Enova

64 millioner kroner til landstrøm i norske havner

Del

Stavanger, Molde og Oslo får til sammen 60 millioner kroner i støtte av Enova til bygging av landstrømanlegg i havnene. I tillegg får Plug AS vel fire millioner kroner til landstrømanlegg i Larvik. Anleggene skal være i drift innen utgangen av 2025 og bidra til at skipene ligger utslippsfritt til kai.

MSC Virtuosa ligger til kai ved Filipstakaia i Oslo. Nå skal Oslo Havn bygge landstrømanlegg her for fremtidens cruiseskip. Foto: Oslo Havn
MSC Virtuosa ligger til kai ved Filipstakaia i Oslo. Nå skal Oslo Havn bygge landstrømanlegg her for fremtidens cruiseskip. Foto: Oslo Havn Foto: Oslo Havn Foto: Oslo Havn

Dette er Enovas 15.runde for investeringsstøtte til landstrøm siden oppstarten i 2016. Gjennom disse rundene har Enova gitt støtte til 127 landstrømprosjekter med over 930,7 millioner kroner. Dette bidrar til å redusere utslippene fra maritim transport i Norge.

-Utslippene fra skipstrafikken må ned og landstrøm bidrar til dette på en effektiv måte. Når skipene tar imot landstrøm mens de ligger til kai, kutter vi utslipp og reduserer støy. Enova støtter de som går foran og prosjektene vi støtter i denne runden vil gi god bruksutnyttelse og et marked videre for landstrøm, sier markedssjef Rune Holmen i Enova.

De prosjektene som får investeringsstøtte i denne runden er:

Selskap

Prosjekt

Støttesum NOK

Stavangerregionen Havn IKS

Landstrøm cruise, Strandkaien

20 000 000

Plug AS

Landstrøm, Kanalen, Larvik

1 900 000

Plug AS

Landstrøm, Containerkaia, Larvik

1 900 000

Molde og Romsdal Havn IKS

Landstrøm cruise, Storkaia Molde

9 736 800

Oslo Havn KF

Landstrøm, tank-kjemikalie- og CO2-skip

10 180 000

Oslo Havn KF

Landstrøm cruise, Filipstadkaia

20 000 000

Stor etterspørsel etter landstrøm

Stavangerregionen Havn IKS skal bygge et landstrømanlegg primært rettet mot cruiseskip. Anlegget, som skal ligge på Strandkaien i nærheten av Stavanger sentrum, blir et høyspentanlegg og kan levere opp til 16 MW effekt til ett skip av gangen. Det er stor etterspørsel etter landstrøm for cruise og flere av de cruiseskipene som anløper Stavanger er allerede tilrettelagt for landstrøm.

-Tildelingen er avgjørende for at Stavangerregionen havn kan starte realiseringen av landstrømanlegg i Stavanger. Prosjektet vil bidra til målsetningen om at alle cruiseskip som ankommer Stavanger fra 2027 skal koble seg på landstrøm, sier Åsta Vaaland Veen, teknisk sjef i Stavangerregionen Havn IKS.

 

 

To godskaier i Larvik

Plug AS skal bygge to landstrømanlegg på de to store godskaiene sentralt i Larvik, henholdsvis Kanalen og Containerkaia. Ved Kanalen anløper det hovedsakelig stykkgods og bulk og her er det planlagt et anlegg med samlet kapasitet på ca. 600 kVA, fordelt på tre omformere med tilhørende skilletrafo for å kunne betjene tre fartøy samtidig.

Ved Containerkaien går det hovedsakelig containerskip. Her er det planlagt et anlegg på ca 800 kVA som vil forsyne et skip om gangen.

70 % av skipene kan koble seg på

Molde og Romsdal Havn IKS skal bygge et landstrømanlegg på Storkaia i Molde. Molde har i likhet med Stavanger en rekke cruiseanløp gjennom året. I 2023 er det booket 65 anløp og selskapet forventer omtrent det samme for 2024 og 2025. Erfaringsmessig kan rundt 70 % av skipene koble seg til landstrøm. Anlegget som skal bygges, blir høyspent og vil ha en effekt på 12 MW, men med mulighet for oppgradering til 16 MW.

Landstrøm på Filipstadkaia

Oslo Havn er en av Norges største cruisehavner målt i antall passasjerer. I 2022 besøkte 266 020 passasjerer hovedstaden fordelt på 166 cruiseskip. Nå skal Oslo Havn bygge et landstrømanlegg på Filipstadkaia i Oslo. Sammen med Rivierkaia blir dette en av to cruisehavner i Oslo etter at Akershuskaia og Vippetangen ble stengt for cruisetrafikk tidligere i sommer. Anlegget skal være høyspent med en maksimal effekt på 16 MW og kan forsyne ett skip om gangen.

Oslo Havn får videre 10 millioner kroner i støtte for å bygge et landstrømanlegg for tank-kjemikalie- og CO2-skip på Tankbåtutstikkeren på Sjursøya. Oslo Havn skal bygge et anlegg som kan levere både høyspent og lavspent effekt, avhengig av hvilken fartøytype som anløper.

«Oslo Havn er svært glad for støtten fra Enova. Dette betyr at Oslo allerede i 2025 kan tilby landstrøm på begge cruisekaiene i Oslo. Nå kan vi også gi et tydelig signal til alle cruiserederier om at det i nær fremtid blir obligatorisk for cruiseskipene som anløper Oslo å bruke landstrøm. Allerede nå kan rederiene planlegge for at skipene som seiler til Oslo er bygd for å bruke landstrøm, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen i Oslo Havn. Han er også Svært fornøyd med tilsagnet til anlegget på Tankbåtutstikkeren:

- Over Oslo Havns kaier håndteres ca. 40 prosent av hele landets drivstofforbruk, samt alt flydrivstoff til Oslo Lufthavn, Gardermoen. Det store trafikkvolumet nødvendiggjør en overgang til landstrøm.

Se oversikt over norske landstrømanlegg her.

 

Enova avvikler programmet «Infrastruktur for strøm til både havneopphold og lading» fra nyttår 2024. Neste søknadsrunde med frist 6.desember 2023 vil derfor være den siste på dette programmet. Det vil likevel være fortsatt mulig å søke støtte til å installere landstrømsystem i fartøy for å bidra til økt etterspørsel etter landstrøm

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Last ned bilde
Landstrøm, Ålesund, Plug
Landstrøm, Ålesund, Plug
Last ned bilde

Om oss

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 95 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom