IMDi

18000 flyktninger i introduksjonsprogram i fjor

Del

Om lag 18 000 flyktninger deltok i introduksjonsprogram i fjor – 7 000 flere enn året før. Økningen skyldes flyktningstrømmen fra Ukraina.

I 2022 startet 11166 nye flyktninger med bakgrunn fra 63 land i introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere. Kollektivt beskyttede fra Ukraina utgjorde den klart største gruppen med i overkant 8 000 deltakere, etterfulgt av flyktninger fra Syria, Afghanistan, Kongo og Eritrea.  

- Over halvparten av de som avsluttet introduksjonsprogram i 2022, gikk direkte over til arbeid og utdanning. Dette tilsier et noe bedre samlet resultat i 2022 enn i 2021, sier konstituert direktør i Integrerings- og mangfolddirektoratet (IMDi) Lisbeth Fransplass Røren.    

– Vi ser at det er få deltakere fra Ukraina som hittil har avsluttet introduksjonsprogrammet. Dermed er det for tidlig å forutsi hvor mange ukrainere som vil gå fra programmet og ut i arbeid og utdanning. Men jeg vil oppfordre arbeidsgivere med behov for arbeidskraft å tilby jobb til ukrainere og andre flyktninger som har avsluttet introduksjonskurset, avslutter IMDi-direktøren.

Topp 5 kommuner med 20 eller flere avsluttede deltakere i 2022:  

Kommune 

Antall deltakere avsluttet introduksjonsprogram 

Antall med overgang til arbeid/utdanning* 

Andel med overgang til arbeid/utdanning  

Nordre Follo 

27 

22 

81 % 

Lørenskog 

26 

19 

73 % 

Færder 

21 

15 

71 % 

Kristiansand 

73 

52 

71 % 

Tromsø 

61 

43 

70 % 

* videregående opplæring eller høyere utdanning (grunnskoleopplæring er ikke inkludert) 

Om introduksjonsprogrammet: 

Introduksjonsprogrammet skal forberede nyankomne innvandrere til deltakelse i det norske arbeidslivet.  

Gjennom introduksjonsprogrammet lærer deltakerne norsk og får forståelse for det norske samfunnet. De får opplæring og kunnskap om norsk arbeidsliv som en del av programmet, og kan også delta i utdanning dersom deltakeren trenger det innenfor rammer fastsatt i integreringsloven. Programmet må inneholde arbeids- eller utdanningsrettet innhold. 

Kommunene har ansvar for forvaltning av introduksjonsprogrammet ovenfor flyktninger som er bosatt i kommunen. IMDi iverksetter regjeringens integreringspolitikk og er et nasjonalt kompetansesenter med ansvar for integreringsfeltet. 

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om oss

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et fagdirektorat og kompetansesenter som skal bidra til å utvikle og iverksette regjeringens integreringspolitikk. IMDi skal

۰ ivareta arbeidet med bosetting av flyktninger
۰ legge til rette for at flere innvandrere deltar i arbeids- og samfunnsliv
۰ jobbe mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
۰ gi faglige innspill til videreutvikling av integreringspolitikken og sørge for god samordning på feltet
۰ produsere og formidle forskning, utredninger, statistikk og god praksis
۰ bidra til en profesjonell og serviceinnstilt offentlig sektor
۰ være fagmyndighet for tolking i offentlig sektor

Følg pressemeldinger fra IMDi

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra IMDi på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra IMDi

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom