Miljødirektoratet

Pukkellaksfella i Tanaelva justert etter startvansker

Del

Etter startproblemer for pukkellaks og annen fisk med å finne inngangen til fangstkammeret i fiskefella i Tanaelva, er inngangen nå flyttet.

Utbedringer av inngangspartiet til pukkellaksfella i Tanaelva 4. juli 2023. Foto: Roald Lund Fleiner
Utbedringer av inngangspartiet til pukkellaksfella i Tanaelva 4. juli 2023. Foto: Roald Lund Fleiner Foto: Roald Lund Fleiner

Tanaelva regnes som en av verdens viktigste elver for atlantisk villaks. For første gang er den store elva forsøkt sperret av med et ledegjerde og en felle som skal stoppe den uønskede pukkellaksen fra å ta seg opp i elva og formere seg.

Mer lys og enklere adkomst

Inngangen til fangstkammeret i fella, som er en slags tunnel, er nå trukket bakover slik at åpningen går i flukt med resten av ledegjerdet motfella. Tidligere stakk tunnelen litt nedenfor ledegjerdet. Endringene fjerner fysiske hindringer rundt inngangspartiet.  Det skal også gjøres tiltak for å øke vannstrømmen ved inngangen til fella.

– Vi håper det vil gjøre det lettere for fisken å finne frem til inngangen, og til området der pukkellaks skal sorteres ut fra annen fisk som får svømme videre, sier Roy Malvin Langåker fra Miljødirektoratet.

Måtte åpne for noen hundre fisk

Langåker leder nå arbeidet ved pukkellaksfella i Tanaelva sammen med Veterinærinstituttet som har fått ansvar for den tekniske gjennomføringen av prosjektet, der rundt 30 personer sørger for kontinuerlig drift for å stoppe den uønskede pukkellaksen fra å komme seg opp i elva for å gyte.

Mannskapet bestemte seg 4. juli for å midlertidig åpne fella på den ene siden for å slippe opp villaks, som hadde samlet seg der fordi de ikke fant inngangen til fiskefella. De første 12 timene etter svømte cirka 130 villaks og omtrent like mange pukkellaks forbi. Nå er fella tettet igjen, og håpet er at fisken finner inngangen til fella fremover.

Sonarmåling 3 mil ovenfor fella

All fisk som vander opp i Tanaelva blir registrert av sonarer ved Polmak, rundt 3 mil ovenfor pukkellaksfella. Foreløpige vurderinger fra finske forskere som drifter fella viser at det kan ha gått noen få tusen pukkellaks opp i Tanaelva før fella ble stengt 29. juni.

– Vi venter spent på hva både overvåkningen til Norsk institutt for naturforskning (NINA) og det finske naturressursinstituttet (LUKE), samt fangsttallene i fella viser om noen dager. Det vil gi en indikasjon på om effekten av tiltaket blir forbedret, sier Langåker.

Kontakter

PressevaktPressevakta svarer på førespurnader frå pressa mandag til fredag

Bemanna mellom klokka 8 og 15.45 frå 15. september til 14. mai, mellom klokka 8 og 15 frå 15. mai til 14. september.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Om oss

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.