Optikerbransjen

Vet du om barnet ditt ser godt nok til skolestart?

Del
Mange barn har behov for briller, uten at de eller foreldrene vet om det. Forskningen viser at en betydelig andel barn går gjennom store deler av skoleløpet med dårlig syn, uten at de fanges opp. Foreldre og foresatte har et ansvar for at barna ser godt nok på skolen.
Optiker gjennomfører grundig synsundersøkelse av barn (Foto: Dag Øyvind Olsen)
Optiker gjennomfører grundig synsundersøkelse av barn (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Når barna er fire år blir synet undersøkt på helsestasjonen. Men etter det er det ingen offentlig obligatorisk oppfølging av om barn ser godt nok. Og mens barnekroppen vokser, utvikler øynene seg.

Ofte er det slik at de minste barna er langsynte. Hvis barnet er mer langsynt enn normalt vil det kunne gi problemer med å se på nært. De kan også ha problemer med å koordinere synsinntrykkene fra øynene i hjernen, det som kalles samsyn.

Når barna blir større, utvikler flere nærsynthet, der de ser dårlig på avstand.

Syn viktig for læring

- Synet er menneskets viktigste sans og dersom man ikke ser optimalt gjennom skoleårene, kan barna gå glipp av viktig læring, ha problemer med aktiviteter og få et dårligere selvbilde, sier daglig leder Tina Alvær i Optikerbransjen.

Hun har selv jobbet som optiker i flere år og sier at optikere hjelper spesielt mange barn nå rundt skolestart.

- Barn er avhengige av å tilegne seg kunnskap og ferdigheter gjennom synsinntrykk. Samfunnet blir stadig mer krevende for øynene. Vi ser mye mer på nært, og spesielt på små skjermer. Det er viktig å være klar over at øynene jobber hardere på nært hold, enn når vi ser på noe på lang avstand.

Mange går under radaren

Det finnes ikke fullstendige tall på hvor mange skolebarn i Norge som bruker briller, kontaktlinser eller får annen synshjelp av optiker eller øyelege, men det finnes viktig dokumentasjon fra større forskningsprosjekter. På Kongsberg har skolebarn blitt synsscreenet i flere tiår. En sammenstilling av alle funnene i perioden 2003-2013 viser at 15 prosent av barna som ble screenet hadde behov for en utvidet synsundersøkelse. 83 prosent av disse hadde synsproblemer og halvparten av dem fikk briller.

En nyere studie fra fagmiljøet for optikerutdanningen på Kongsberg viste at over halvparten av undersøkte 16-19 åringer var langsynte.

På verdensbasis anslås det at halve klodens befolkning vil være nærsynte i år 2050, men her er det store regionale forskjeller. Norge har færre nærsynte barn enn land i Asia.

Myndighetene gir støtte til briller

I fjor innførte myndighetene støtte til briller til barn som trenger det. Dette er en tilskuddsordning som skal bidra til at flest mulig skal kunne få nøkterne briller gjennom sin optiker.

I 2022 var det kun 14 000 barn som mottok tilskudd fra NAV til briller. Dette står i stor kontrast til Arbeid- og inkluderingsdepartementets beregninger, som anslo at 140 000 barn har behov for briller. Dette indikerer at det er mange barn der ute som ikke har undersøkt synet sitt, og dermed ikke vet at de trenger briller eller kontaktlinser.

- Synsundersøkelser av barn kan utføres hos din lokale optiker. Optikere kan både tilpasse riktige briller og kontaktlinser, men de kan også henvise til øyelege dersom det er tilstander som har behov for oppfølging hos legespesialist, sier Tina Alvær.

Som forelder eller nærperson kan du legge merke til følgende:

Tegn på dårlig syn:

-          Blir fort sliten av lesing og nærarbeid

-          Hodepine

-          Støter borti ting

-          Kan virke klumsete

-          Klarer ikke å ta imot en ball

-          Flytter bøker eller nettbrett nærmere

-          Myser

-          Vanskeligheter med å holde konsentrasjonen

-          Sliter med å lese skilt, teksting på TV eller på tavla

-          Ser dobbelt, eller lukket ett øye ved lesing

-          Ser uklart når man skifter fra å se på avstand til nært

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Optiker gjennomfører grundig synsundersøkelse av barn (Foto: Dag Øyvind Olsen)
Optiker gjennomfører grundig synsundersøkelse av barn (Foto: Dag Øyvind Olsen)
Last ned bilde

Om Optikerbransjen

Optikerbransjen
Optikerbransjen
Øvre Slottsgate 18/20
0157 Oslo

21521161http://www.optikerbransjen.no

Optikerbransjener interesseorganisasjonen for optikerbedriftene, med over 500 optikerforretninger som medlemmer.

Følg pressemeldinger fra Optikerbransjen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Optikerbransjen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Optikerbransjen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye