Enova

Enova lanserer støtte til varmepumpebereder

Del

Enova åpner i dag et nytt tiltak innenfor Enovatilskuddet. Som forbruker får du inntil 5000 kroner i støtte dersom du velger å installere en varmepumpebereder i huset. Enova lanserer støtte til slike beredere for å gjøre teknologien mer kjent og tilgjengelig.

-Varmepumpebereder er en energieffektiv teknologi for å varme opp tappevann i boliger som ikke har, eller planlegger å investere, i et vannbårent varmeanlegg. Teknologien er lite utbredt her i Norge og vi håper derfor at flere tar den i bruk, sier markedsrådgiver Nora Lian i Enova.

Mer effektiv enn vanlige varmtvannsberedere

En varmepumpebereder er en bereder med innebygd varmepumpe der tappevannet til husholdningen varmes opp med varmepumpen. En varmepumpebereder er omtrent 2,5 ganger mer effektiv for oppvarming av tappevann sammenlignet med en vanlig varmtvannsbereder.  

-Store husholdninger som bruker mye varmt vann, kan spare mye strøm ved å velge en varmepumpebereder, sier Lian.

Enovatilskuddet er starthjelp

Enovatilskuddet er Enovas samlede støttetilbud for privatpersoner og består av flere enkeltstående og tidsavgrensede støttetilbud. Teknologier som støttes her skal bidra til en omstilling gjennom mer effektiv energibruk, økt fleksibilitet i energisystemet eller reduserte klimautslipp. Når teknologien har fått den nødvendige starthjelp, avslutter Enova støtten. 

- Enova støtter de som går foran, og skal ta bort noe av risikoen med å være tidlig ute. Dette fører i sin tur til at teknologien kommer raskere ut på markedet enn den ville ha gjort uten støtten. Når volumet i markedet er stort nok, vil prisene gå ned. Da blir teknologien billigere og mer tilgjengelig for alle. Slik bidrar Enovatilskuddet til fortgang i markedsutviklingen, sier Lian.

Les mer om støtte til varmepumpebereder her

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om oss

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 95 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom