KS

Klimatilpasning: - Har vi tid til å vente på flere utredninger?

Del
Regjeringens stortingsmelding om klimatilpasning har mange gode intensjoner. Det er nå viktig at meldingen følges opp med konkrete forslag som utløser nye tiltak ute i kommunene.
- Etter vår mening finnes det allerede nok kunnskap til å handle fremfor å måtte vente på flere utredninger, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, i sin kommentar til klimatilpasningsmeldingen som ble lagt fram 16. juni. Foto: Hege K. Fosser Pedersen, KS
- Etter vår mening finnes det allerede nok kunnskap til å handle fremfor å måtte vente på flere utredninger, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, i sin kommentar til klimatilpasningsmeldingen som ble lagt fram 16. juni. Foto: Hege K. Fosser Pedersen, KS

Slik oppsummerer KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen stortingsmeldingen «Klima i endring – sammen for et klimarobust samfunn» som klima- og miljøminister Espen Barth Eide presenterte 16. juni.

I meldingen slås det fast at kommunesektoren er en nøkkelaktør for klimatilpasningsarbeidet. Hensynet til klimatilpasning skal inn i all kommunal planlegging, og regjeringen ønsker å gjøre det lettere for kommunene å få til dette.

- Etter vår mening finnes det allerede nok kunnskap til å handle fremfor å måtte vente på flere utredninger. Vi foreslår at regjeringen raskt setter i gang arbeidet med avklaringer som er nødvendige for at kommunene skal kunne gå videre med sine ambisjoner for lokal klimatilpasning, sier Helgesen.

Som eksempel trekker Helgesen fram den sterke vektleggingen av naturbaserte tilpasningsløsninger for å håndtere overvann.

- Vi slutter oss absolutt til ønsket om økt bruk av naturbaserte løsninger. Samtidig kan dette i en del tilfeller utgjøre en stor økonomisk risiko for kommunen ettersom viktige ansvarsforhold ikke er avklart. Kan kommunen for eksempel pådra seg et erstatningsansvar hvis det likevel kommer vann inn i folks kjellere, spør Helgesen. Hun viser til at spørsmålet om såkalt objektivt ansvar ikke er kommet nærmere en avklaring. Samtidig er også vurderingen av et eget overvannsgebyr uklart.

KS har også etterlyst en avklaring av ansvar knyttet til havnivåstigning som må løses før konkrete tiltak kan settes i verk.

Gunn Marit Helgesen trekker også gjerne fram flere positive elementer i stortingsmeldingen. Blant annet holder regjeringen fast ved prinsippet om solidarisk og likt premienivå i naturskadeforsikringsordningen. I tillegg ser det ut til at regjeringen vil støtte hensynet til klimaendringene også ved reparasjon av skade for å unngå gjentakelse av samme skade. Et annet positivt forslag er at det skal legges til rette for sterkere samarbeid om klimasårbarhetsanalyser og et sterkere nasjonalt styringssystem for klimatilpasning.

- Vi merker oss imidlertid at regjeringen ikke legger opp til en gjennomgang av eventuelle finansieringsordninger for kommunesektorens tilpasningsarbeid, slik blant annet Miljødirektoratet tidligere har tatt til orde for, avslutter Gunn Marit Helgesen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

- Etter vår mening finnes det allerede nok kunnskap til å handle fremfor å måtte vente på flere utredninger, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, i sin kommentar til klimatilpasningsmeldingen som ble lagt fram 16. juni. Foto: Hege K. Fosser Pedersen, KS
- Etter vår mening finnes det allerede nok kunnskap til å handle fremfor å måtte vente på flere utredninger, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, i sin kommentar til klimatilpasningsmeldingen som ble lagt fram 16. juni. Foto: Hege K. Fosser Pedersen, KS
Last ned bilde

Lenker

Om KS

KS
KS
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

24 13 26 01http://www.ks.no

Følg pressemeldinger fra KS

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra KS på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra KS

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom