Norsk-Tysk Handelskammer

Omstillingen til fornybar energi belaster tyske bedrifter

Del

Det tyske næringslivets tillit til landets energipolitikk har nådd et bunnpunkt. Det viser det tyske industri- og handelskammerets Energiewende-Barometer 2023, basert på en undersøkelse blant 3572 bedrifter på tvers av alle bransjer og regioner i Tyskland. Den tyske regjeringen har nå kommet frem til ni punkter som skal forbedre forholdene for næringslivet.

For mange bedrfiter virker energiomstillingen negativt.
For mange bedrfiter virker energiomstillingen negativt. ©Stefan Loss - stock.adobe

Det sentrale spørsmålet i Energiebarometer-undersøkelsen lød: Hvordan mener du omstillingen til bærekraftig energiforsyning vil påvirke din bedrifts konkurranseevne? På en skala fra minus 100 (svært negativt) til pluss 100 (svært positivt) svarte bedriftene i gjennomsnitt minus 27. En ny rekord – aldri har verdien vært lavere siden spørreundersøkelsene startet i 2012.

Alt i alt ser tyske bedrifter flere risikoer enn muligheter for sin egen konkurranseevne: For 52 prosent av bedriftene virker energiomstillingen negativt eller svært negativt på forretningsdriften, mens bare 13 svarer positivt eller svært positivt. I industri med høyt energiforbruk anser tre fjerdedeler av bedriftene virkningene som negative eller svært negative.

En utløsende faktor for foretakenes negative syn er de energipolitiske konsekvensene av Russlands krig mot Ukraina. Etter fjorårets energiprissjokk, etterfulgt av en relativt smertefri vinter, vokser nå bekymringen for den videre utviklingen. Tre av fire bedrifter vil redusere investeringene. I energiintensiv industri vil nesten halvparten av foretakene begrense investeringene også på sine egne kjerneområder. Ifølge bedriftene er det først og fremst mangel på pålitelige perspektiver i energipolitikken og dermed vanskelig planlegging som hemmer transformasjonen. Nesten 60 prosent av foretakene mener at dette bremser dem. På årets German-Norwegian Energy Dialogue, arrangert av Norsk-Tysk Handelskammer, ble de samme faktorene nevnt: Et gjennomgående tema i samtalene var manglende rammevilkår og planleggingssikkerhet for bilaterale prosjekter.

Etter et todagers arbeidsmøte i august sendte den tyske regjeringen ut positive signaler: For å styrke næringslivets muligheter, skal skatteletter innføres og byråkratiske hindringer fjernes. Slik ønsker koalisjonsregjeringen å sende et samlet politisk signal om at de reagerer smidig i en utfordrende økonomisk situasjon. Tyske næringslivs- og industriorganisasjoner mener tiltakene går i riktig retning, men at de fortsatt ikke er tilstrekkelige.

Nøkkelord

Kontakter

Norsk-Tysk Handelskammer

Siden 1986 har Norsk-Tysk Handelskammer jobbet for økt handel, næringssamarbeid og erfaringsutveksling mellom Norge og Tyskland. Norske og tyske bedrifter kompletterer hverandre på mange områder. Vår visjon er å være en naturlig partner for eksportorienterte bedrifter og sørge for at kundene og medlemmene våre drar nytte av samarbeidspotensialet landene imellom.

Som eksperter er vi det første kontaktpunktet og rådgiver for aktører innen norsk-tyske næringslivsforbindelser uavhengig av bedriftsstørrelse og bransje. Gjennom vår bilaterale plattform åpner vi dører, bygger broer og bidrar til verdiskapning for våre medlemsbedrifter og kunder.

Som nøytral partner for norske og tyske bedrifter representerer og fremmer vi vårt nettverks interesser og mål i skjæringspunktet mellom næringsliv og politikk. Handelskammeret har over 800 norske og tyske medlemsbedrifter og er en del av et verdensomspennende nettverk av tyske utenlandshandelskamre (AHKs), lokalisert på 140 steder i 92 land.

Følg pressemeldinger fra Norsk-Tysk Handelskammer

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk-Tysk Handelskammer på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk-Tysk Handelskammer

Den tyske regjeringen sier ja til omformerproduksjon i Warnemünde28.9.2023 09:17:19 CEST | Pressemelding

Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius har gitt klarsignal for bygging av omformerplattformer på marineverftet Warnowwerft i Rostock-Warnemünde. Allerede i midten av september hadde den tyske nærings- og klimaministeren Robert Habeck ved flere anledninger gitt uttrykk for at regjeringen vil støtte produksjon av omformerplattformer i Tyskland. Den tyske regjeringen forventer at bare for det tyske markedet vil det i perioden 2026–2045 være behov for 33 omformerplattformer, hver med en kostnad på rundt to milliarder euro.

CBAM trer i kraft – hva betyr CO2-tollen for bedrifter?26.9.2023 11:49:01 CEST | Pressemelding

Den 1. oktober trer den såkalte Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) i kraft som grensejusteringsmekanisme for CO₂ i EU. Formålet er å kompensere for konkurranseulempene bedrifter i EU har på grunn av strenge klimakrav, ved å heve prisnivået for utslippsintensiv import fra tredjeland opp til det europeiske prisnivået. For bedrifter i Tyskland innebærer dette mer byråkrati, noe som også kan påvirke norske handelspartnere.

Den tyske regjeringen og EU-kommisjonen gjør H2Global til europeisk hydrogenprosjekt2.6.2023 12:00:30 CEST | Pressemelding

I et bilateralt møte i går ble EUs energikommissær Kadri Simson og Tysklands nærings- og klimaminister Robert Habeck enige om å samordne den nye europeiske hydrogenbanken (European Hydrogen Bank - EHB) med instrumentet H2Global som Tyskland har utviklet for å få fart på markedet. Det avtalte samarbeidet er et viktig skritt for å sikre hydrogenetterspørselen i Tyskland og Europa og for den globale markedsøkningen for grønt hydrogen.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom