Enova

Rekordbeløp fra EU til norsk industri

Del

EUs innovasjonsfond går inn med et rekordbeløp i norsk industri og næringsliv. Hele 510 millioner Euro, eller 5,7 milliarder norske kroner etter dagens kronekurs, stilles til disposisjon for fem prosjekter i Norge. Selskapene som får støtte er Norway Fortescue Future Industries, FREYR, Vianode, Norsun og Nordic Electrofuel. Totalt delte innovasjonsfondet ut 3,6 milliarder Euro til i alt 41 prosjekt.

FREYR er ett av de fem prosjektene som får støtte fra EUs innovasjonsfond. Freyrs Giga Factory i Mo i Rana får 100 millioner euro i støtte mens fire andre prosjekt får tilsammen 450 millioner euro fra Innovasjonsfondet. (Ill: FREYR)
FREYR er ett av de fem prosjektene som får støtte fra EUs innovasjonsfond. Freyrs Giga Factory i Mo i Rana får 100 millioner euro i støtte mens fire andre prosjekt får tilsammen 450 millioner euro fra Innovasjonsfondet. (Ill: FREYR)

EUs innovasjonsfond er den fremste støtteordningen for investeringer i ny teknologi i EUs klimastrategi. Ordningen er finansiert gjennom EUs klimakvotesystem (EU ETS), som Norge deltar i. Enova har ansvar for Norges deltakelse i EUs innovasjonsfond og støtter norske søkere til fondet.

- Den brede støtten fra EUs innovasjonsfond viser at norsk industri og næringsliv er helt i tet på innovasjon og teknologiutvikling. De fem prosjektene som får støtte, peker alle fram mot den omstillingen vi står overfor som samfunn. Enova støtter de som går foran og det er all grunn til å gratulere, sier adm. direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.

Les mer om EUs innovasjonsfond her.

Tre program

De fem prosjektene fordeler seg over tre program innenfor innovasjonsfondet (budsjett i parentes):

Innovativ elektrifisering i industri og hydrogen (€ 1 mrd.)
- Elektrifisering av industriprosesser

- Innovativ hydrogenproduksjon og -bruk

Tildeling til Norge: Norway Fortescue Future Industries.

Mellomstore pilotprosjekter - (€ 0,3 mrd.)
- Stor teknologisk innovasjonshøyde og lavere kommersiell modenhet enn øvrige vinduer
- Inntil € 40 mill. støtte fra innovasjonsfondet

Tildeling til Norge: Nordic Electrofuel.

Produksjon av komponenter for energiomstillingen - (€ 0,7 mrd.)
- Komponenter for fornybar energiproduksjon
- Brenselceller og elektrolysører
- Systemer for energilagring

- Varmepumper

Tildeling til Norge: FREYR, Vianode og Norsun.

-Det er veldig gledelig at norske, grønne satsinger hevder seg så bra i Europa. Det at de nå mottar betydelig støtte fra EU viser at norske prosjekter både er langt fremme, og er viktige for den grønne omstillingen. Prosjektene vil bidra til store utslippsreduksjoner og utviklingen av innovative teknologier. Ammoniakk, batterier, og solcellematerialer blir viktige, grønne industriområder for fremtiden, og disse tildelingene viser at Norge er i fremste rekke i denne nødvendige omstillingen, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

– Dette er strålende nyheter for bedriftene, samarbeidspartnerne deres og for det grønne industriløftet - som regjeringen vil skru opp tempoet på. Tildelingen bekrefter Norges sentrale posisjon i viktige europeiske verdikjeder. Kvaliteten er skyhøy på prosjektene til den norske batterinæringen og solindustrien. Jeg er imponert - men ikke overrasket - over at de lykkes. Det er bare å ta av seg hatten, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

– Jeg er svært fornøyd med at også norske energibedrifter når opp i konkurransen om Innovasjonsfondets midler. Det er tøff konkurranse og lover godt for Norges innovasjonsevne og energiomstilling fremover, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap)

Dette er de fem prosjektene:

Norway Fortescue Future Industries: FFI Holmaneset-prosjektet utvikles av Norway Fortescue Future Industries AS, et heleid datterselskap av Fortescue Future Industries Ltd («FFI»), et globalt grønt energiselskap som produserer grønt hydrogen fra fornybare kilder. Prosjektet er lokalisert i Bremanger kommune i Vestland fylke, Norge og har som mål å bruke 280 MW installert vannkraftkapasitet som vil produsere ca. 40 kt H2 pr år for ombygging til ca. 226 kt flytende ammoniakk. I produksjonen vil de bruke av lokalt overskudd av fornybar kraft. Den grønne ammoniakken vil deretter selges til kjøpere i det norske markedet og for eksport til Nord-Europa. 

-Fortescue tar varmt i mot dagens beslutning fra EU-kommisjonen om å investere betydelig i rene teknologier. Valget av et av våre flaggskipprosjekt for grønn ammoniakk, 'FFI Holmaneset', er en anerkjennelse fra EU av prosjektets betydning for den globale avkarboniseringsinnsatsen. Holmaneset-prosjektet er en stor mulighet for FFI, Norge og Europa for snarlig utvikling av en betydelig grønn energi-verdikjede, og vi berømmer EU for sitt lederskap i å kickstarte en grønn ammoniakkindustri. Vi ser frem til å fullføre detaljene i avtalen med European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Fortescue leder an til en fremtid utover fossilt brensel, og vi ser frem til å fortsette å spille en sentral rolle i å utvikle verdikjeden for fornybar energi, sier Thor Magnus Rovik, country manager for Norway Fortescue Future Industries.

Nordic Electrofuel AS skal produsere karbonnøytralt e-drivstoff basert på syntetisk hydrokarbon ved bruk av fornybar energi, vann og CO/CO2. Teknologien for reversert vanngass skift (RWGS), som er utviklet og patentert av Nordic Electrofuel og Fischer-Tropsch (FT) brukes. Det hydrokarbon/Fischer-Tropsch-baserte e-drivstoffet kan brukes i eksisterende motorer og infrastruktur uten noen modifikasjoner og gir derfor avgjørende fordeler i forhold til andre teknologier. E-fuel-produktet vil deretter bli sendt til raffineringspartnere hvor sluttproduktet vil erstatte fossilbaserte produkter som parafin (flydrivstoff), diesel, nafta, voks og smøremidler.

-Nordic Electrofuel er utrolig stolt over å ha blitt tildelt en halv milliard kroner i støtte fra EUs Innovasjonsfond i skarp konkurranse med over 200 bedrifter fra hele Europa. Tildelingen bekrefter Nordic Electrofuel som pioneren innenfor utvikling av teknologi for å produsere Electrofuel som er det viktigste alternativet for bærekraftig luftfart. Videre er det en honnør til vårt team som har arbeidet utrettelig med å skape et robust fundament og design for verdens første kommersielle anlegg av sitt slag. Tildelingen er forløsende for at Nordic Electrofuel kan ta endelig investeringsbeslutning tidlig neste år og starte bygging av vårt første E-Fuel anlegg på Herøya og som ventes å være i produksjon i 2026. Pilotanlegget på Herøya vil være den første byggesteinen i Nordic Electrofuels hårete ambisjon om å produsere en milliard liter bærekraftig flybensin innen 10 år, sier Gunnar Holen, CEO i Nordic Electrofuel AS.

FREYR Battery skal bygge en storskala battericellefabrikk - GIGA ARCTIC i Mo i Rana, Nord-Norge.  Gigafabrikken skal ha en årlig produksjonskapasitet på 29 GWh av rene battericeller, basert på fornybar energi. FREYRs gigafabrikk er planlagt å produsere ved hjelp av semi-solid neste-generasjons batteriproduksjonsteknologi fra 24M Technology. Dette er en produksjonsprosess som eliminerer betydelige giftige materialer (f.eks. ved at battericellene produseres uten løsemiddel eller bindemiddel) og med et betydelig redusert antall produksjonssteg, noe som igjen reduserer energibruken til under halvparten sammenlignet med konvensjonell batteriproduksjon. FREYRs produksjon på Giga Arctic vil i hovedsak være LFP-batterier for stasjonær energilagring, brukt til mellomlagring av fornybar energi fra sol og vind. Den årlige produksjonen fra FREYRs Giga Arctic fabrikk i Mo i Rana, kan sette FREYRs kunder i stand til å fjerne 80 millioner tonn CO2 utslipp over batteriets levetid når disse brukes i energilagringssystemer (ESS). Disse utslippene representerer nært det dobbelte av Norges totale årlige utslipp av CO2.

-Tildelingen fra EUs innovasjonsfond er fantastiske nyheter for oss og for norsk batteriindustri. Dette er en bekreftelse på batterienes rolle som en av de aller viktigste faktorene for å utløse et raskt skifte til fornybar energi, sier Tom Einar Jensen, med-grunnlegger og administrerende direktør i FREYR Battery, og fortsetter: - støtten fra EUs innovasjonsfond kommer på et viktig tidspunkt i utviklingen av Giga Arctic, som er planlagt å levere batteriprodukter med ett av verdens laveste CO2-avtrykk til våre kunder og partnere over hele Europa. Nå ser vi frem til å skape ytterligere momentum med neste-generasjons batteriproduksjon i gigaskala i Norge, i samarbeid med både EUs Innovasjonsfond og de norske myndighetene.

Vianode ble etablert i 2021 basert på teknologiutvikling fra 2016 med ambisjon om å bygge industrielt lederskap innen avanserte materialer til batteriverdikjeden, mer spesifikt syntetisk grafitt. Grafitten utgjør i vekt den største delen av et bilbatteri, mellom 50 og 70 kilo av batteripakningen i en mellomstor elbil. Produksjonen av disse materialene foregår i dag i all hovedsak i Kina i en produksjonsprosess og med utslipp som ikke er bærekraftig. Basert på egenutviklet teknologi, fornybar kraft og renere prosessering vil Vianode kutte utslippene i produksjonen grafitt med over 90 prosent sammenlignet med dagens standardmaterialer. Målet er å produsere materialer til 2 millioner elbiler i året fra 2030 med produksjon både i Europa og Nord-Amerika. Vianode er i dag ~120 ansatte. Selskapets industrielle pilot har vært i drift i Kristiansand siden april 2021 og skalerer opp full industriell produksjon på Herøya i 2024.

-Støtten fra Eus innovasjonsfond viser EU-kommisjonens tillit til Vianode som et fremtredende virkemiddel for å kutte klimagassutslipp og drive teknologisk innovasjon gjennom et skalerbart og konkurransedyktig prosjekt. Finansiell støtte fra myndighetene er en av flere viktige rammebetingelser for å lykkes med ansvarlig elektrifisering i Europa, sier Hans Erik Vatne, fungerende administrerende direktør og COO i Vianode.

NorSun AS er den eneste europeiske produsenten med erfaring og ekspertise til å produsere ingots og wafere for sol-verdikjeden. Dagens produksjonskapasitet er på 1 GW. Project SunRISE har som mål å ekspandere produksjonsanlegget i Årdal med ytterligere 3 GW. Produksjonslinjen har en rekke innovasjoner, inklusive høy grad av automasjon og bruk av kunstig intelligens for å skape et toppmoderne anlegg.  NorSun vil redusere produksjonskostnadene med 50 % i det nye anlegget sammenliknet med dagens kostnadsnivå og en ytterligere reduksjon over de neste 7 år på 30 %. Selskapets wafere skal ha et mye lavere CO-fotavtrykk og ressursforbruk enn konkurrenter i Kina. Sammenlignet med dagens industristandard halveres strømforbruket mens produktiviteten dobles. Prosjektet vil sikre opp mot 300 høykompetanse arbeidsplasser og bidra til en bred gjenoppbygging av den europeiske solcelleindustrien. NorSun har en moden case da forretningsplanen bygger på lange og solide strategiske partnerskap med ledende europeiske celle/modulaktører. Under svært konservative anslag vil prosjektet redusere klimagassutslippene med rundt 5 millioner tonn CO2e over en tiårsperiode.

-NorSuns unike posisjon som den eneste gjenværende betydelige vestlige produsenten av ingot og

wafer til solindustrien, har bidratt til betydelige interesse for våre vekstplaner fra kunder og nå også fra

EU, sier Erik Løkke-Øwre, administrerende direktør i NorSun, og fortsetter: - Vi er svært fornøyde med å

sikre denne tildelingen. Nå er utfordringen å få klargjort de norske rammebetingelsene for en

ekspansjon slik at NorSun kan akseptere denne tildelingen og ikke bare bygge ut Årdal, men fortsette

veksten også i andre deler av Norge, sier Løkke-Øwre.

Kontakter

Bilder

FREYRS Giga Factory i Mo i Rana
FREYRS Giga Factory i Mo i Rana
Last ned bilde
FREYRs Giga Factory i Mo I Rana.
FREYRs Giga Factory i Mo I Rana.
Last ned bilde
Nordic Electrofuel, Herøya
Nordic Electrofuel, Herøya
Last ned bilde
Vianode sin batterifabrikk
Vianode sin batterifabrikk
Last ned bilde

Om oss

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 90 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

Ny utlysing i EUs innovasjonsfond27.11.2023 09:15:00 CET | Pressemelding

Torsdag 23.november åpnet en ny utlysning i EUs innovasjonsfond. Nå blir det også mulig å søke for selskap innenfor maritim transport og luftfart. Det betyr nye muligheter for norske selskap som vil ha bred europeisk støtte til sine teknologiprosjekt. Ved forrige tildeling i juni i år, gikk innovasjonsfondet inn med hele 5,7 milliarder kroner i fem norske prosjekt. - Vi gleder oss til å ta imot nye søkere fra norske selskap. Det sterke resultatet i sommer viser at norsk industri og næringsliv er helt i front på flere teknologiområder, sier Ingunn Syrstad Bøgeberg i Enova. Hun er nasjonalt kontaktpunkt for innovasjonsfondet i Norge og er i tett dialog med de selskapene som søker støtte.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom