Bane NOR Eiendom

Sentral eiendom i Sandvika skifter eier

Del

Leif Tronstads plass 1-7 i Sandvika har skiftet eier. Bane NOR Eiendom sikret seg eiendommen fra DNB Livsforsikring for å gjøre det de er best på: knutepunktutvikling.

Oversiktsbilde over Sandvika
Sandvika Foto: Dmitry Tkachenko Photography

Bane NOR Eiendom har kjøpt eiendommen rett ved sporene i Sandvika, som en del av sin strategi om å få flere til å ta mer tog. Selskapets oppdrag er å utvikle gode knutepunkter rundt togstasjoner i hele Norge, og med dette kjøpet vil Bane NOR Eiendom få bedre kontroll over området rundt en av Norges travleste togstasjoner. 

Langsiktige planer

Utviklingsdirektør Morten Austestad forklarer: -Vi kjøpte denne tomten for å skape et bedre knutepunkt og gjøre Sandvika klar for fremtidens jernbane. Å eie tomter så tett på sporet er viktig for oss, både som eiendomsutvikler, men også som støttespiller for jernbanen. 

Per i dag har vi ikke konkrete planer for eiendommen, som har en god kontantstrøm. Vi ønsker å skape gode områder ved stasjonen, og er åpne for ulike arealformål som understøtter knutepunktet som for eksempel hotell, bolig eller kontorer. Det vil også være naturlig å vurdere utvidelse av jernbanestasjonen (antall spor) og bussterminalen i et lengre perspektiv. 

DNB Livsforsikring gir stafettpinnen videre

DNB Livsforsikring kjøpte eiendommene på Leif Tronstads plass i Sandvika i 1999. DNB Næringseiendom har på vegne av DNB Livsforsikring forvaltet og videreutviklet eiendommen siden den gang. Eiendommene består av kontorer, handel og parkering. Arealet samlet for kontor og handel er på ca 13 600 kvm. I tillegg er det nærmere 440 parkeringsplasser.  Eiendommen ligger sentralt passert ved knutepunktet Sandvika Stasjon, med kun 10 min med tog til Oslo S.

Adm. dir. Gro Boge i DNB Næringseiendom sier. -Leif Tronstads plass er en av de siste knutepunkter i Oslo-området som ikke er ferdig utviklet, og det har vært spennende å jobbe med eiendommen og reguleringen av området.  Utviklingen vil, etter at Viken Fylkeskommune blir oppløst, bli mer langsiktig enn det DNB Livsforsikrings strategi tilsier. Vi er stolte og glade over å kunne overlate en sentral eiendom med gode leietakere til Bane NOR Eiendom. Vi er fornøyde med salget, og er trygge på at kjøperen vil sikre en god videre utvikling og forvaltning av eiendommen.

Bane NOR Eiendom kjøper strategisk for nesten 600 millioner

Bane NOR Eiendom måtte ut med i underkant av 600 millioner kroner for Leif Tronstadsplass 1-7 i Sandvika. Bane NOR Eiendom har det siste året sikret seg flere eiendommer for å understøtte knutepunktutvikling blant annet i Drammen, Lillehammer og Porsgrunn.

Knutepunktutvikling er en viktig klimainvestering for å nå klimamålene av to grunner: 1) flere lar bilen stå; ett pendlertog erstatter 600 biler og 2) CO2-utslippene er mye større ved bygging på grønn flate (skog, myr, jorde) enn på grå flate (der det allerede er bygget eller asfaltert.)

Fakta:

  • Bane NOR Eiendom AS er landets ledende knutepunktutvikler, og et kommersielt, statlig eid eiendomsselskap.
  • Transaksjonen gjennomføres ved salg av 100 prosent av aksjene i Sandvika Torg AS og Sandvika Torg Hjemmel AS.  Kjøpesummen er i underkant av 600 millioner kroner.  
  • Meglere i transaksjonen har vært Newsec i samarbeid med Hadrian Eiendom. Juridisk rådgiver for DNB Livsforsikring har vært Schjødt, og Thommessen for Bane NOR Eiendom.
  • Overtakelsesdato er 1. september 2023.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Mann poserer foran urbane bygg.
Morten Austestad, Bane NOR Eiendom
Last ned bilde

Lenker

Om oss

Norges ledende knutepunktutvikler

Bane NOR Eiendom AS eier, forvalter og utvikler all jernbaneeiendom i Norge. Porteføljen har en anslått brutto verdi på 23,6 milliarder kroner og omfatter stasjoner, jernbanetilknyttede service- og driftsbygg, næringsbygg, boliger og tomter. De fleste eiendommene er sentralt plassert ved kollektivknutepunkter og langs jernbanen.

Vi utvikler moderne og miljøvennlige boliger og næringsbygg og bidrar aktivt til by- og stedsutviklingen i Norge. På stasjonene tilbyr vi gode fasiliteter til de reisende, legger til rette for hyggelige serveringssteder og fine butikker og tilbyr bil- og sykkelparkering. Til togoperatørene tilbyr selskapet funksjonelle og moderne verksteder, terminaler og driftsbygg.

Våre 150 ansatte håndterer en portefølje på 926 bygg og ca. 3.000 leiekontrakter, og over 200 pågående eiendomsutviklingsprosjekter. De årlige investeringene utgjør ca. 1,3 milliarder kroner.

Bane NOR Eiendom AS er en del av Bane NOR-konsernet og har som samfunnsoppdrag å utvikle attraktive knutepunkt som får flere til å velge toget..