Eidsiva

Godt halvår for Eidsiva

Del

Eidsiva-konsernet leverte et rekordresultat etter skatt på 2 255 millioner kroner etter første halvår i 2023.

- Første halvår ble godt. Den underliggende driften er god, og resultat etter skatt er vesentlig bedre enn samme periode i fjor.  Skadestatistikken og sykefraværet for konsernet har en positiv utvikling, og viser at det systematiske HMS arbeidet gir resultater. Det er vi godt fornøyd med, sier konsernsjef Øistein Andresen.

Lavere kraftpriser har ført til at kostnadene til nettap og overliggende nett er kraftig redusert, og sammen med mottatte flaskehalsinntekter fra Statnett løfter dette resultatet i nettselskapet Elvia vesentlig sammenlignet med første halvår 2022.

Resultatandelen fra Hafslund Eco Vannkraft øker betraktelig i første halvår 2023 mot første halvår i 2022. Høyere produksjonsvolum mer enn kompenserer for redusert kraftpris. Korrigert for urealiserte verdiendringer på finansielle sikringer er resultatet stabilt.

Virksomhetene innenfor bredbånd og bioenergi leverer noe lavere resultater enn fjoråret. Bredbåndsvirksomheten preges fortsatt av hard konkurranse, noe som gir lavere inntekter pr. kunde. Bioenergi-virksomheten leverer høyere volum enn samme periode i fjor, men lavere priser gjør at total omsetning reduseres. Videre har kostnader på innsatsfaktorer økt betydelig sammenlignet med samme periode i fjor.

Eidsivas driftsinntekter endte på 5 076 millioner kroner, noe som er 829 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Driftsresultatet ble 2 770 millioner kroner.

- I tillegg til de økonomiske resultatene har jeg lyst til å fremheve den jobben som er gjort i forbindelse med ekstremværet «Hans». Gjennom noen krevende dager fikk vi vist at vi har veldig gode beredskapsrutiner i alle våre virksomhetsområder, og en veldig kompetent organisasjon, sier Andresen.

Innenfor vekstområdet har Eidsiva sammen med Hafslund etablert selskapet Eidsiva Hafslund Vind DA, som har som formål å bygge landbasert vindkraft. I tillegg har Eidsiva sammen med selskapet Energeia inngått en intensjonsavtale med Hydro Rein om utvikling av solcelleprosjekter i Norge.

Eidsiva har i første halvår 2023 investert for 1239 millioner kroner. Hoveddelen av investeringene er knyttet til utbygging av nettinfrastruktur (912 millioner) i Elvia. I bredbåndsvirksomheten er det investert 249 millioner kroner, hovedsakelig i utbygging av fiber i Innlandet, mens det i Eidsiva Bioenergi er investert for 73 millioner kroner.

Kontakter

Om Eidsiva

Eidsiva er Norges største regionale energi- og telekomkonsern, med virksomhet i Innlandet, Oslo og Viken. Selskapet eies av Hafslund Eco AS, Innlandet Energi Holding AS og Åmot kommune. Eidsiva-konsernet leverer samfunnskritisk infrastruktur som strøm, telekommunikasjon og varme, og har totalt 1 253 medarbeidere innen nett, bredbånd og bioenergi.

Følg pressemeldinger fra Eidsiva

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Eidsiva på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Eidsiva

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye