Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppens resultat første halvår 2023

Del

Olav Thon Gruppen hadde et resultat i første halvår på 94 millioner kroner, ned fra 5,3 milliarder kroner i samme periode i fjor.

Den store endringen fra i fjor forklares av at verdinedgang på eiendomsporteføljen og finansielle instrumenter i første halvår var 1,7 milliarder kroner, mens det i samme periode i fjor var en verdiøkning på 3,4 milliarder kroner.

Resultatet før skattekostnad, verdiendringer og valutaposter ble 2,2 milliarder kroner, en økning på 11 % fra samme periode i fjor.

Thon Hotel Snø
Thon Hotel Snø på Lørenskog åpnet i 2023 Thon Hotels


- De fleste virksomhetsområdene i Olav Thon Gruppen utviklet seg godt, og til tross for økonomisk usikkerhet og kraftige renteøkninger, oppnådde Olav Thon Gruppen en betydelig økning i det operative halvårsresultatet, sier konserndirektør for økonomi og finans, Arne B. Sperre.

Solid finansiell posisjon

Ved halvårsskiftet var Olav Thon Gruppens egenkapital 68 milliarder kroner, og likviditetsreservene var på 10,4 milliarder kroner.  

- Selv med økt usikkerhet og kraftige renteøkninger er Olav Thon Gruppen godt posisjonert for videre lønnsom vekst i tiden fremover, uttaler Sperre.

Høye eiendomsverdier og lav gjeld

Ved utgangen av første halvår var markedsverdien på eiendomsporteføljen 119 milliarder kroner, og konsernets totalt rentebærende gjeld var 34 milliarder kroner. Konsernets belåningsgrad var 27 %, og Olav Thon Gruppen er dermed blant eiendomsselskapene med lavest belåningsgrad i Skandinavia.

Omsetningsvekst i konsernets kjøpesentre

Olav Thon Gruppen har i dag 89 kjøpesentre i eie og forvaltning, og er Skandinavias ledende kjøpesenteraktør. Markedsposisjonen er solid både i det norske og svenske kjøpesentermarkedet, og i porteføljen inngår Norges seks største kjøpesentre i første halvår, målt etter butikkomsetning. I Sverige er Olav Thon Gruppen en av de største eiere av kjøpesentereiendom.

Butikkomsetning i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet i Norge og Sverige, var i første halvår 36 milliarder kroner. Omsetningsveksten fra samme periode i fjor var 6 % i Norge og 9 % i Sverige.  

- Omsetningstallene på kjøpesentrene har i første halvår vist en noe avtakende vekst i tråd med de kraftige renteøkningene både i Norge og Sverige. Til tross for dette øker besøks-tallene på kjøpesentrene, som nok en gang viser seg som attraktive og populære møteplasser for varehandel, service og opplevelser, understreker Sperre.

Thon Hotels

Ved utgangen av første halvår hadde Thon Hotels 13 900 rom fordelt på 93 hoteller i Norge og utlandet. Hotellmarkedet i Norge hadde en svært positiv utvikling første halvår.

Thon Hotels oppnådde en stor økning både i gjennomsnittlig rompris og beleggsprosent sammenliknet med første halvår i 2022.

Boligsalg og næringseiendom

Konsernet har et større boligprosjekt under oppføring, og i første halvår ble det overlevert boliger med en salgsverdi på 511 millioner kroner.

Markedet for næringseiendom utviklet seg svakt i første halvår, og de kraftige renteøkningene medførte lavere etterspørsel etter næringseiendom som investeringsobjekt. Dette bidro til økte avkastningskrav og en generell verdinedgang på næringseiendommer i Norge.

Investeringer og eiendomsprosjekter

I første halvår ble det investert ca. 2,2 milliarder kroner i virksomheten, hvorav noe over halvparten dreier seg om kjøp av nye eiendommer.

I tillegg ble flere store eiendomsprosjekter sluttført. 

Blant annet ble utvidelse av Triaden på Lørenskog ferdigstilt og Thon Hotel Snø med 288 rom ved SNØ helårsarena for ski på Lørenskog i Oslo-området åpnet.

Les mer i vedlagte halvårsrapport for 2023

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om oss

Konsernet Olav Thon Gruppen omfatter mange virksomheter, hvorav kjernevirksomhetene er eiendom og hotell. De mest kjente merkenavnene våre er Thon Eiendom og Thon Hotels.

I 2022 hadde konsernet ca. 2.700 årsverk. Les årsrapportene våre her.

Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen, som gir deler av overskuddet i Olav Thon Gruppen til samfunnsnyttige formål.

Link til våre presserom:
Olav Thon Gruppen
Thon Eiendom
Thon Hotels
Olav Thon Eiendomsselskap ASA

Følg pressemeldinger fra Olav Thon Gruppen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Olav Thon Gruppen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppens kjøpesentre omsatte for 78 milliarder i 20235.1.2024 11:20:00 CET | Pressemelding

I 2023 var omsetningen i Olav Thon Gruppens kjøpesentre på 78 milliarder kroner. Dette tilsvarer en økning på 5,2 % fra 2022. Også julehandelen i 2023 var god med en vekst på 3,5 % i desember sammenlignet med samme periode i 2022. - I et år som vi vet har vært vanskelig for forbrukerne, er vi meget godt fornøyde med en samlet omsetningsøkning på over 5,2 % i Olav Thon Gruppens kjøpesentre i Norge. Vi kommer til å satse offensivt på å øke markedsandeler i 2024, men vi tror markedet kan bli tøffere i første halvår, og at forbruksveksten avtar noe, sier Thomas E. Rønning, direktør for kjøpesenter i Olav Thon Gruppen.

Olav Thon Gruppen kjøper Hotel Terminus i Stockholm - nyåpner som Thon-hotell i 20256.12.2023 08:00:00 CET | Pressemelding

Som et ledd i Thon Hotels’ strategi om å satse i Skandinavia har Olav Thon Gruppen gjennom det svenske datterselskapet Thon Sverige AB inngått en avtale om å kjøpe Hotel Terminus i Stockholm. - Det var først og fremst den sentrale beliggenheten like ved Stockholm sentralstasjon som gjorde at vi fattet interesse for denne svært attraktive hotelleiendommen, uttaler Arne B. Sperre, visekonsernsjef i Olav Thon Gruppen.

Vi gratulerer Olav Thon med 100-årsdagen den 29. juni28.6.2023 20:00:00 CEST | Pressemelding

- Jeg har lært Olav Thon godt å kjenne gjennom mine 30 år i konsernet, spesielt i året som har gått, som konsernsjef. Han lever som han lærer, og jeg har dyp beundring for livsverket hans. Det Olav Thon har oppnådd gjennom sitt lange liv, er helt unikt. At Olav Thon nå runder 100, er enda et eksempel på hans imponerende langsiktighet i ett og alt, sier Kjetil Nilsen, konsernsjef i Olav Thon Gruppen.

Olav Thon Gruppen i 2022 – Solid resultat i etterkant av pandemien9.5.2023 09:08:35 CEST | Pressemelding

Olav Thon Gruppen oppnådde et solid resultat også i 2022 til tross for kraftige renteøkninger og økt økonomisk usikkerhet. Resultat før skattekostnad ble på 4,3 milliarder kroner, en nedgang fra 7,8 milliarder i 2021, hvor verdiøkninger på eiendomsporteføljen sto for hele 3,1 milliarder av resultatet. Resultatet før verdiendringer og skatter ble 3,9 milliarder kroner, en økning på 15 % fra 2021.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye