Olav Thon Eiendomsselskap

Godt operativt resultat også i 2. kvartal for Olav Thon Eiendomsselskap

Del

Olav Thon Eiendomsselskap hadde også i 2. kvartal et godt operativt resultat, men resultatet før skatt ble redusert av renteøkninger og nedjusterte eiendomsverdier.

Resultatet før skattekostnad utgjorde 173 millioner kroner etter at verdien på konsernets eiendomsportefølje og fastrenteavtaler ble nedjustert med 409 millioner kroner totalt sett.

Resultatet før skatter, verdiendringer og valutaposter ble 592 millioner kroner, en nedgang fra 618 millioner kroner i 2. kvartal i fjor.

- Olav Thon Eiendomsselskap hadde en høy vekst i leieinntektene sammenliknet med 2. kvartal i fjor, og vi er godt fornøyde med å oppnå et operativt resultat i nærheten av fjoråret selv med betydelige høyere markedsrenter, sier konserndirektør for økonomi og finans, Arne B. Sperre. 

Sandens senter i Markensgate 10 i Kristiansand
Sandens senter i Markensgate 10 i Kristiansand Olav Thon Gruppen

Rapport for 2. kvartal 2023

Fortsatt omsetningsvekst på kjøpesentrene
Olav Thon Eiendomsselskap er Norges ledende kjøpesenteraktør med en solid markedsposisjon. Kjøpesenterporteføljen består av 60 hel- og deleide kjøpesentre i Norge og Sverige.

I porteføljen inngår blant annet Norges største kjøpesenter målt etter omsetning, Lagunen Storsenter i Bergen, og totalt 6 av landets 9 største kjøpesentre.

Butikkomsetningen i 2. kvartal var 14,6 milliarder kroner, en økning fra samme periode i fjor på 5 %.

- Omsetningstallene på kjøpesentrene har i 1. halvår vist en noe avtakende vekst i tråd med de kraftige renteøkningene fra Norges Bank. Til tross for dette øker besøkstallene på kjøpesentrene, som nok en gang viser seg som populære og attraktive møteplasser for varehandel, servering og opplevelser, sier Sperre.

Næringseiendommer
Eiendomssegmentet Næringseiendommer består av sentrale kontoreiendommer, logistikk-eiendommer og boliger for utleie, for det meste i osloområdet. Næringseiendommer utgjør 27 % av konsernets samlede eiendomsverdier.

Investeringer og eiendomsprosjekter
I 2. kvartal var konsernets nettoinvesteringer 267 millioner kroner, en økning fra 30 millioner kroner i 2. kvartal i 2022.

I 1. halvår sett under ett var netto investeringer 1.695 millioner kroner, hvorav rundt 75 % dreier seg om kjøp av nye eiendommer.

Fremtidsutsikter
Krigen i Ukraina, høy inflasjon og kraftige renteøkninger både i Norge og i verden, vil påvirke eiendomsmarkedene også i tiden fremover.

Konsernets solide markedsposisjon og sterke finansielle stilling forventes å bidra til gode operative resultater også i tiden fremover.

- Lav belåningsgrad og høy likviditetsreserve gir Olav Thon Eiendomsselskap gode muligheter til å benytte interessante investeringsmuligheter i eiendomsmarkedet i tiden fremover, avslutter Arne B. Sperre.

LES HELE RAPPORTEN HER 

 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Sandens i Kristiansand
Sandens senter i Kristiansand
Last ned bilde

Om oss

Olav Thon Eiendomsselskap ASA ble etablert i 1982, og selskapets aksjer ble notert på Oslo Børs i 1983.

Siden starten har selskapet vokst betydelig, og årlig leieinntektsnivå for selskapets eiendommer har økt fra opprinnelig 27 millioner kroner til 3.270 millioner kroner ved inngangen til 2022. Selskapets børsverdi har i samme periode økt fra 200 millioner kroner til 20 milliarder kroner.

Fra tidlig på 1990-tallet har det viktigste satsingsområde vært kjøpesentereiendom, og Olav Thon Eiendomsselskap er i dag Norges ledende kjøpesenteraktør og en betydelig aktør også i det svenske kjøpesentermarkedet.

Selskapet inngår i Olav Thon Gruppen, som er Norges største private eiendomsaktør og en av Norges største hotelloperatører (Thon Hotels). Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen.

Følg pressemeldinger fra Olav Thon Eiendomsselskap

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Olav Thon Eiendomsselskap på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Olav Thon Eiendomsselskap

Olav Thon Eiendomsselskap presenterer et godt resultat i 1. kvartal 202415.5.2024 12:00:00 CEST | Pressemelding

Olav Thon Eiendomsselskap hadde en god utvikling i 1. kvartal og oppnådde et resultat før skattekostnad på 814 millioner kroner, en økning fra 234 millioner kroner i samme periode i fjor. Som følge av leievekst ble verdien på Olav Thon Eiendomsselskaps eiendomsportefølje i 1. kvartal oppjustert med 63 millioner kroner, og renteutviklingen økte verdien på konsernets fastrenteavtaler med 233 millioner kroner. Konsernets operative resultat, dvs. resultat før verdiendringer, skatter og valutaeffekter ble 562 millioner kroner, en nedgang fra 594 millioner kroner i 1. kvartal i fjor. Nedgangen fra fjor skyldes i sin helhet økte rentekostnader. - Det er hyggelig igjen å kunne presentere et godt resultat også etter verdiendringer av eiendomsporteføljen, og resultatet i 1. kvartal er det høyeste kvartalsresultatet på nesten to år, sier konserndirektør for økonomi og finans Arne B. Sperre.

Rapport for 4. kvartal og foreløpig årsresultat 202316.2.2024 07:30:00 CET | Pressemelding

4. kvartal 2023 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde et godt operativt resultat i 4. kvartal, men nedjusterte eiendomsverdier medførte et resultat før skattekostnad på -1.826 millioner kroner. I tråd med markedsutviklingen for næringseiendom ble verdien på Olav Thon Eiendomsselskaps eiendomsportefølje nedjustert med 1.922 millioner kroner i 4. kvartal, og renteutviklingen reduserte verdien på konsernets fastrenteavtaler med 309 millioner kroner. Konsernets operative resultat, dvs. resultat før verdiendringer, skatter og valutaeffekter ble 532 millioner kroner, en økning på 5 % fra samme periode i fjor.

Nedjusterte eiendomsverdier bidro til et bokført underskudd i 3. kvartal9.11.2023 07:30:00 CET | Pressemelding

I tråd med markedsutviklingen for næringseiendom ble verdien på Olav Thon Eiendomsselskaps eiendomsportefølje nedjustert med 1.308 millioner og i 3. kvartal ble konsernets resultat før skatter -763 millioner kroner. Resultatet før skatter, verdiendringer og valutaposter ble 541 millioner kroner, en økning fra 518 millioner kroner i 3. kvartal i fjor. - Olav Thon Eiendomsselskap hadde en vekst i leieinntektene på 17 % sammenliknet med 3. kvartal i fjor, og vi er stolte av å oppnå et operativt resultat høyere enn i fjor til tross for kraftige renteøkninger, sier konserndirektør for økonomi og finans, Arne B. Sperre.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye