IMDi

Med ekstra tung skolesekk

Del

I høst begynner over 2000 barn som i år har flyktet fra krigen i Ukraina, på en norsk skole.  

De starter med en ekstra tung skolesekk.

Av Lisbeth Fransplass Røren 

Konstituert direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)         

Det samme har rundt 850 barn som har flyktet hit fra land, som Afghanistan, Syria, Kongo og Eritrea.  

 De begynner på skolen uten å kjenne andre barn, uten å kunne norsk språk, kultur, klassekamerater og vet ikke hvordan en vanlig skoledag i Norge ser ut. La oss gjøre oppstarten så god som vi kan. 

42 000 ukrainere er bosatt i Norge siden krigen brøt ut for ett og et halvt år siden. I tillegg til skolebarna er det bosatt over 1000 ukrainske barn i alderen 0 til fem år.  Mange gode krefter rundt om i landet gjør barnas overgang til det nye livet i Norge så trygg som mulig.  

Lærere og andre ansatte i skoler og barnehager gjør en formidabel innsats. Det gjør også alle som jobber med tjenester til flyktninger i kommunene, klassekamerater, lokalsamfunn og frivillige organisasjoner.  

På barnas premisser 

FNs Barnekonvensjon gir alle barn og unge under 18 år rett til en trygg og god oppvekst uavhengig av hvem de er og hvor de bor.  

Hva ønsker og trenger et barn etter å ha flyktet fra krig og uro? Det er individuelt og er forskjellig, også for barn med fluktbakgrunn. Hva slags hjelp og hvordan hjelpen gis må tilpasses det enkelte barn. Når en familie skal bosettes blir barnas behov kartlagt og skal være et bærende element. Det er viktig at barnet og familien møter tjenester som «snakker sammen.  

Det overordnede svaret er likevel enkelt. De vil ha “det vanlige” livet sitt tilbake. De vil leke, være sammen med venner og familie og holde på med fritidsaktiviteter akkurat som andre barn. Og det er det vi som står rundt barna kan bidra til og så godt vi kan gjøre til virkelighet.    

Rask oppstart er viktig 

Det er viktig å innhente kunnskap om barnas egne erfaringer med bosetting og integrering, og hvordan kommuner jobber med denne tematikken. På oppdrag fra IMDi undersøker NOVA og Oslo Economics dette.  

Første funn viser at rask oppstart i barnehage og skole er viktig. Det samme er godt samarbeid mellom kommunale tjenester, med foreldre og frivillige. Og det er viktig for barna å delta på fritidsaktiviteter.  

Rapporten fra NOVA viser at en egen frivillighetskoordinator i en kommune, kan være en nøkkel til at barna kommer raskt i gang med aktiviteter. Å få dette i gang er enkelt og samtidig vanskelig fordi det er så store forskjeller mellom barna og deres situasjon.  

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) gir god veiledning i hvordan man kan møte barn og familier på flukt på en god måte.  IMDis råd til tjenestene i kommunen og krefter i lokalsamfunnet er å legge best mulig til rette for et godt samarbeid på tvers. 

Sammen kan vi gi barna med den tyngste skolesekken en trygg og god hverdag.  

Nøkkelord

Om oss

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et fagdirektorat og kompetansesenter som skal bidra til å utvikle og iverksette regjeringens integreringspolitikk. IMDi skal

۰ ivareta arbeidet med bosetting av flyktninger
۰ legge til rette for at flere innvandrere deltar i arbeids- og samfunnsliv
۰ jobbe mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
۰ gi faglige innspill til videreutvikling av integreringspolitikken og sørge for god samordning på feltet
۰ produsere og formidle forskning, utredninger, statistikk og god praksis
۰ bidra til en profesjonell og serviceinnstilt offentlig sektor
۰ være fagmyndighet for tolking i offentlig sektor

Følg pressemeldinger fra IMDi

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra IMDi på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra IMDi

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom