Gjennomslag for norsk reiseliv: Blir nasjonal eksportsatsing.

Del

Virke har lenge jobbet for å gjøre reiseliv til en nasjonal eksportsatsning. I dag kom bekreftelsen fra næringsministeren. 

Bransjedirektør for reiseliv Audun Pettersen
Bransjedirektør for reiseliv Audun Pettersen

Reiseliv blir neste nasjonale eksportsatsing

Torsdag 7. september annonserte næringsministeren at reiseliv blir den femte eksportsatsingen i regjeringens eksportreform Hele Norge eksporterer. Satsingen er et offentlig-privat samarbeid og skal bidra til å nå målet om økt eksport, og målet for reiselivspolitikken om å skape en mer konkurransedyktig reiselivsnæring som både er mer bærekraftig og lønnsom enn tidligere. 

- Reiseliv er Norges femte største eksportnæring. Det er økt etterspørsel etter bærekraftige reisemål og autentiske opplevelser, og Norge kan bli en verdensledende destinasjon for bærekraftig turisme. Fra regjeringas side ønsker vi å bidra til å utvikle en mer konkurransedyktig og lønnsom reiselivsnæring, som skaper helårs arbeidsplasser over hele landet. Norsk reiselivsnæring er viktig, og en nasjonal eksportfremmesatsing på dette området er derfor helt riktig, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Stort eksportpotensiale

- Det er svært gledelig at næringsministeren ser eksportpotensialet i reiselivet og ønsker å satse på en fremtidsrettet næring. Vi vet at våre reiselivsbedrifter skaper gåsehudopplevelser basert på vår unike natur og kultur, og er bevisste på hvilke utslipp og ringvirkninger det fører med seg. En felles satsning på eksport vil gjøre at næringen kan ta i bruk enda flere virkemidler for å videreutvikle norsk reiseliv sier bransjedirektør for reiseliv Audun Pettersen. 

Reiselivsnæringen omsatte for totalt 206 milliarder kroner før 2019, hvorav eksportbidraget var på hele 38 milliarder kroner. Dette gjør reiseliv til Norges femte største eksportnæring etter olje/gass, maritim, sjømat og prosessindustri.

Skal skape en mer konkurransedyktig og bærekraftig næring

Norges internasjonale posisjon i reiselivet har blitt styrket de senere årene, og norske reiselivsdestinasjoner har fått god internasjonal oppmerksomhet. Den norske reiselivsnæringen har derfor gode muligheter til å ta markedsandeler fremover. Dette skyldes både økende etterspørsel etter den typen natur- og kulturbasert opplevelsesturisme som tilbys i Norge, og fordi norsk reiseliv har jobbet målrettet for å øke kvalitetsnivået. Det gir et godt utgangspunkt for eksportsatsningen.

Nasjonalt eksportråd har anbefalt at den foreslåtte eksportsatsingen bør ta for seg «highend»-segmentet og sesongutjevning av tilbud/arbeidsplasser. Dette er i tråd med premisset i den nasjonale reiselivsstrategien fra 2021, om at markedsutviklingen må rettes mot målgrupper med høy økonomisk verdi og lavt klimaavtrykk. Nasjonalt eksportråd vil nå starte oppgaven med å utvikle forslaget til eksportsatsing innen reiseliv. Satsningen følges opp og videreutvikles i tett samarbeid med næringslivet.

- Innspillet er utarbeidet i tett dialog med våre medlemmer og de andre arbeidslivsorganisasjonene. Nå ser vi frem til å sette oss ned med Nasjonalt Eksportråd for å konkretisere strategien frem mot neste vår. Satsningen er en god start men det er mye arbeid som gjenstår sier Pettersen

Nøkkelord

Kontakter

Følg pressemeldinger fra Virke

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Virke på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Virke

Invitasjon til Virkes konjunkturseminar: Slik blir høsten i norsk handel18.9.2023 09:29:46 CEST | Pressemelding

Hvordan ser slutten av 2023 ut for norske handelsbedrifter? Hvilke bransjer vil holde seg sterke i møte med fallende kjøpekraft og økende renter? Virke ønsker velkommen til lansering av årets siste konjunkturapport for 2023. Presentasjonen avholdes på Virkes handelskonferanse den 21. september 10:40 av sjeføkonom Lars E. Haartveit på Colusseum kino. Det vil være tid til en 1-til-1 intervjuer i etterkant. Påmelding: gullik.slagsvold.store@virke.no

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom