Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Nøkkeltall fra kriminalomsorgen – juni 2023

Del

I juni ble det iverksatt 464 straffegjennomføringer i samfunnet. Av disse var 245 iverksettelser elektronisk kontroll (fotlenke), etterfulgt av samfunnsstraff med 113. Det var 2988 innsatte i norske fengsler den 5. juli.

Straffegjennomføring i fengsel

5. juli var belegget i fengsel på 81 prosent med totalt 2988 innsatte.

- Av de 2988 innsatte satt 668 (22 prosent) i varetekt
- 790 (27 prosent) var utenlandske statsborgere
- Kvinnelige innsatte: 168 (5,7 prosent)
- Antall forvaringsdømte i fengsel: 142 menn, 10 kvinner
- 9 innsatte under 18 år. 7 sitter i varetekt og 2 på dom. 7 av de innsatte sitter ved ungdomsenheter og 2 i fengsel.
- Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel i juni 2023 var 81 prosent
- Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel hittil i år var 80 prosent

Soningskø
7. juli var soningskøen på 189 ubetingede dommer.
Av disse avventer 17 dommer soning med elektronisk kontroll (fotlenke).
Forrige måned (mai) var soningskøen på 115 ubetingede dommer.

Isolasjon/Utelukkelser
Rapport for juni 2023 vil bli lagt ut i august.

Du finner mer informasjon om temaet isolasjon i fengsel på www.kriminalomsorgen.no/isolasjon.

Soningsoverføring
I juni ble det gjennomført 1 soningsoverføring. Hittil i år er det totalt soningsoverført 8 innsatte, dette er 3 færre enn på samme tidspunkt i fjor.

Straffegjennomføring i samfunnet

I juni 2023 ble det iverksatt 464 straffegjennomføringer i samfunnet. Dette er 15 prosent færre enn i juni 2022, da 543 gjennomføringer ble iverksatt.

Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 245 iverksettelser, etterfulgt av samfunnsstraff med 113.

Tallene viser en nedgang for de fleste straffegjennomføringer i samfunnet sammenlignet med juni 2022. Bøtetjeneste synker med 69 prosent, mens Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) synker med 50 prosent. Straffegjennomføring i institusjon (§ 12) viser en nedgang på 48 prosent, mens prøveløslatelse med møteplikt synker med 47 prosent. Elektronisk kontroll synker med 10 prosent.

Program mot ruspåvirket kjøring viser en økning på 54 prosent, mens samfunnsstraff øker med 12 prosent.

Andelen kvinner som iverksatte straffegjennomføring i samfunnet var i juni 2023 på 18 prosent. Når det gjelder aktive saker ligger gjennomsnittstallet klart høyest for samfunnsstraff.

Tallene, som er hentet fra kriminalomsorgens eget registreringssystem, framkommer av tabell 1.

Straffegjennomføringsform

Iverksatte saker

Aktive saker

jun.23

jun.23

Andel kvinner

Elektronisk kontroll

245

271

17 %

370

Samfunnsstraff

113

101

18 %

1006

Prøveløslatelse med møteplikt

34

64

9 %

300

Program mot ruspåvirket kjøring

37

24

35 %

379

Straffegjennomføring i institusjon (§ 12)

14

27

7 %

133

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)

9

18

11 %

314

Bøtetjeneste

11

36

18 %

30

Hjemmesoning (§ 16)

1

2

0 %

9

Totalt

464

543

18 %

2541

Tabell 1. Straffegjennomføring i samfunnet, etter straffegjennomføringsform og andel kvinner. Iverksatte og aktive saker juni 2023 og juni 2022. Hele tall og prosent.

Lovbrudd

Av de domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet i juni 2023 er 45 prosent domfelt for trafikklovbrudd, etterfulgt av økonomisk kriminalitet med 13 prosent og vold med 12 prosent.

Fordelingen framkommer av tabell 2.

Lovbruddskategori

Andel

Trafikklovbrudd

45,3 %

Økonomi

12,7 %

Vold

12,0 %

Narkotika/rus

10,0 %

Lov og orden

7,1 %

Annet

5,6 %

Vinningskriminalitet

4,9 %

Seksuallovbrudd

2,4 %

Tabell 2. Andel domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet fordelt på lovbruddskategori. Juni 2023. Prosent.

Nøkkelord

Kontakter

media@kriminalomsorg.no

Dokumenter

Følg pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye