Enova

Reduserer energiforbruket med 90% og kutter CO2-utslippet med 100%

Del

Selskapet Nuvosil har sammen med partnere utviklet en metode for resirkulering av aluminium og silisiumpartikler som kutter utslippene drastisk. Energiforbruket reduseres med inntil 90% sammenliknet med tradisjonell resirkulering mens CO2-utslippene kuttes helt. Enova går inn med 11 millioner kroner i prosjektet.­­­

Nuvosil har utviklet en miljølvennlig resirkulering som reduserer energiforbruket og CO2-utslippene med 90 %. Fra venstre Øyvind Nielsen (CTO Nuvosil), Bjørn-Olav Brelin (CEO, Nuvosil), Geir Kvam-Langelandsvik (research Scientist, PhD SINTEF Industry),  Idar K. Steen (leder LER test senter Nuvosil), Halstein Kvande (Maskintekniker, Storvik)
Nuvosil har utviklet en miljølvennlig resirkulering som reduserer energiforbruket og CO2-utslippene med 90 %. Fra venstre Øyvind Nielsen (CTO Nuvosil), Bjørn-Olav Brelin (CEO, Nuvosil), Geir Kvam-Langelandsvik (research Scientist, PhD SINTEF Industry), Idar K. Steen (leder LER test senter Nuvosil), Halstein Kvande (Maskintekniker, Storvik) Enova Enova

- Enova støtter de som går foran i teknologiutviklingen og dette prosjektet kan gi oss verdifull kunnskap om klimanøytrale teknologier. Vi må kutte utslippene i industrien og Nuvosils teknologi kan gi både en betydelig reduksjon av energiforbruk og klimagassutslipp, sier markedsdirektør Astrid Lilliestråle i Enova.

Ny løsning for resirkulering av metallspon

Nuvosil AS har siden oppstarten i 2018 arbeidet med en ny løsning for resirkulering av metallspon. Selskapet har sitt utgangspunkt fra sol-industrien, hvor resirkulering av silisiumspon som genereres ved produksjon av wafere til bruk i solceller/-paneler er en stor utfordring. Selskapet arbeider i dag også med andre små partikkelmetaller, bla aluminium, hvor utfordringene er de samme. Konvensjonell resirkulering er lite effektiv, energiforbruk og CO2-utslipp er høye og virkningsgraden av prosesseen er lave.

-Med lav vekt og stor overflate er metallspon generelt vanskelig å resirkulere med konvensjonell smelteteknologi. Dette fører til at store mengder spon, som har både høy kvalitet, renhet og verdi, i dag tas ut av verdikjedene hvor det genereres og i stedet resirkuleres på måter som er ineffektive, svært energikrevende og hvor verdien av sponet reduseres betraktelig. Det er ikke bærekraftig, lønnsomt – og heller ikke nødvendig, sier Bjørn-Olav Brelin, CEO og medgründer i Nuvosil.

Resirkulerer uten at metallet smeltes

Sammen med Sintef og NTNU har Nuvosil utviklet en metode hvor man resirkulerer uten at metallet smeltes. Resirkulering skjer i stedet gjennom en ekstruderingsprosess, kalt LER – Low Energy Recycling. Ved bruk av trykk, temperatur og skjærkrefter i ekstruderingskammeret bindes metallpartiklene sammen til et kompakt materiale. Produktet blir en legering av aluminium og silisium som går inn i aluminiumsindustrien, og erstatter primær- og konvensjonelt resirkulert metall.

-Miljømessig er effekten av å bruke særlig resirkulert silisium i stedet for primær-metall betydelig. For en av Nuvosils kunder, et globalt resirkuleringsselskap, utgjør CO2 avtrykket fra primær silisium hele 40% av selskapets samlede utslipp, og det finnes ingen andre kilder for resirkulert silisium i markedet i dag enn prosessen Nuvosil tilbyr, forklarer Brelin og fortsetter: - En grunn til at CO2-utslippet reduseres så mye LER teknologien er at energikilden vi benytter er ren elektrisk kraft, ikke naturgass som ved konvensjonell resirkulering.

Piloten skal forbedres ytterligere

Nuvosil har tidligere bygget en pilot som er i drift ved selskapets test-senter på Sunndalsøra. Gjennom prosjektet som nå er innvilget skal piloten forbedres og forberedes for kommersiell produksjon, i tillegg til at det skal gjennomføres kvalifisering for store norske og internasjonale kunder.

Markedspotensiale

Dersom Nuvosil lykkes, er markedspotensialet for teknologien stort. Allerede i dag genereres det om lag 190.000 tonn sagspon fra solcelleproduksjon årlig, noe som er ventet å vokse betydelig fremover. Mengden aluminiumsskrap er langt høyere, og omfatter alt fra relativt «rent» prosesskrap» til mer forurenset og «skittent» post-consumer skrap så som aluminiumsfolie, brus og ølbokser ol.

-Markedspotensialet for våre produkter er i dag på mellom 500 000 og 750 000 tonn pr år med bearbeidet materiale, og med forventet veksttakt i sol-industrien på ca 10% p.a. gjør teknologien er svært interessant kommersielt, men også fra et miljømessig perspektiv, sier Brelin.

Viktig for overgangen til lavutslipssamfunnet

I Enovas mandat ligger det som en premiss at innsatsen skal rettes mot senfase teknologiutvikling og tidlig markedsutvikling. Nuvosils prosjekt faller inn under senfase teknologiutvikling, i det at piloten fortsatt er under utvikling og ennå ikke på markedet.

-Vi som samfunn har et behov for å utvikle og demonstrere energieffektive industriprosesser med null utslipp. Nuvosils prosjekt kan være en teknologi som, når den er ferdig utviklet og testet, på sikt kan tas i bruk av markedet uten støtte, sier Lilliestråle.

Kontakter

Bilder

Bjørn-Olav Brelin (CEO, Nuvosil)
Bjørn-Olav Brelin (CEO, Nuvosil)
Last ned bilde
Astrid Lilliestråle, markedsdirektør, Enova SF
Astrid Lilliestråle, markedsdirektør, Enova SF
Last ned bilde

Om oss

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 85 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye