Innovasjon Norge

Innovasjon Norge med ekstraordinær tildeling til Sømna Biogass

Del

Innovasjon Norge vil gi et ekstra tilskudd på inntil 55 millioner til Sømna Biogass Eiendom AS til realisering av nytt biogassanlegg i Sømna kommune i Nordland.

I desember innvilget Innovasjon Norge lån og tilskudd til Sømna Biogass Eiendom AS på inntil 100 millioner kroner. En forutsetning for innvilget tilskudd og risikolån i den opprinnelige tildelingen var at Enova også skulle bidra med inntil 60 millioner kroner i tilskudd. Enova hadde imidlertid satt som forutsetning at prosjektet ikke skulle finansieres med andre offentlige tilskudd utover deres tildeling, begrunnet med at midlene var tildelt gjennom en konkurranse. Innovasjon Norge, Enova og selskapet har prøvd å finne en løsning hvor Innovasjon Norge og Enova i fellesskap kunne finansiere prosjektet, uten at det har ført frem.

- Vi har besluttet å gi Sømna Biogass en tilleggsfinansiering til delvis erstatning for tilskudd fra Enova. På denne måten kan Sømna Biogass realisere prosjektet. Dette har vært en ekstraordinær behandling for å finne en løsning. Vi skulle gjerne funnet en løsning sammen med Enova, men har forståelse for at de har andre kriterier som ligger til grunn for deres vurderinger, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Det er i dag 53 gårdbrukere i kommunen som er andelseiere i selskapet. Investeringen vil sikre minimalt metangassutslipp fra landbruket, CO2-fangst for salg, bedret klima- og miljøregnskap for havbruk og redusert utslipp fra transportnæringen.

- Dette er en satsing som viser det blågrønne samarbeidet i praksis og som vil ha stor betydning for grønn omstilling og sysselsetting i regionen. Fra vår side er kravene om næringsutvikling og verdiskaping oppfylt. Dette er god anvendelse av bl.a. distriktsmidler og bioøkonomiordningen. Skal det bli flere slike satsinger fremover, vil vi ha behov for større rammer til denne type bioøkonomi-prosjekter sier Håkon Haugli.  

Den ekstra tilleggsfinansieringen anses nødvendig for å gi risikoavlastning i investeringen. Totale prosjektkostnader er på 488 millioner kroner. Prosjektet er planlagt finansiert med 95 millioner kroner i tilskudd fra Innovasjon Norge, 96 millioner kroner i egenkapital og totalt 297 millioner kroner i lånefinansiering fra Innovasjon Norge og SpareBank1 Helgeland.

Landbruks- og matminister Sandra Borch er glad for at prosjektet nå får støtten det trenger:

- Det er bra at Innovasjon Norge har funnet mulighet til å gi en ekstra finansiering til dette anlegget. Det vil være et viktig bidrag til å øke andelen husdyrgjødsel som blir behandlet i biogassanlegg, og til å redusere utslippene fra jordbruket. 

Nøkkelord

Kontakter

Følg pressemeldinger fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom