Hver fjerde bedrift mener at kommunens næringspolitikk er dårlig.

Del

Virkes lokalvalgsundersøkelse finner at mange bedrifter er misfornøyde med kommunens saksbehandlingstid og tilgangen på arbeidskraft. 

Administrerende direktør Bernt Apeland
Administrerende direktør Bernt Apeland

Hele undersøkelsen er tilgjenngelig for presse via presse@virke.no

Stavanger kommer best ut

En undersøkelse utført av Hovedorganisasjonen Virke viser at hver fjerde virksomhet vurderer næringspolitikken i sin kommune som dårlig. Spesielt stor er misnøyen med kommunal saksbehandlingstid, en sak flertallet også trekker frem som viktig. Vi ser blant annet at virksomhetene i Bergen som anser saken som viktig, har hele 61 prosent svart at de er misfornøyde med saksbehandlingstiden i kommunen. 
 
Administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke, Bernt Apeland sier at kommunepolitikerne som i disse dager kjemper om velgernes gunst er nødt til å ta tallene på alvor. 

- Hvis politikerne ønsker å tiltrekke seg nye bedrifter, og bidra til at de som allerede finnes i kommunen fortsetter satsingen, må man legge til rette gjennom en god næringspolitikk. Når hver fjerde virksomhet er misfornøyd er det grunn til å rope varsko, sier Apeland. 
 

Stavanger, som profilerer seg som næringsbyen, kommer best ut når det gjelder bedriftenes vurdering av næringspolitikken, mens byer som Oslo, Trondheim og Fredrikstad kommer dårlig ut. Undersøkelsen viser også at mindre virksomheter vurderer næringspolitikken som dårligere enn større virksomheter. 

Folk jobber innen handel og tjenester 

70 prosent av de som jobber i privat sektor har sin arbeidshverdag i innenfor handels- og tjenestenæringen. Varehandelen sysselsetter alene mer enn 350 000 mennesker. Det tilsvarer flere enn hele fastlandsindustrien og petroleumssektoren til sammen.  

- Uten lokalbutikken, serveringssteder og andre servicetilbud vil levende lokalsamfunn over hele landet falle sammen. Både fordi flertallet jobber innenfor handels- og tjenestenæringen, men også fordi muligheten til å kjøpe varer og tjenester er sentralt for å leve gode liv, sier Apeland.  

Bo- og arbeidsmarked viktigst 

Flertallet av virksomhetene oppgir at et attraktivt bo- og arbeidsmarked som sikrer tilgang på kvalifisert arbeidskraft som den viktigste enkeltsaken frem mot valget. I landets største byer er under halvparten av bedriftene tilfreds med tilgangen på kvalifisert arbeidskraft. 
 

- En viktig jobb for lokalpolitikerne blir å sikre lokalt næringsliv tilgang på kvalifisert arbeidskraft innenfor sitt bo- og arbeidsmarked. Våre medlemmer skriker etter flere butikkmedarbeidere, kokker og yrkessjåfører. Uten dem stopper Norge, sier Apeland. 

Andre saker som trekkes frem som viktige er infrastruktur og samferdsel, samt kommunens ansvar for å sikre rettferdig konkurranse. Flere frykter også at økte skatter og avgifter vil bli en utfordring i tiden fremover. 

Undersøkelsen er gjennomført av Hovedorganisasjonen Virke blant 1100 virksomheter i handels- og tjenestenæringen. 

Kontakter

Virke er hovedorganisasjonen for arbeidsgivere i handels- og tjenestenæringen. Det er næringer som står for halvparten av verdiskapingen i Norge. Vi kjemper for våre 25 000 medlemsvirksomheter slik at de er rustet for morgendagen, fordi deres utfordringer er våre utfordringer.

Følg pressemeldinger fra Virke

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Virke på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Virke

Invitasjon til Virkes konjunkturseminar: Slik blir høsten i norsk handel18.9.2023 09:29:46 CEST | Pressemelding

Hvordan ser slutten av 2023 ut for norske handelsbedrifter? Hvilke bransjer vil holde seg sterke i møte med fallende kjøpekraft og økende renter? Virke ønsker velkommen til lansering av årets siste konjunkturapport for 2023. Presentasjonen avholdes på Virkes handelskonferanse den 21. september 10:40 av sjeføkonom Lars E. Haartveit på Colusseum kino. Det vil være tid til en 1-til-1 intervjuer i etterkant. Påmelding: gullik.slagsvold.store@virke.no

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom