CLIA - Cruise Lines International Association

Ny miljørapport viser betydelig fremgang i cruiseindustriens satsning mot nullutslipp

Del
(Washington/Brussel, 6. september 2023) Bransjeorganisasjonen Cruise Lines International Association (CLIA) legger i dag frem cruisenæringens teknologirapport («2023 Global Cruise Industry Environmental Technologies and Practices Report»), som viser betydelig fremgang i hele sektoren for å nå bransjens bærekraftsmål.

Det er vedtatt investeringer på 62 milliarder dollar, eller 660 milliarder kroner i utvikling av teknologi løsninger som vil ha stor betydning for hele den globale skipsfarten og sette opp farten i den maritime industriens arbeid for netto nullutslipp.

Ordreboken for nye skip viser at i løpet av de neste fem årene skal 44 nye fartøyer ferdigstilles. Av disse skipene vil 25 være LNG-drevne og syv vil være klare for metanoldrift. Dette viser at bransjen forplikter seg til en overgang til ny og banebrytende teknologi og går i front for å akselerere maritim sektors overgang til en fremtid med lav- eller nullutslipp.  

Videre vil et økende eksisterende antall fartøy enten bygges om til å kunne bruke alternative drivstoff eller være i stand til å innlemme nullutslippsdrivstoff når de blir tilgjengelige. Rapporten viser også betydelige investeringer for at cruise skipene skal kunne koble seg til landstrøm som må etableres i havnene. Flere rederier bygger skipene for å kunne gå på ulike drivstoff, samt teste ut brensels­celleteknologi, vindkraft (inkludert solide seil), solceller og batteriteknologi. Samtidig er nå 171 skip i CLIAs flåte, over 60% av organisasjonens globale flåte, utrustet med effektivitetssporingssystemer som forbedrer ytelsen til eldre skip – med flere slike systemer planlagt. 

Sammen med det beste av verdens innovasjonsmiljøer, blant annet Vard og DNV, har CLIAs medlemmer 32 pilotprosjekter i gang som bidrar til et løft for hele den maritime sektoren. 

CLIAs globale administrerende direktør Kelly Craighead sier:

"Cruiserederier fortsetter å utvikle sin flåte av cruise skip for å beskytte miljøet og tilby bærekraftig turisme som nytes av millioner av passasjerer hvert år. Våre data viser en betydelig bruk av ny teknologi. Dette arbeidet er allerede godt i gang. Introduksjonen av disse nye teknologiene og de mange pilotprogrammene viser hvordan cruiseindustrien er tar utfordringen om å seile mot en mer bærekraftig fremtid."  

Utfordringen for næringen er at de miljøvennlige drivstoffene må være tilgjengelige. Her er det viktig med både initiativer fra myndigheter og næringsliv, forsknings- og innovasjonsmiljøer for å tilrettelegge for infrastruktur som gjør at skipene kan få tilgang til drivstoff der skipene seiler.

Viktige punkter fra rapporten

Landstrøm, som tillater skipene å slå av motorene i havn, reduserer utslipp med opp til 98% mens et skip er i havn. 

  • I CLIAs flåte er 120 skip (46% av flåten) i stand til å bruke landstrøm. Dette vil øke til 86% av flåten (men 95% av passasjerkapasiteten) i 2028. 
  • Kun 32 havner i verden har landstrømkapasitet. Norge ligger i front, men er ikke i mål.
  • CLIAs medlemmer garanterer at alle skip innen 2035 skal kunne benytte landstrøm, eller benytte seg av lavkarbonalternativer når tilgjengelig. 
  • Som en del av EUs «Fit for 55»-program vil Europas største havner være forpliktet til å tilby landstrøm innen 2030 og dermed akselerere utviklingen og tilgjengeliggjøring av teknologien. 

Avanserte avløpsvannsbehandlingssystemer – Som en del av deres bærekraftsarbeid har cruiserederiene forpliktet seg til å ikke slippe ut ubehandlet kloakk noe sted i verden, under normale operasjoner.

  • På tvers av CLIAs flåte er 202 skip, eller 77%, utstyrt med avanserte avløpsvannsbehandlingssystemer. Disse systemene opererer til en høyere standard enn mange av verdens landbaserte behandlingsanlegg. 
  • Alle nybygde skip og skip på ordrebok har avanserte avløpsvanns­behandlings­systemer. Det betyr at 242 skip, eller 80% av flåten, vil ha moderne systemer om bord innen kort tid. 

Fornybare drivstoff og alternative energikilder – Flere av CLIAs medlemsrederier utfører tester og piloter, og bygger inn muligheten for å kjøre på fornybare drivstoff som biodrivstoff og syntetiske drivstoff. 

  • I CLIAs medlemsflåte er det i dag fire skip som bruker fornybare biodrivstoff som energikilde, og 4 skip på ordrebøkene forventes å være konfigurert for det samme. 
  • 24 skip gjennomgår nå forsøk med biodrivstoff og to skip tester syntetiske drivstoff. 
  • Syv nybygg forventes å gå på nullutslippsdrivstoff, inkludert fem skip som skal gå på grønn metanol og to på grønn hydrogen. 
  • 15% av nybygde skip skal utstyres med batterilagring og/eller brenselsceller for hybrid kraftproduksjon.

Flytende naturgass (LNG) - Flere cruiseskip benytter seg i dag av LNG. I overgangen til bærekraftige, fornybare drivstoff er LNG et stort skritt, og disse skipene vil med få eller ingen modifikasjoner kunne bytte til bio-LNG eller syntetiske ekvivalenter i fremtiden. 

Rapporten viser at 48% av skipene på ordrebøkene vil bli designet med LNG-motorer og drivstofforsyningssystemer. Disse skipene vil bli en del av en fremtidig generasjon skip som kan være i stand til å benytte seg av fornybare marine drivstoff, når leverandører klarer å tilgjengeliggjøre dem i stor skala.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om CLIA - Cruise Lines International Association

CLIA - Cruise Lines International Association
CLIA - Cruise Lines International Association
Rue du Trône 60
1050 Brussel, Belgia

+32 (0) 2 709 01 31https://www.cruising.org

Cruise Lines International Association (CLIA) ble etablert i 1975 er verdens største bransjeforening for cruise industri og representerer en enhetlig stemme og en ledende autoritet på global cruise virksomhet. CLIA representerer over 50 cruiserederier – fra havgående skip til spesialcruiseskip. CLIA representerer mer enn 95 % av den globale cruisekapasiteten og, har over 350 Executive Partners - sentrale leverandører og samarbeidspartnere til vårt produkt. Dette inkluderer havner og destinasjoner, verfts og leverandørindustri, salg og markedsføringsbedrifter og rene forretningstjenester. CLIA representerer 13 000 global reisebedrifter og 50 000 reiseagenter – disse medlemmene inkluderer de største reiseaktørene og konsortier i verden. Våre medlemmer betjener mer enn 30 millioner passasjerer årlig.

CLIA står for politikk og løsninger som fremmer en trygg, sikker, miljøvennlig og bærekraftig cruiseturisme som reiseopplevelse. 
Rent hav, ren luft og rene destinasjoner i et bærekraftig økosystem er helt avgjørende for cruiseindustriens virksomhet og forretningsmodell. Våre medlemmer har som ambisjon å bli ledende i utviklingen av bærekraftig turisme i bærekraftige og miljøvennlige destinasjoner.

Følg pressemeldinger fra CLIA - Cruise Lines International Association

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra CLIA - Cruise Lines International Association på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra CLIA - Cruise Lines International Association

Hvordan kan vi utvikle cruisenæringen til en fremtidsnæring for norske fjorder?11.8.2023 05:00:00 CEST | Pressemelding

På grunnlag av Menon Economics’ rapport «Cruiseturismen må utvikles som en integrert del av reiselivsnæringen på en bærekraftig måte», slipper CLIA, Cruise Norway og European Cruise Service, samlet i koalisjonen "Cruiseplattformen", en oppdatert rapport fra Menon Economics. Menon-rapporten ble gitt tidligere i år som et bidrag fra forskjellige interessenter til Reisemålsutvalget. Hovedpoenget er å forklare og etablere en strategi for en grønn, bærekraftig utvikling av cruiseturismen som en integrert del av norsk reiselivsnæring. Rapportens hovedfunn viser at næringen har rom for å skape større verdier på land og sammen med myndighetene mulighet til å møte klimamålene satt i Parisavtalen.