Boston Consulting Group

Stort potensial for større sirkulærøkonomi i Norden

Del

Kun 6 % av Nordens økonomi er sirkulær, viser nye tall fra Boston Consulting Group (BCG). Dette til tross for at de nordiske landene er ansatt som ledende innen bærekraft generelt, og innen avfallshåndtering spesielt. - Det kan være mye å hente på en mer sirkulær økonomi, sier BCG-partner Thomas Vikenes.

En ny rapport fra Boston Consulting Group (BCG) viser at selskaper kan ha mye å hente på en mer sirkulær økonomi. - En omstilling mot mer sirkulær drift nå vil gi konkurransefortrinn og økt forutsigbarhet, sier BCG-partner Thomas Vikenes.
En ny rapport fra Boston Consulting Group (BCG) viser at selskaper kan ha mye å hente på en mer sirkulær økonomi. - En omstilling mot mer sirkulær drift nå vil gi konkurransefortrinn og økt forutsigbarhet, sier BCG-partner Thomas Vikenes. Guro Beitohaugen, BCG

– I en verden som opplever stadig større knapphet av ressurser, må Norden reevaluere sin stort sett lineære økonomi, sier Vikenes. 

Det anerkjente konsulentselskapet har i en fersk rapport sammenlignet de nordiske landene mot hverandre – og mot resten av verden. Skulle resten av verden hatt forbruket til Danmark, ville vi behøvd 4,2 jordkloder for å dekke ressurskonsumet i løpet av ett år. Finlands forbruk tilsvarer 4,0 jordkloder, Sverige 3,9, og Norge 3,6. I EU er tallet 2,9 – på verdensbasis 1,8.  

Blant de høyeste forbrukene i Europa 

Der sirkulærøkonomi i snitt utgjør 6% av Nordens økonomi, er tallet 12% i EU.  

- Forskjellen mellom Norden og Europa forøvrig forklares ikke av mindre gjenbruk av sekundære materialer. Snarere er det drevet av Nordens høye forbruk av råmaterialer, som er blant det høyeste i Europa, sier Vikenes. 

- Demografi, utvinningsindustrier og investeringer i materialintensive prosjekter– som infrastruktur, bygninger og kapitalutstyr – spiller alle inn, forklarer han. 

Nordens gjenvinningsgrad for materialstrømmer som metaller (>90 %), batterier til elektriske kjøretøy (>90%), papir (>90%), e-avfall (>90%) og bioavfall (84%) er høye, mens gjenvinningsgradene knyttet til materialer som f.eks. plast (46%) og betong (37%) har forebedringspotensiale. Tre, som står for ~23 % av Nordens avfallsproduksjon, har en gjenvinningsgrad på 10 %. 

- I Danmark og Norge er mer enn 75% av innenlands materialforbruk drevet av lagerakkumulering, det vil si holdbare materialer i for eksempel bygninger og infrastruktur. Dette begrenser naturligvis materialene som er tilgjengelig for resirkulering på kort sikt og senker sirkulariteten i dag, men vil være en verdifull kilde til gjenbruk i fremtiden. 

Ressursknapphet 

Samtidig øker etterspørselen etter en rekke ikke-fornybare materialer voldsomt. Verden vil eksempelvis trenge 27 ganger så mye litium i år 2050 som i dag, og 26 ganger så mye nikkel. Selskaper som klarer å begrense forsyningskjedene og unngå den tøffe konkurransen om knappe naturressurser vil vinne på lengre sikt, er BCG-partnerens råd. 

Rapporten lister fem eksempler på områder der selskaper kan øke og utnytte sitt potensial innen sirkularitet ytterligere: 

 1. Råvarer. Bruk resirkulerte og/eller gjenbrukbare råvarer. Fas ut komponenter med kort holdbarhet. Bruk biologisk nedbrytbare materialer der det lar seg gjøre. 

2. Produktdesign. Design produkter slik at de har minst mulig vekt og lang holdbarhet. Sørg for at skader kan repareres i løpet av produktets levetid og at materialet kan resirkuleres etter at produktet er brukt opp. 

3. Produksjon. Øk antall ganger et materiale kan brukes. Gjennomfør avfallsfri produksjon, bruk lukkede vannsløyfer under produksjon og fornybare energikilder. 

4. Forretningsmodell og bruk. Tilby reparasjons- og vedlikeholdstjenester til kunder, ulike typer eierskapsmodeller som leasing og abonnement, salg av brukte og reproduserte produkter. 

5. Forbruk. Tilby systemer for tilbakekjøp av brukte produkter og omvendt logistikkjede, resirkuler komponentdeler til ny produksjon. 

Forutsigbare forsyningslinjer 

I rapporten, som ble publisert 28. august, fremgår det at en sirkulærøkonomisk tankegang kan gi en topplinjevekst på opp til 15 % av nettoomsetningen og realisere kostnadseffektivitet med ~15% gjennom lavere materialkostnader. 

 Det er samtidig åpenbare fordeler for miljøet med en større sirkularitet i økonomien. Overgangen til en sirkulær økonomi har potensial til å redusere materialbruk og -utvinning med ~30 % og kutte klimagassutslippene med ~30 % innen 2035. Likevel sliter mange selskaper med å implementere sirkularitet utover isolerte tiltak med liten økonomisk og miljømessig påvirkning. 

- Brutte forsyningslinjer og logistiske utfordringer har mange selskaper kjent på kroppen de siste par årene. Sirkulære selskaper er mindre avhengig av råmaterialer og mindre utsatt for prishopp. Vi vet samtidig at EU er opptatte av bærekraft og fort kan innføre pålegg som får følger for flere industrifelter. En omstilling mot mer sirkulær drift nå vil gi konkurransefortrinn og økt forutsigbarhet, avslutter Thomas Vikenes.   

Kontakter

Bilder

- Brutte forsyningslinjer og logistiske utfordringer har mange selskaper kjent på kroppen de siste par årene. Sirkulære selskaper er mindre avhengig av råmaterialer og mindre utsatt for prishopp, sier BCG-partner Thomas Vikenes.
- Brutte forsyningslinjer og logistiske utfordringer har mange selskaper kjent på kroppen de siste par årene. Sirkulære selskaper er mindre avhengig av råmaterialer og mindre utsatt for prishopp, sier BCG-partner Thomas Vikenes.
Last ned bilde

Lenker

Følg pressemeldinger fra Boston Consulting Group

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Boston Consulting Group på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Boston Consulting Group

Ny BCG-rapport: Norge henger etter i energiomstillingen9.1.2024 10:00:00 CET | Pressemelding

Hvordan skape næringer som ikke bare sikrer bærekraftig verdiskaping for fremtidige generasjoner og gir lokal sysselsetting, men som også effektivt håndterer klimautfordringer? For å levere på dette, samt beholde posisjonen som en energieksportør og samarbeidspartner til Europa, vil Norge trenge nye, grønne verdikjeder som kompenserer for redusert olje- og gasseksport mot 2050. En fersk rapport fra Boston Consulting Group (BCG) viser imidlertid at Norge henger etter og at omstillingen går betydelig raskere i andre land.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye