BDO

8 av 10 bedrifter etterlyser handling fra kommunene

Del

Nå må kommunene på banen. 8 av 10 bedrifter mener at kommunene ikke jobber godt nok med bærekraft og at de har liten betydning for deres bærekraftsarbeid. Like mange mener at kommunene må ta en mer aktiv rolle for bærekraftig næringsutvikling fremover.

Formålet med rapporten har vært å kartlegge synspunkter fra bedrifter over hele Norge og undersøke hva de trenger fra sin kommune i omstillingen. På bildet: Kim N. Gabrielli fra UN Global Compact Norge, og Line Begby fra BDO
Formålet med rapporten har vært å kartlegge synspunkter fra bedrifter over hele Norge og undersøke hva de trenger fra sin kommune i omstillingen. På bildet: Kim N. Gabrielli fra UN Global Compact Norge, og Line Begby fra BDO

2/3 av FNs 169 bærekraftsmål kan kun nås gjennom lokal og regional handling. Kommunene er tett på det lokale næringslivet, og om bedriftene skal lykkes med en bærekraftig omstilling må kommunen og næringsliv spille bedre på lag. Det er konklusjonen i en rapport som BDO har utarbeidet for UN Global Compact Norge.   

– Kun 21 prosent av bedriftene i undersøkelsen mener at kommunen har stor eller svært stor betydning for deres bærekraftsarbeid i dag. Samtidig mener 84 prosent at det er viktig at kommunen tar en aktiv rolle i å fremme bærekraftig næringsutvikling fremover. Her har vi et gap som kommunene og lokalt næringsliv må samarbeide for å tette, sier Kim N. Gabrielli, CEO i UN Global Compact Norge.   

Det stopper på konkret handling 

Rapporten bygger på en spørreundersøkelse med bedriftsledere over hele landet, samt kvalitative dybdeintervjuer. 99 prosent av bedriftene i Norge er små og mellomstore, og de aller fleste bedrifter vi har snakket med havner i denne kategorien. Små og mellomstore bedrifter står for nær halvparten av den årlige verdiskapingen i Norge, og sysselsetter 47 prosent av de ansatte i privat sektor.  

– Oppfordringen fra bedrifter over hele landet til kommunene er tydelig: kom på banen som en tilrettelegger og støttespiller for bærekraftig næringsutvikling. Det står ikke på mål og ambisjoner, men det stopper på konkret handling, for lite kunnskap i administrasjonen og manglende samarbeid med bedriftene, fortsetter Gabrielli.  

En av bedriftene i undersøkelsen, en IT-bedrift med virksomhet i Nordland, uttrykker seg slik i rapporten:  

«I forbindelse med mulige samarbeid og prosjekter blir vi godt tatt imot, men så snart disse prosjektene eller samarbeidene begynner å bli store og ressurskrevende, opplever vi kommunene som kontra-produktive. Deres planer, ønsker, og behov for deres region, sammenfaller ikke med deres vilje til å gjøre det som kreves. Det er ingen kommuner som ønsker å ta de vanskelige samtalene, eller håndtere de vanskelige spørsmålene».  

Bedriftene vil ha forutsigbarhet 

Kommunene har store muligheter til å spille en viktig rolle for bærekraftig omstilling av næringslivet. I denne forbindelse nevner bedriftene særlig areal, plan- og bygningssaker, og at de må bruke sine virkemidler i anskaffelser. Bærekraft er mer enn klima og miljø, og 73 prosent mener sosial bærekraft bør vektlegges mer i offentlige anskaffelser. Bedriftslederne i undersøkelsen mener det ofte er skiftende fokus og manglende kompetanse for kommunenes satsningsområder innen bærekraft, og det skaper uforutsigbarhet for næringslivet.

– Næringslivet behøver drahjelp fra lokale myndigheter og politikere om de skal kunne gjøre sitt bidrag til bærekraftsmålene. BDOs SMB-barometer for 2023 viste at færre små og mellomstore bedrifter jobber med bærekraft i usikre tider. Det er en trend som kommunene kan bidra til å snu ved å komme på banen og som samarbeidspartner og tilrettelegger på bærekraftsområdet, sier Line Begby, leder for bærekraftig samfunnsutvikling i BDO.  

Hun får støtte for dette fra kommunalt hold:  

– Kommunene har en sentral rolle i bærekraftsarbeidet, blant annet som innkjøper, reguleringsmyndighet og tilrettelegger, sier Håvard Fossbakken, kommunalsjef for strategi, omdømme og næringsutvikling i Kongsberg kommune.  

– Jo tettere kommune og næringsliv samarbeider om bærekraft, jo bedre klarer vi i fellesskap å tilpasse tiltakene, så de tilfredsstiller bærekraftskravene omgivelsene stiller til oss. Jeg forstår at noe av det kommunene gjør kan virke byråkratisk, men elementer som klimaregnskap og -budsjett, bygningsregulering og samfunnsplanlegging handler nettopp om å skape forutsigbarhet for innbyggere og næringsliv. I Kongsberg jobber vi planmessig sammen med næringslivet for å skape langsiktige løsninger, også på bærekraft, sier Fossbakken. 

Rapporten gir kommunene tre hovedanbefalinger. Kommunene bør:  

  1. i større grad være direkte og langsiktige støttespiller for bedriftenes bærekraftsarbeid, inkludert veilede bedriftene direkte, eller vise til andre offentlig aktører som kan bistå dem

  2. satse på bærekraft i areal, plan- og bygningssaker

  3. satse på anskaffelser som et viktig virkemiddel i en bærekraftig omstilling 

Disse tre rådene underbygges med konkrete tiltak i rapporten.  

Hele rapporten er tilgjengelig her.  

For mer informasjon, kontakt:  

Om rapporten 

Rapporten er utarbeidet av UN Global Compact og BDO. Rapporten er bygget på en spørreundersøkelser blant norske bedriftsledere, samt 25 dybdeintervjuer med bedrifter fra ulike bransjer over hele landet, primært små og mellomstore bedrifter. Rapporten inkluderer også funn fra BDOs SMB-barometer, en nasjonal undersøkelse blant 1200 små og mellomstore bedrifter (SMB) med opptil 500 millioner i omsetning. SMB-barometeret ser blant annet på bedriftenes utfordringer for å jobbe med bærekraft. 

UN Global Compact og BDO ønsker å rette søkelys mot kommunens rolle i en bærekraftig omstilling av næringslivet. Formålet med rapporten har vært å kartlegge synspunkter fra bedrifter over hele Norge og undersøke hva de trenger fra sin kommune i omstillingen.  

Om UN Global Compact 

UN Global Compact (UNGC) er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft med 21.000 medlemmer. UNGC ble opprettet i 2000 av daværende generalsekretær Kofi Annan med en ambisjon om å skape en global bevegelse av ansvarlige og bærekraftige bedrifter, som skulle forme fremtidens næringsliv. UN Global Compact inspirerer bedrifter til å gjøre bærekraftsutfordringer til konkrete businessmuligheter, og støtter våre medlemmer i sitt arbeid med ansvarlig og bærekraftig drift.    

Norgeskontoret til UN Global Compact åpnet i 2019 og er det største bedriftsinitiativet for bærekraft i Norge med over 400 medlemmer. Vi har i dag regionalkontorer i Nord-Norge, Møre og Romsdal og Vestland. I 2023 åpnes kontorer i Agder, Vestfold og Telemark, og Viken. I dag er 70 av de 100 største selskapene i Norge medlemmer i tillegg til mange små og mellomstore bedrifter. Mer info på: www.globalcompact.no  

Om BDO 

Nye ideer. Ambisiøse planer. Store drømmer. Over hele landet jobber tusenvis av virksomheter og organisasjoner hardt for å skape verdier. Og over hele landet er BDO til stede for å hjelpe dem. Vi er et autorisert regnskapsførerselskap og internasjonalt rådgivnings- og revisjonsselskap med dypt fotfeste i norsk samfunns- og næringsliv. Vi kjenner utfordringene, ser mulighetene og engasjerer oss sterkt for at kundene våre skal nå sine mål.  

I Norge har vi nær 2000 ansatte og 60 kontorer over hele landet. Våre kunder er alt fra store, verdensomspennende selskaper til små og mellomstore bedrifter. Vi har kunder fra de fleste bransjer i både privat og offentlig sektor. Bærekraftig samfunnsutvikling handler for oss om en fremtidsrettet utvikling der bærekraftig samfunns- og næringsutvikling går hånd i hånd. Hver og en virksomhet kan gjøre en forskjell, men størst effekt skjer i et samarbeid mellom en proaktiv offentlig sektor som muliggjører og pådriver, en finanssektor som setter forventninger til sine kunder og et ansvarlig nærings- og samfunnsliv som ønsker å utnytte mulighetene. 

Internasjonalt er BDO til stede i 164 land og teller mer enn 111 000 ansatte. Ved behov, samarbeider vi med store deler av nettverket om både internasjonale og nasjonale kunder. Les mer på bdo.no.

Kontakter

Bilder

Kim N. Gabrielli, CEO i UN Global Compact Norge. Foto: Moment Studio
Kim N. Gabrielli, CEO i UN Global Compact Norge. Foto: Moment Studio
Last ned bilde
Line Begby, leder for bærekraftig samfunnsutvikling i BDO
Line Begby, leder for bærekraftig samfunnsutvikling i BDO
Last ned bilde
Håvard Fossbakken, kommunalsjef for strategi, omdømme og næringsutvikling i Kongsberg kommune. Foto: Silje Holter - Studio S
Håvard Fossbakken, kommunalsjef for strategi, omdømme og næringsutvikling i Kongsberg kommune. Foto: Silje Holter - Studio S
Last ned bilde

Om BDO

Nye ideer. Ambisiøse planer. Store drømmer. Over hele landet jobber tusenvis av virksomheter og organisasjoner hardt for å skape verdier. Og over hele landet er BDO til stede for å hjelpe dem. Vi er et autorisert regnskapsførerselskap og internasjonalt rådgivnings- og revisjonsselskap med dypt fotfeste i norsk samfunns- og næringsliv. Vi kjenner utfordringene, ser mulighetene og engasjerer oss sterkt for at kundene våre skal nå målene sine.

I Norge har vi nær 2000 ansatte og 60 kontorer over hele landet. Våre kunder er alt fra store, verdensomspennende selskaper til små og mellomstore bedrifter. Vi har kunder fra de fleste bransjer i både privat og offentlig sektor.

Internasjonalt er BDO til stede i 164 land og teller mer enn 111 000 ansatte. Ved behov, samarbeider vi med store deler av nettverket om både internasjonale og nasjonale kunder.

Følg pressemeldinger fra BDO

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra BDO på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra BDO

Frykter permitteringsbølge og konkurser i bygg og anlegg23.10.2023 13:34:46 CEST | Pressemelding

Bygg- og anleggsbransjen er soleklart på topp når det gjelder konkurser. 2.kvartal i år var det hele 325 konkurser, noe som er en økning på 12 prosent fra samme kvartal i fjor. Statistikken for 3. kvartal viser at trenden dessverre fortsetter. Med flere rentehevinger både bak oss og trolig foran oss, i tillegg til bråstoppen i boligmarkedet, er det ingen grunn til å tro at dette vil snu med det første.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye