Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Foreløpig status om bekymringsmeldinger

Del

18 barnevernstjenester har rapportert inn til Bufdir at 57 bekymringsmeldinger har gått tapt. 

Bufdir har sendt ut en spørreundersøkelse til alle landets barnevernstjenester om hvordan de har respondert på den tekniske feilen hvor enkelte bekymringsmeldinger ikke gikk videre fra Nasjonal portal for bekymringsmeldinger til kommuner med fagsystemet Visma Familia. Vi sendte ut et brev i samarbeid med KS onsdag 7. juni, og fulgte opp med et brev direkte til barnevernstjenestene i samarbeid med statsforvalterne tirsdag 13. juni. Svarfristen var satt til torsdag 15. juni klokken 12:00.

Da fristen hadde gått ut var det kommet inn 166 svar, som utgjør 68 prosent av landets 244 barnevernstjenester. Hele statusrapporten ligger vedlagt her. 

Kontakter

Dokumenter

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Bufdir er eit fagorgan på områda barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikkje-diskriminering og vald og overgrep i nære relasjonar. Bufetat har ansvar for det statlege barne- og familievernet.

Følg pressemeldinger fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom