Enova

Enova vil støtte utvikling av maritime verdikjeder for ammoniakk og hydrogen – nye program planlagt for hydrogen og ammoniakk i fartøy

Del

Enova planlegger nye støtteprogram for hydrogen og ammoniakk i fartøy med lansering i 2024. Programmene skal bidra til å etablere de første lønnsomme verdikjedene for hydrogen og ammoniakk på sjøen ved å stimulere etterspørselssiden. Nå inviterer Enova markedet til å gi innspill til den endelige utformingen av programmene.

Enova planlegger to nye støtteprogram for hydrogen og ammoniakk i fartøy.  Programmene skal bidra til å etablere de første lønnsomme verdikjedene for hydrogen og ammoniakk på sjøen ved å stimulere etterspørselssiden.
Enova planlegger to nye støtteprogram for hydrogen og ammoniakk i fartøy. Programmene skal bidra til å etablere de første lønnsomme verdikjedene for hydrogen og ammoniakk på sjøen ved å stimulere etterspørselssiden. Enova

-Den norske maritime næringen ligger i front i den grønne omstillingen, men vi er ennå ikke kommet langt nok. Enova støtter de som går foran og vi legger nå til rette for å få en enda sterkere utvikling innenfor nullutslippsteknologi. Derfor ønsker vi å få etablert lønnsomme verdikjeder for hydrogen og ammoniakk, med tilstrekkelig antall aktører både på tilbyder- og etterspørselssiden til at vi får et fungerende marked i tidligfase, sier Elin Ulstad Stokland, seniorrådgiver i Enova.

Enova inviterer til webinar omkring de planlagte programmene 24.august.  Les mer om programmene og meld deg på webinar her:

Bred støtte til hydrogen i fartøy

Enova har siden 2020 støttet 16 større fartøy med hydrogen og ammoniakk som drivstoff. I tillegg har Enova støttet fem knutepunkter for produksjon av hydrogen som drivstoff til maritim sektor. Samlet støtte innenfor satsingen nærmer seg nå 2 000 millioner kroner.

-Selv om de første fartøyene ennå ikke er på vannet, mener vi at tiden er moden for å flytte støtte til fartøy som skal driftes med hydrogen eller ammoniakk som drivstoff over i særskilte støtteprogrammer og dermed spisse satsingen ytterligere, fremhever Ulstad Stokland.

Hovedformålet med de nye støtteprogrammene er å stimulere etterspørselssiden enda sterkere enn tidligere, slik at det blir flere fartøy på sjøen på kortere sikt. Dette vil bidra til å redusere nettverksbarrieren i disse markedene i dag - utfordringen knyttet til at det trengs flere aktører i markedet både på tilbyder- og brukersiden for å få i gang omstillingen mot hydrogen- og ammoniakkdrift i fartøy.

- I tillegg vil programmet bidra til å redusere merkostnaden for investering og drift av hydrogen- og ammoniakkfartøy gjennom videre teknologiutvikling, sier Ulstad Stokland

«Konkurranse om midlene»

De to programmene «Hydrogen i fartøy» og «Ammoniakk i fartøy» skal gjennomføres som konkurranse i tråd med rammene for såkalt «competitive bidding». Maksimal støttesats vil være opp til 80 % av godkjente merkostnader for prosjektene og Enova legger opp til to søknadsfrister per program per år.

-Vi setter opp programmene slik for å kunne bidra best mulig til utvikling av begge verdikjedene. Slik vil vi også kunne arbeide mest effektivt med de barrierene som markedet opplever innenfor de to drivstoffene, sier Ulstad Stokland.

Programmet er planlagt å vare ut 2026 og skal evalueres i løpet av denne perioden.

Kontakter

Bilder

Enova planlegger to nye støtteprogram for hydrogen og ammoniakk i fartøy.  Programmene skal bidra til å etablere de første lønnsomme verdikjedene for hydrogen og ammoniakk på sjøen ved å stimulere etterspørselssiden.
Enova planlegger to nye støtteprogram for hydrogen og ammoniakk i fartøy. Programmene skal bidra til å etablere de første lønnsomme verdikjedene for hydrogen og ammoniakk på sjøen ved å stimulere etterspørselssiden.
Last ned bilde
Enova planlegger to nye støtteprogram for hydrogen og ammoniakk i fartøy.  Programmene skal bidra til å etablere de første lønnsomme verdikjedene for hydrogen og ammoniakk på sjøen ved å stimulere etterspørselssiden.
Enova planlegger to nye støtteprogram for hydrogen og ammoniakk i fartøy. Programmene skal bidra til å etablere de første lønnsomme verdikjedene for hydrogen og ammoniakk på sjøen ved å stimulere etterspørselssiden.
Last ned bilde
Enova planlegger to nye støtteprogram for hydrogen og ammoniakk i fartøy.  Programmene skal bidra til å etablere de første lønnsomme verdikjedene for hydrogen og ammoniakk på sjøen ved å stimulere etterspørselssiden.
Enova planlegger to nye støtteprogram for hydrogen og ammoniakk i fartøy. Programmene skal bidra til å etablere de første lønnsomme verdikjedene for hydrogen og ammoniakk på sjøen ved å stimulere etterspørselssiden.
Last ned bilde

Om oss

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 95 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom