Bane NOR Eiendom

Nye boliger i Gamlebyen

Del

Bane NOR Eiendom foreslår opptil 27 leiligheter i Oslo gate 7, rett ved Ladegården og Middelalderparken i Gamlebyen.

-Vi er svært fornøyde med å nå kunne levere inn dette planforslaget. Oslo Gate 7 er en flott eiendom som dessverre har stått ubenyttet lenge, så vi ser nå frem til å bidra med både økt tilbud av leiligheter og bokvalitet i Gamlebyen, sier prosjektdirektør i Bane NOR Eiendom, Kristin Haug Lund.


Bane NOR Eiendom har levert inn planforslag til Plan og bygningsetaten for Oslo gate 7 i Gamlebyen. Det nye planforslaget legger opp til å rehabilitere bygården som står der i dag og å bygge et nytt leilighetsbygg ved siden av. Planforslaget åpner opp for totalt 27 leiligheter hvor 9 er i dagens bygg og 18 i det nye bygget. Nybygget er utformet som et kvadratisk atriumsbygg og er tegnet frem av Reiulf Ramstad Arkitekter.

-Den nye bygningen vil få en materialpalett som spiller på den historiske konteksten, men samtidig har en moderne utrykk og materialkvalitet som viser arkitekturen i vår tid, forteller arkitekt Christian Fuglset.


-Prosjektets utviklingspotensial ligger forankret i en strategi med et allsidig og kvalitativt botilbud. Dette for å utvikle et attraktivt boligmiljø og for å gi de fremtidige beboerne en merverdi i forhold til det å bo i gamlebyen. Arkitekturen er robust samtidig som den er tilpasset stedets karakter, avslutter han.

Samarbeid med riksantikvaren og byantikvaren

Veien fram til planforslaget som Bane NOR Eiendom nå har levert til Plan- og bygningsetaten, har vært lang. Forslaget kunne ikke bli ferdig før NIKU og Riksantikvaren hadde utført grundige undersøkelser av kulturminner i bakken. Tomten ligger innenfor grensene til det fredete kulturminnet «Middelalderbyen Oslo» og Bane NOR Eiendom har hatt god dialog med riksantikvaren. 


Den eksisterende bygård er trolig fra 1847 og er på byantikvarens gule liste, men er i dårlig stand. Det er ekte hussopp i bjelkelagene, og det kreves omfattende refundamentering da bygges siger nedover i retning mot jernbanen. Bygget er i dag ubeboelig grunnet helserisiko fra omfattende hussopp og dårlig konstruktive forhold. Rehabiliteringen vil kreve omfattende investeringer, og derfor er det et felles planforslag for nybygget og rehabiliteringen. 


Planen for bygården er at flere elementer på fasaden skal bli slik historiske bilder og tegninger viser at bygården så ut. Samtidig skal leilighetene i eksisterende bygård få en god planløsning.  


Fakta:

Bane NOR Eiendom er landets ledende knutepunktutvikler og driver bærekraftig eiendomsutvikling sentralt i byer og tettsteder, slik at flere kan velge tog og la bilen stå. De har flere prosjekter sentralt i Oslo, blant annet i Schweigaards gate, Oslo gate, Strandgata og på Oslo S.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dame som lener seg mot en vegg
Prosjektdirektør Kristin Haug Lund
Last ned bilde

Lenker

Om oss

Norges ledende knutepunktutvikler

Bane NOR Eiendom AS eier, forvalter og utvikler all jernbaneeiendom i Norge. Porteføljen har en anslått brutto verdi på 23,6 milliarder kroner og omfatter stasjoner, jernbanetilknyttede service- og driftsbygg, næringsbygg, boliger og tomter. De fleste eiendommene er sentralt plassert ved kollektivknutepunkter og langs jernbanen.

Vi utvikler moderne og miljøvennlige boliger og næringsbygg og bidrar aktivt til by- og stedsutviklingen i Norge. På stasjonene tilbyr vi gode fasiliteter til de reisende, legger til rette for hyggelige serveringssteder og fine butikker og tilbyr bil- og sykkelparkering. Til togoperatørene tilbyr selskapet funksjonelle og moderne verksteder, terminaler og driftsbygg.

Våre 150 ansatte håndterer en portefølje på 926 bygg og ca. 3.000 leiekontrakter, og over 200 pågående eiendomsutviklingsprosjekter. De årlige investeringene utgjør ca. 1,3 milliarder kroner.

Bane NOR Eiendom AS er en del av Bane NOR-konsernet og har som samfunnsoppdrag å utvikle attraktive knutepunkt som får flere til å velge toget..