Enova

Ny metode for å tømme brukte batterier vil avlaste nettet

Del

Hydrovolt i Fredrikstad skal teste en metode for å tappe ut energien fra bilbatteri på en mest mulig effektiv måte. Energien skal lagres i store batterier og gjenbrukes av fabrikken, enten i produksjon eller i levering til nettet for å jevne ut effektbelastningen. Enova støtter prosjektet med 15,3 millioner kroner

-Denne piloten er et forbildeprosjekt som integrerer flere teknologier og løsninger. Enova støtter de som går foran og Hydrovolt sin pilot kan gi oss ny og verdifull kunnskap om hvordan vi lagrer og gjenbruker energi i områder med behov for fleksibilitet i energisystemet, sier markedssjef Arve Solheim. 

Nye gevinster fra eksisterende løsninger 

I dag utlades batteriene ut manuelt og energien derfra blir til varme som går til spille i omgivelsene. Hydrovolt skal teste ut en teknologi som lader ut batteriene i en automatisert prosess hvor strømmen tas ut og lagres i store batterier. Strømmen her skal brukes i egen virksomhet samt leveres til nettet i Fredrikstadområdet som effektutjevning. 

-Prosjektet er et godt eksempel på hvordan vi kan hente ut nye gevinster fra eksisterende løsninger. Gjennom denne piloten vil vi få en redusert belastning i kraftnettet som muliggjør mer elektrifisering og reduserte klimagassutslipp, sier Solheim. 

-Etter hvert som batterier tas i bruk i stadig større omfang, vil også behovet for resirkulering øke. Gjennom Hydrovolts fabrikk i Fredriksstad er Norge i en god posisjon til å ta en del av dette voksende markedet. Gjenbruk også av strømmen i batteriene gjør at fabrikken blir en ressurs for det lokale kraftnettet. Dermed gir det rom for økt elektrifisering og reduserte klimagassutslipp andre steder, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

95% i gjenbruk 

Hydrovolt, som eies av Hydro og svenske Northvolt, ble etablert i 2020 for å resirkulere batterier. Ved fabrikken i Fredrikstad har de kapasitet til å håndtere tolv tusen batterienheter per år. Opptil 95% av batteriet kan bli gjenvunnet. Forretningsideen er basert på at samfunnet vil ha et økende behov for batteri når stadig mer av energibruken baseres på elektrisk drift, og at det vil være et behov for gjenvinning av disse batteriene. Nå venter pilotprosjektet som kan deles inn i tre faser: 1)utlading av energi fra batteriet 2) lagring i større batterier og 3) effektutjevning i strømnettet. 

-Vi kan nå industrialisere og automatisere prosesser knyttet til demontering og utladning av brukte elbilbatterier ved fabrikken i Fredrikstad. Det vil bidra til å redusere kostnader og skalere opp eksisterende drift hos oss. Det er en stor dag for norsk batteriindustri og Hydrovolt, som nå vil kunne håndtere den økende mengden av brukte batterier på en mer effektiv måte, sier Helge Fredheim, prosjektleder for D&D Øra i Hydrovolt.   

Avgjørende for omstillingen 

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet og støtter årlig rundt 5500 ulike klima- og energitiltak i privat og offentlig sektor. Et fleksibelt energisystem er avgjørende for at denne omstillingen kan skje. Det langsiktige målet for Enovas satsing på dette feltet er å bidra til nye og innovative løsninger som frigjør effekt og bidrar til økt fleksibilitet i alle sektorer.  

 -Utnyttelse av fleksibilitet i energisystemet er en lønnsom og effektiv måte å håndtere svingningene i kraftsystemet på. Vårt mål her er å ta ut denne fleksibiliteten i form av samspill mellom energikilder, eller gjennom utvikling av nye løsninger for å utnytte forbruks- eller lagringsfleksibilitet i energisystemet, sier Solheim.  

Nøkkelord

Kontakter

Om oss

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 85 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom