Bane NOR Eiendom

Bane NOR Eiendom signerer leiekontrakt med UDI i Quadrum

Del

UDI signerte denne uken leiekontrakt for hele 8. etasje i det nye Politihuset i Kristiansand. Bygget er dermed fullt utleid.

bilde av bygg fra luften
Politihuset i Quadrum ligger rett ved jernbanestasjonen Bane NOR Eiendom

Politihuset ligger i Quadrum – en ny bydel som vokser frem rett ved Kristiansand stasjon. Politihuset, som er på 17.000 kvadratmeter, ble ferdigstilt i mai 2023. Agder politidistrikt og DSB har flyttet inn, og med UDI på plass er bygget fullt utleide. UDI leier 612 kvadratmeter. Bygget inneholder også en AMK-sentral samt en rekke andre spesialfunksjoner, i tillegg til vanlige kontorarbeidsplasser. 

¬¬- Bane NOR Eiendom er veldig glade for å fylle den siste etasjen i Politihuset med en så attraktiv leietaker som UDI. Sammen med Agder politidistrikt og DSB blir det en meget god leietakermiks i det nye Politihuset. Etter en grundig og god prosess med Statsbygg som rådgiver for UDI, setter vi stor pris på denne signeringen og ser frem til å få våre nye leietakere i hus fra årsskiftet, sier prosjektsjef Sven Kruse-Jensen i Bane NOR Eiendom.

- Fordeler ved å være samlet, sier UDI

- Vi valgte Bane NOR Eiendom på grunn av lokasjonen, fremtidsrettede løsninger og svært gode fasiliteter som eget møtesenter, kaffebar og felles kantine. Bane NOR Eiendom og deres team forsto vårt behov. Nærheten til andre relevante organisasjoner er svært gunstig, og det kan bidra til å skape synergier. Et tett samarbeid med politiet, DSB/Sivilforsvaret og nødetatene kan være spesielt verdifullt når det gjelder beredskaps- og krisehåndteringssituasjoner. Ved å ha alle samlet på samme sted, kan det være lettere å koordinere innsatsen og respondere raskt og effektivt på eventuelle nødsituasjoner eller andre utfordringer som kan oppstå, forteller regiondirektør Omar Sadiq i UDI.

Neste byggetrinn

Quadrum-prosjektet omfatter totalt cirka 40.000 kvadratmeter. Bygg E er et næringsbygg som er fylt opp av flere leietakere, og sammen med Politihuset er det rundt 1000 arbeidsplasser her. Bane NOR Eiendom planlegger nå for de siste to byggetrinnene med henholdsvis et hotell og et kontorbygg på til sammen cirka 20.000 kvadratmeter. Forventet byggestart er i 2024.

Quadrum – en utvidelse av Kristiansand sentrum

Når prosjektet blir ferdigstilt har området fått flere små torg og plasser, samt gang- og sykkelveier gjennom. Byggene har hver sin spennende og særegne arkitektur, utsikt mot fjorden og de bidrar til at sentrum av Kristiansand blir utvidet mot stasjonen og fjorden. Quadrum ligger dessuten ved et stort kollektivknutepunkt med jernbane, buss og ferger i umiddelbar nærhet. – Dette er knutepunktutvikling på sitt beste, mener Kruse-Jensen.

Kontakter

Bilder

bygg hvor det står politi
Politihuset i Quadrum
Last ned bilde

Om oss

Norges ledende knutepunktutvikler

Bane NOR Eiendom AS eier, forvalter og utvikler all jernbaneeiendom i Norge. Porteføljen har en anslått brutto verdi på 23,6 milliarder kroner og omfatter stasjoner, jernbanetilknyttede service- og driftsbygg, næringsbygg, boliger og tomter. De fleste eiendommene er sentralt plassert ved kollektivknutepunkter og langs jernbanen.

Vi utvikler moderne og miljøvennlige boliger og næringsbygg og bidrar aktivt til by- og stedsutviklingen i Norge. På stasjonene tilbyr vi gode fasiliteter til de reisende, legger til rette for hyggelige serveringssteder og fine butikker og tilbyr bil- og sykkelparkering. Til togoperatørene tilbyr selskapet funksjonelle og moderne verksteder, terminaler og driftsbygg.

Våre 150 ansatte håndterer en portefølje på 926 bygg og ca. 3.000 leiekontrakter, og over 200 pågående eiendomsutviklingsprosjekter. De årlige investeringene utgjør ca. 1,3 milliarder kroner.

Bane NOR Eiendom AS er en del av Bane NOR-konsernet og har som samfunnsoppdrag å utvikle attraktive knutepunkt som får flere til å velge toget..