KS

Fylkesordførerkollegiet: Klimasats må videreføres

Del

Fylkesordførerne er bekymret for at støtteordningen for klimatiltak i kommuner og fylkeskommuner skal forsvinne. De gir en klar oppfordring til klima- og miljøminister Espen Barth Eide om å styrke og videreføre Klimasats i statsbudsjettet 2024.

Siv Henriette Jacobsen, fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune, leder fylkesordførerkollegiet.
Siv Henriette Jacobsen, fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune, leder fylkesordførerkollegiet. Morten Brakestad

Brevet til klima- og miljøvernminister Espen Barth Eide er signert politisk ledelse i alle landets fylkeskommuner.

–Skal Norge nå sine ambisiøse klimamål må vi satse på det som virker, sier fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen som har tatt initiativ til brevet.

Regjeringen skal sluttbehandle forslaget til statsbudsjett 2024 i nær framtid.

- Kommunene har fått til store utslippskutt gjennom ordningen Klimasats. Nå trenger kommunene forutsigbarhet for ordningen, sier Thomassen.

Ordningen står i fare

Klimasats er til for å redusere utslipp av klimagasser, og er svært sentral for at kommuner og fylkeskommuner kan gjøre lokale tiltak. Ordningen er fjernet fra regjeringens forslag til statsbudsjett de siste årene, men kommet inn igjen etter forhandlinger på Stortinget.

- Klima- og miljøminister Espen Barth Eide peker på kommunene og fylkeskommune som viktige aktører for omstillingen av Norge til et lavutslippssamfunn. Nå forventer vi at Barth Eide går fra ord til handling, og sørger for at Klimasats blir styrket og videreført, sier Siv Henriette Jacobsen, leder av Fylkesordførerkollegiet og fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune. 

Fylkeskommunene savner at regjeringen i sterkere grad støtter opp om kommunenes klimaarbeid.

Full støtte fra kommunene

Utslippsfrie hurtigbåter, innfasing av utslippsfri anleggsdrift og innføring av klimabudsjettering i et stort antall kommuner, er noen av eksemplene på vellykkede klimatiltak.

I år kutter mange kommuner utslipp fra gravearbeidene når de fornyer vann- og avløpsledninger. Ved at kommunene stiller miljø- og klimakrav når de kjøper varer og tjenester, kan de også bidra til å påvirke og utvikle klimavennlige løsninger 

Ordfører Robert Cornels Nordli i Arendal kommune gir sin fulle støtte til budskapet fra politisk ledelse i landets fylkeskommuner:

– Arendal ble i år kåret til årets klima- og naturkommune av Kommunal Rapport. Klimautslippene i Arendal er redusert med 18 prosent på fire år. Dette hadde ikke vært mulig uten Klimasats, sier Nordli.

Kontakter

Dokumenter

Følg pressemeldinger fra KS

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra KS på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra KS

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom