Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Presseinvitasjon, paneldebatt (Arendalsuka): Selvmord, selvskading, fengsel og psykiatri: Kvinnene som faller mellom alle stoler

Del

Kriminalomsorgen inviterer til debatt om dette brennaktuelle temaet. 

Tid: Onsdag 16/8 2023 16:00 - 17:00
Sted: Clarion Hotel Tyholmen, Arendal, Sal B

Mediene må som følge av plasshensyn melde seg på til media@kriminalomsorg.no på forhånd.   

I 2022 ble 80 prosent av all selvskading og 65 prosent av alle selvmordsforsøk i norske fengsler utført av kvinnelige innsatte. Kvinner utgjorde samtidig kun 5,6 prosent av fengselspopulasjonen. Norske og internasjonale tilsynsmyndigheter og -organisasjoner har undersøkt forholdene for kvinner i fengsel, og funnet at disse ikke møter internasjonalt og nasjonalt lov- og regelverk.

Det har over tid vært en kraftig økning av psykisk syke, utagerende og selvskadende kvinner i fengsel. Dette skjer samtidig som antallet døgnplasser i psykiatrien er halvert de siste 25 årene.  

De omkring fem prosent kvinnelige innsatte er sterkt overrepresenterte i statistikken knyttet til alvorlige hendelser som selvmordsforsøk og alvorlig selvskading. Kriminalomsorgen opplever ikke minst at mange kvinnelige innsatte ikke blir friskere, men derimot sykere, under straffegjennomføringen:  

Ansatte i kriminalomsorgen avverget i 2022 totalt 88 selvmordsforsøk. 57 av disse, tilsvarende 65 prosent, ble gjennomført av kvinner. Samme år ble det registrert 265 tilfeller av selvskading i kriminalomsorgen. 212 av disse, altså 80 prosent, ble utført av kvinner. 

Blant spørsmålene som søkes besvart i debatten er: 

•    Hvordan kan vi ivareta denne sårbare gruppen kvinner på en bedre måte?
•    Skal såkalte «ikke behandlingsbare» og kronisk suicidale/innsatte med tilbakevendende suicidalitet i det hele tatt være i fengsel? 
•    Hvorfor faller innsatte mellom alle stoler, når de vurderes av lege som enten for friske for innleggelse eller ikke behandlingsbare, men av kriminalomsorgen som for syke til å være i fengsel?  
•    Hvorfor fengsler samfunnet kvinner, hvis eneste forbrytelse i mange tilfeller er at de har forstyrret offentlig ro og orden idet de forsøkte å skade seg selv eller ta sitt eget liv?
•    Hvordan ser fremtidens straffegjennomføring for kvinner ut? 
--
Deltakere i paneldebatten:
Lise Sannerud, Direktør, Kriminalomsorgsdirektoratet
Maria Hessen Jacobsen, Advokat, Elden advokatfirma
Bjørn Erik Thon, Likestillings- og diskrimineringsombud
Pia Therese Wiig, Leder, Regional sikkerhetsavdeling (RSA), Dikemark/Oslo universitetssykehus
Anisa Flåått Larsson, Tidligere innsatt/organisasjonen Wayback

Ordstyrer er tidligere NRK-journalist og programleder for aktualitetsprogrammet Sytten tretti på P4, Johan Wilskow. 

Kontakter

Følg pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom