Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse  (HK-dir)

40 prosent ville valgt en annen utdanning

Del

Fire av ti voksne ville valgt en annen utdanning om de skulle valgt på nytt i dag. Det viser en fersk kartlegging av voksnes utdannings- og yrkesvalg.

7 av 10 voksne som ønsker mer utdanning oppgir bedre lønn som årsak. Foto: Helge Hansen
7 av 10 voksne som ønsker mer utdanning oppgir bedre lønn som årsak. Foto: Helge Hansen Helge Hansen

Ønske om bedre lønn er en av årsakene til at voksne ikke ville valgt samme utdanning. 

Undersøkelsen viser at dersom de skulle valgt bransje på nytt, så ville de valgt data og IT, økonomi, kontor og administrasjon, og helse og omsorg.  

2 av 5 ønsker å ta mer utdanning 

Blant voksne som ønsker mer utdanning er det 7 av 10 som oppgir bedre lønn som årsak. Omtrent halvparten vil ta mer eller ny utdanning for å dokumentere kompetansen de allerede har, eller for å oppnå en bestemt karriere.  

– Det er veldig bra at flere voksne vil ta mer utdanning. Undersøkelsen viser at flere syns det er vanskelig å finne god informasjon. Derfor planlegger utdanning.no å lansere nye sider rettet mot voksne som vil gjøre det lettere å finne utdanningsinformasjon, sier Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.   

Blant de som er i jobb, oppgir nesten 90 prosent at det er viktig at utdanningen ikke medfører dårligere økonomi, og at det er mulig å kombinere jobb og utdanning. At utdanningen er nettbasert eller samlingsbasert, er blitt noe viktigere siden 2021.  

– Det er viktig at universiteter og høyskoler tilbyr studier som er fleksible, og at arbeidsgivere tilrettelegger for arbeidstakere som vil ta utdanning. Utdanning er kan være en god investering både for arbeidstaker og arbeidsgiver, sier Skule.  

1 av 3 i aldersgruppen 26–29 år føler press  

Unge voksne føler et større press om å ta mer utdanning enn de eldre. På spørsmål om hvor presset kommer fra, svarer flest at presset kommer fra samfunnet generelt, dernest på grunn av konkurranse i arbeidsmarkedet samt fra familie og venner.  

– Voksne som er usikre på karrieremuligheter kan for eksempel snakke med en karriereveileder. Karriereveiledning.no tilbyr gratis veiledning på chat eller telefon, sier Skule.  

Om undersøkelsen 

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion på oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Undersøkelsen er gjennomført digitalt i april og mai 2023. Respondentene er trukket fra Norstat sitt webpanel og er vektet på alder, kjønn og geografi. 1102 respondenter i aldersgruppen 26 til 60 år har svart på undersøkelsen.   

  • Rundt 1 av 3 har startet på en utdanning uten å fullføre 

  • Mer enn 8 av 10 mener korona-pandemien ikke har påvirket synet på å ta utdanning 

  • Nesten 2 av 5 har vurdert å bytte jobb det siste året 

  • 30 prosent syns det er lett å velge riktig utdanning  

  • Rundt 7 av 10 mener internett er en viktig kilde til informasjon om utdanningsmuligheter  

  • 6 av 10 kjenner til utdanning.no 

  • Svært få har hørt om en offentlig e-veiledningstjeneste der de kan chatte eller snakke med en karriereveileder (6 prosent), karriereveiledning.no (16 prosent) og karrieresenter i fylket (10 prosent) 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Last ned bilde

Lenker

Om oss

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir) vart etablert 1. juli 2021, og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Direktoratet er eit resultat av samanslåinga av Diku, Kompetanse Norge, Universell og deler av Unit og NSD. Direktoratet vil også få oppgåver frå NOKUT.

Direktoratet har eit samla, nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgåver innan høgare utdanning, høgare yrkesfagleg utdanning og kompetansepolitikk. Vi er fagleg rådgjevar for Kunnskapsdepartementet, set i verk politikken og samordnar verkemidla.

Direktoratet skal bidra til å utvikle kvaliteten i utdanning og opplæring, styrke det internasjonale samarbeidet og bidra til digital omstilling av universitet og høgskolar. Vi jobbar for å løfte kompetansen i befolkninga, gjere utdanning og opplæring av høg kvalitet tilgjengeleg for alle heile livet, og sikre arbeidslivet tilgang på kompetent arbeidskraft.

Følg pressemeldinger fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom