UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Nytt forskningsprosjekt skal hjelpe elever med kort botid i Norge med skolegangen

Del
− Det er et stort behov for kunnskap om hvordan flerspråklighet kan bli en ressurs i opplæring av ungdommer med kort botid, sier professor og prosjektleder.
Illustrasjonsfoto: Skygge Foto Lise Evensen
Illustrasjonsfoto: Skygge Foto Lise Evensen

Skolene starter denne uken, men det er elevgrupper som trenger mer støtte enn andre.

− Elever med kort botid er en sammensatt gruppe, både når det gjelder språkbakgrunn, kulturelle erfaringer og tidligere skolegang, sier Joke Dewilde.

− Vi er stolte av å ha lansert en innovativ plattform som tilbyr en ressursorientert og flerspråklig tilnærming til læring og kunnskap for å møte utfordringene og mulighetene som disse elevene står overfor.

Det sier Tone Evensen, daglig leder og gründer hos Magisk Kunnskap.

Forskningsprosjektet Hugin og Munin i et elevperspektiv er et samarbeid med den sosiale entreprenøren Magisk Kunnskap.

Komplekst fenomen

Den pågående krigen i Ukraina viser at flerspråklighet er et komplekst fenomen.

− Vi har fått elever i skolen som ikke bare behersker ukrainsk, men også russisk i ulik grad, og som har forskjellige erfaringer og følelser knyttet til disse språkene. Det samme gjelder elever med kurdisk bakgrunn, som kanskje kan snakke kurmanji og skrive arabisk, sier Dewilde.

Forskningsprosjektet utføres av Dewilde og prosjektmedarbeider Victoria Roland, som også har vært sentral i oppstart i utviklingen av plattformen for Magisk Kunnskap.

− Hugin og Munin prøver å ta høyde for denne kompleksiteten ved å gjøre plattformen fleksibel når disse elever skal lære seg norsk, påpeker Roland.

Kan minske frafall i videregående skole

Gjennom å utvikle en forskningsbasert plattform ønsker Magisk Kunnskap å bidra til å redusere frafallet i videregående skole for elever med kort botid.

− Dette vil også øke sannsynligheten for at flere av elevene blir aktive samfunnsborgere og arbeidstakere. For den enkelte ungdom vil plattformen også kunne bidra til økt mestringsfølelse, større sosial deltakelse, samt bedre språk- og fagkunnskaper, sier Roland.

For spørsmål og utfyllende kommentarer:

Professor Joke Dewilde ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO. Telefon: 48186402. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Illustrasjonsfoto: Skygge Foto Lise Evensen
Illustrasjonsfoto: Skygge Foto Lise Evensen
Last ned bilde

Lenker

Om UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Postboks 1161 Blindern
0318 Oslo

http://www.uv.uio.no

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo har som sin visjon å forme framtidas skole gjennom lærer- og skolelederutdanning og skolerettet forskning og er et nasjonalt ledende miljø på disse områdene.

Instituttet er Norges ledende miljø innen fagdidaktikk, utdanningsledelse og praksisrelevant skoleforskning.

Følg pressemeldinger fra UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Norske forskere vil revitalisere samisk språk26.10.2023 07:30:00 CEST | Pressemelding

Forskning på små barns utvikling og læring har til nå ikke inkludert samiskspråklige barn. Det skal forskere ved fem norske universiteter gjøre noe med. Nå inviterer de alle samiskspråklige barn født i 2019 og 2020 til å delta i et stort forskningsprosjekt. — Forskningen i SpedAims Hjertespråk kan være med å styrke samiskspråklige barns pedagogiske tilbud, sier Lisbeth Eira, direktør i Avdeling for oppvekst og opplæring i Sametinget.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom