskapet drifter i dag Småbåtregisteret med kontorer i Horten og Arendal. Overskuddet fra Redningsselskapets Småbåtregister går direkte inn i kystberedskapen gjennom drift av redningsskøyter langs kysten. Vi stiller spørsmålstegn ved samfunnsøkonomien i Sjøfartsdirektoratets anbefaling om å overta vårt småbåtregister somi dag finansierer driften av flere redningsskøyter, sier generalsekretæren 

Må være en del av løsningen
Redningsselskapet har hatt flere møter med myndighetene, også på regjeringsnivå, og mener de må være en del av løsningen for fremtidens småbåtregister. Det vil sikre både beredskap, oppslutning og effektivitet i en fremtidig løsning 

 Dersom vi må legge ned dagens register, vil det føre til tap av arbeidsplasser i distriktene, spesielt i Horten og Arendal. Det er også i distriktene vi har majoriteten av skøytene våre, og det er der folkene våre jobber. Vi står potensielt foran en tap-tap-situasjon når staten vil overta dette, sier Herlofson 

 Den årlige inntekten fra dagens register er 34,6 millioner kroner. Summen tilsvarer drift av ti frivillige redningsskøyter årlig. Faller denne inntekten bort vil det ikke bare føre til en kraftig svekkelse av kystberedskapen, men også svekke den frivillige beredskapen langs kysten vår. 

 Beslutningen er direkte i strid med totalberedskapskommisjonens anbefaling om å styrke den frivillige beredskapen og regjeringens ambisjoner om å gi mer ansvar til frivilligheten. Derfor ber vi regjeringen om å lytte til våre innspill og ikke akseptere en anbefaling som fører til en kraftig svekkelse av kystberedskapen og frivilligheten, sier generalsekretær Grete Herlofson.

Det allerede eksisterende registeret brukes aktivt av blant annet Redningsselskapet, HRS, politiet, kystvakta, tolletaten og andre myndigheter. Bare i fjor ble det gjort 34.000 manuelle k i registeret i beredskapssammenheng. Det vil også ta tid å bygge opp et helt nytt register. 

Redningsselskapet står i dag for 76 prosent av alle redninger som skjer til havs. Inntektene fra dagens småbåtregister går direkte inn i vårt redningsarbeid og sikkerhet på sjøen. 

 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

BEKYMRET: Generalsekretær Grete Herlofsen er bekymret for sine ansatte og redningsskøytene langs kysten. FOTO: Redningsselskapet
BEKYMRET: Generalsekretær Grete Herlofsen er bekymret for sine ansatte og redningsskøytene langs kysten. FOTO: Redningsselskapet
Last ned bilde
Last ned bilde

Lenker

Om Redningsselskapet

Redningsselskapet
Redningsselskapet
Drammensveien 288
0283 Oslo

98706757http://www.redningsselskapet.no

Fakta  

Redningsselskapets Småbåtregister er Norges største register for fritidsbåter med lengde opp til 15 meter. I dag inneholder registeret informasjon om rundt 445.000 båter, hvorav 186.000 er aktivt registrerte båter tilknyttet dagens eier. Estimert er det ca. 770.000 fritidsbåter i Norge (Båtlivsundersøkelsen fra 2022) Dette medfører at ca. 580.000 båter i Norge i dag ikke er registrert opp mot dagens båteier. 

 

* Redningsselskapet overtok driften av dagens småbåtregister i 2005 fra Tollvesenet, og siden har vi investert betydelige ressurser for å utvikle et register som er bygget opp for å dekke hele båtens livsløp, fra den blir produsert hos en båtprodusent, solgt hos en forhandler, videresolgt mellom privatpersoner, overført til et forsikringsselskap eller registrert som kondemnert. 

 

Det allerede eksisterende registeret brukes aktivt av blant annet Redningsselskapet, HRS, politiet, kystvakta, tolletaten og andre myndigheter. Bare i fjor ble det gjort 34.000 manuelle søk i registeret i beredskapssammenheng. Det vil også ta tid å bygge opp et helt nytt register. 

Redningsselskapet står i dag for 76 prosent av alle redninger som skjer til havs. Inntektene fra dagens småbåtregister går direkte inn i vårt redningsarbeid og sikkerhet på sjøen. 

Følg pressemeldinger fra Redningsselskapet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Redningsselskapet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Redningsselskapet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom