WWF Verdens naturfond

7 av 10 mener politikerne må gjøre mer for å stoppe naturtapet

Del

Over 70 prosent er veldig eller ganske bekymret for tap av natur og nedbygging av natur, viser en undersøkelse Opinion har gjennomført for WWF Verdens naturfond.

Patnaree Asavacharanitich / Shutterstock

Et stort flertall av befolkningen er bekymret for natur- og klimakrisen, og flest mener det er politikerne våre som bærer det største ansvaret for å stanse klimaendringer og naturtap. Det viser den årlige naturundersøkelsen Opinion utfører på oppdrag fra WWF.

– Vi mister stadig mer natur, og dette bekymrer et stort flertall i befolkningen, med god grunn. Isolert sett er det en motorvei her og et hyttefelt der, men i sum har alle disse arealendringene over hele landet skyld i at vi i dag har bare 11,5 prosent villmark igjen, og hele 2752 arter er oppført som truet på rødlista, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Undersøkelsen tar for seg en rekke klima- og miljøspørsmål for å kartlegge nordmenns kunnskap om og engasjement for tematikken og hvilke standpunkt folk har i aktuelle klima- og miljøspørsmål.

Hovedfunn fra naturundersøkelsen:

  • 72 prosent er opptatt av natur- og klimaspørsmål.

  • 81 prosent sier naturopplevelser er viktige for dem.

  • 86 prosent synes tilgang til nærnatur er viktig.

  • 74 prosent er bekymret for nedbygging av natur.

  • 72 prosent mener norske politikere må gjøre mer for å stanse naturtap og 69 prosent mener politikerne har et større ansvar for å stanse klimaendringer og naturtap enn det enkeltpersoner har.

  • 60 prosent mener Norge bør begrense utbygging av hyttefelt, motorveier og andre prosjekter som ødelegger natur. 15 prosent er uenige.

  • Halvparten eller mer er bekymret for samtlige av følgende miljøsaker: plastforsøpling (86 %), tap av natur (76 %), nedbygging av natur (73 %), utryddelse av arter (73 %), havforsuring (67 %), klimaendringer (66 %), insektdød (62 %), luftforurensing i byene (62 %), vannknapphet (56 %), overfiske (54 %) og flom og skred (50 %).

  • 99 prosent støtter satsing på sirkulærøkonomiske tiltak. Over halvparten mener politikere bør satse på krav til lengre levetid for produkter, billigere reparasjon, og flere panteordninger. 1 av 3 ønsker flere dele- og panteordninger.

Vektlegger natur i årets lokalvalg

I tillegg svarer 68 prosent at bevaring av natur er viktig for hva de skal stemme i kommune- og fylkestingsvalget. Andaur er ikke overrasket over at natur er en avgjørende faktor for mange når de skal bestemme seg for hvilket parti som får deres stemme 11. september.

– Den nedbyggingen folk er bekymret for, har i høyeste grad med lokalvalget å gjøre, for all natur ligger i en kommune. Mange av utbyggingssakene avgjøres nettopp av lokalpolitikere, som for eksempel spørsmål om nærnatur, matjord, strandsoner og hytteutbygging, sier Andaur.

Om undersøkelsen:

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion for WWF Verdens naturfond. Resultatene er basert på intervjuer med 1000 personer over 15 år i et landsrepresentativt befolkningsutvalg vektet på kjønn, alder og landsdel.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond
Generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond
Last ned bilde

Lenker

Om oss

WWF er en av verdens største miljøorganisasjoner. Vi jobber for å stanse dagens naturødeleggelser og skape en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen. WWF har eksperter som jobber i mer enn hundre land for å beskytte naturen og ressursene som vi alle er så glad i og avhengig av: Skoger, ferskvann, hav, mat og dyr. Vi jobber for å bremse klimaendringene og for å stanse tapet av arter.

Følg pressemeldinger fra WWF Verdens naturfond

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra WWF Verdens naturfond på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra WWF Verdens naturfond

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom