Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Nøkkeltall fra kriminalomsorgen – juli 2023

Del

I juli ble det iverksatt 357 straffegjennomføringer i samfunnet. Av disse var 207 iverksettelser elektronisk kontroll (fotlenke), etterfulgt av samfunnsstraff med 53. Det var 2923 innsatte i norske fengsler den 2. august.

Straffegjennomføring i fengsel

2. august var belegget i fengsel på 79 prosent med totalt 2923 innsatte.

- Av de 2923 innsatte satt 651 (22 prosent) i varetekt
- 793 (27 prosent) var utenlandske statsborgere
- Kvinnelige innsatte: 169 (5,8 prosent)
- Antall forvaringsdømte i fengsel: 144 menn, 11 kvinner
- 8 innsatte under 18 år. 6 sitter i varetekt og 2 på dom. 7 av de innsatte sitter ved ungdomsenheter og 1 i vanlig fengsel.
- Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel i juli 2023 var 80 prosent
- Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel hittil i år var 83 prosent

Soningskø
4. august var soningskøen på 244 ubetingede dommer.
Av disse avventer 20 dommer soning med elektronisk kontroll (fotlenke).
Forrige måned (juni) var soningskøen på 189 ubetingede dommer.

Isolasjon/Utelukkelser
Rapport for juni og juli 2023 ligger som vedlegg.

Du finner mer informasjon om temaet isolasjon i fengsel på www.kriminalomsorgen.no/isolasjon.

Soningsoverføring
Tall på soningsoverføringer vil bli oppdatert medio september.

Straffegjennomføring i samfunnet 

I juli 2023 ble det iverksatt 357 straffegjennomføringer i samfunnet. Dette er 10 prosent færre enn i juli 2022, da 398 gjennomføringer ble iverksatt. 

Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 207 iverksettelser, etterfulgt av samfunnsstraff med 53.

Tallene viser en nedgang for de fleste straffegjennomføringer i samfunnet sammenlignet med juli 2022. Straffegjennomføring i institusjon synker med 48 prosent, mens Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) synker med 25 prosent. Samfunnsstraff viser en nedgang på 16 prosent og elektronisk kontroll synker med 6 prosent. Bøtetjeneste har 1 straffegjennomføring i juli 2023, mot 19 gjennomføringer i juli 2022.

Program mot ruspåvirket kjøring viser en økning på 38 prosent, mens prøveløslatelse med møteplikt øker med 9 prosent. 

Andelen kvinner som iverksatte straffegjennomføring i samfunnet i juli 2023 var på 14 prosent. Når det gjelder aktive saker ligger gjennomsnittstallet klart høyest for samfunnsstraff.

Tallene, som er hentet fra kriminalomsorgens eget registreringssystem, framkommer av tabell 1.

Straffegjennomføringsform

Iverksatte saker

Aktive saker

jul.23

jul.22

Andel kvinner

Elektronisk kontroll

207

220

16 %

331

Samfunnsstraff

53

63

11 %

951

Prøveløslatelse med møteplikt

51

47

6 %

309

Program mot ruspåvirket kjøring

22

16

23 %

367

Straffegjennomføring i institusjon (§ 12)

11

21

27 %

121

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)

9

12

11 %

311

Bøtetjeneste

1

19

0 %

25

Hjemmesoning (§ 16)

3

0

0 %

8

Totalt

357

398

14 %

2423

Tabell 1. Straffegjennomføring i samfunnet, etter straffegjennomføringsform og andel kvinner. Iverksatte og aktive saker juli 2023 og juli 2022. Hele tall og prosent.

Lovbrudd

Av de domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet i juli 2023 er 43 prosent domfelt for trafikklovbrudd, etterfulgt av vold og økonomisk kriminalitet med 13 prosent hver.

Fordelingen framkommer av tabell 2.

Lovbruddskategori

Andel

Trafikklovbrudd

43,4 %

Vold

13,3 %

Økonomi

13,0 %

Narkotika/rus

11,3 %

Lov og orden

6,6 %

Annet

5,2 %

Vinningskriminalitet

3,8 %

Seksuallovbrudd

3,5 %

Tabell 2. Andel domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet fordelt på lovbruddskategori. Juli 2023. Prosent.

Nøkkelord

Kontakter

Dokumenter

Følg pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom