Medietilsynet

NRK leverer fortsatt for lite nynorsk på radio og nett

Del

NRK oppfylte alle kravene i samfunnsoppdraget i 2022, bortsett fra nynorskandel på radio og nett. Det viser Medietilsynets tilsynsrapport for fjoråret. – Andelen nynorsk har økt noe, men det er fortsatt et stykke igjen til målet. Medietilsynet kommer derfor til å fortsette å følge opp dette punktet, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

NRK har aldri oppfylt kravet om 25 prosent nynorsk på nett, og fra 2019 til 2022 har det heller ikke vært nok nynorsk på radio.
NRK har aldri oppfylt kravet om 25 prosent nynorsk på nett, og fra 2019 til 2022 har det heller ikke vært nok nynorsk på radio. Ketil Blom Medietilsynet

NRK skal ha minst 25 prosent nynorsk på tv, radio og nett, og kravet må være oppfylt på hver enkelt plattform. NRK har aldri oppfylt kravet om 25 prosent nynorsk på nett, og fra 2019 til 2022 har det heller ikke vært nok nynorsk på radio.

Medietilsynet har i flere år i sine tilsynsrapporter påpekt at NRKs nynorskandel er for lav, og i fjor ble NRK bedt om å legge fram en konkret handlingsplan. I 2022 økte andelen nynorsk på nett fra i underkant av 19 prosent året før til nesten 21 prosent. Dette er den høyeste nynorskandelen NRK har hatt på nett noen gang. Nynorskandelen økte også på radio, men her var økningen betydelig svakere, fra 22,7 prosent i 2021 til 23,2 prosent i 2022. På tv oppfylte NRK kravet med 27,6 prosent nynorsk i 2022, men dette var en nedgang fra i overkant av 29 prosent i 2021.

– Utviklingen tyder på at NRKs tiltak, som å bruke nynorskrobot, har hatt en positiv effekt på nett. Medietilsynet vurderer imidlertid at utviklingen går for sakte på radio, og vi mener derfor at NRK må utvikle strukturer og systemer som fremmer økt bruk av nynorsk, sier Velsand.  

NRK oppfylte de andre kravene i samfunnsoppdraget

Bortsett fra nynorskkravet oppfylte NRK i det store og hele de øvrige av de omtrent 50 kravene i samfunnsoppdraget i 2022.

NRK skal sikre at hele befolkningen har tilgang på et bredt medietilbud av god kvalitet. Allmennkringkasteren skal blant annet levere nyheter, aktualiteter, kulturstoff for hele befolkningen og skape arenaer for debatt. Videre skal NRK styrke norsk og samisk kultur, identitet og språk og formidle kunnskap om mangfoldet i det norske samfunnet. NRK skal i tillegg bidra til utdanning og kunnskap, tilby innhold som er produsert i og tar utgangspunkt i distriktene og vise fram bredden av norsk kultur og kunst.

Alt dette vurderer Medietilsynet at NRK leverte på i 2022.

Medietilsynet er kritisk til at NRK ga unntak for podkast-avtale

NRK blir i hovedsak finansiert av offentlige midler, og rammene for allmennkringkastingsoppdraget begrenser derfor muligheten for kommersielle aktiviteter. NRK skal være særlig varsom med å tilby innhold som utsetter publikum for kommersielt press, særlig i innhold som er rettet mot barn og unge.  

­­– Medietilsynet er derfor kritisk til at NRK valgte å gi influenserne bak podkasten Sophie & Fetisha unntak fra retningslinjer og avtalevilkår som skal sikre at publikum ikke blir utsatt for kommersielt press. Dette har vi påpekt i tilsynsrapporten, sier Velsand. Avtalen ble avsluttet tidligere i år. NRK har i kjølvannet av dette presisert egne retningslinjer for å hindre at eksterne oppdragstakere deltar i reklame eller markedsføring for kommersielle produkter mens de er tilknyttet NRK og innholdet de bidrar til er under publisering.

– At NRK nå er tydelige på at det ikke skal gis unntak fra dette viktige prinsippet, er svært viktig for å opprettholde tilliten til at allmennkringkasterens innholdstilbud ikke har kommersielle bindinger, sier Velsand.

Medietilsynet: NRK og andre redaktørstyrte medier blir stadig viktigere

Under koronapandemien i 2020 og 2021 økte folks nyhetsinteresse, og mange brukte allmennkringkasterne for å få oppdatert og troverdig informasjon. For å kunne dekke et nyhetsbilde som blir mer og mer komplekst, ikke minst etter Russlands invasjon av Ukraina i 2022, har NRK utviklet sine digitale nyhetsflater for å kunne tilby direktesendte og forklarende nyhetsoppdateringer på radio, tv og nett.

NRK samarbeider dessuten med andre norske redaktørstyrte medier og Faktisk.no om å verifisere bilder og videoer fra Ukraina. Disse gjøres tilgjengelig for alle norske redaktørstyrte journalistiske medier, uavhengig om de har deltatt i prosjektet eller ikke.

– NRK og andre redaktørstyrte journalistiske mediers rolle er etter Medietilsynets vurdering stadig viktigere i en verden der falske nyheter og alternative og ikke-redaktørstyrte medier blir mer vanlig, sier Velsand.

Medietilsynets hovedkonklusjoner i tilsynet med NRK for 2022

  • NRK oppfylte kravet om minst 25 prosent nynorsk kun på tv, med 27,6 prosent. NRK hadde 20,9 prosent nynorsk på nett og 23,2 prosent nynorsk på radio.  
  • NRKs samlede tilbud hadde høy kvalitet og en stor bredde i tematikk og sjangere. Videre hadde NRK et solid innholdstilbud som kilde til innsikt, refleksjon, opplevelse og kunnskap. NRK tilbød også innhold som er tilrettelagt for skoleverket. 
  • NRK oppfylte kravet om å ha et tilbud til både brede og smale grupper i befolkningen og tilbud som appellerer til ulike aldersgrupper. 
  • NRK bidro til det norske mediemangfoldet både regionalt og nasjonalt, blant annet gjennom en rekke ulike tiltak og samarbeid med andre medieaktører.
  • NRK hadde daglige samiskspråklige programmer for den samiske befolkningen og bidrar gjennom programtilbudet til å styrke samisk språk, identitet og kultur.
  • NRK viste og formidlet kunnskap om mangfoldet i det norske samfunnet både gjennom flerkulturell kompetanse og program. NRK sendte programmer for nasjonale og språklige minoriteter.
  • NRK Nyheter hadde løpende nyhetsdekning på radio, tv og nett. NRK hadde et bredt nyhets- og aktualitetstilbud, en rekke debattprogrammer og faste programmer som forklarer nyhetsbildet og setter det i en større sammenheng.
  • NRK oppfylte kravene knyttet til å fremme retten barn har til ytringsfrihet og informasjon, og til å skjerme barn mot skadelige former for innhold. NRK hadde daglige norskspråklige programmer for barn under tolv år og jevnlige norskspråklige programmer for unge.  
  • NRK oppfylte kravet om å tilby kulturstoff for både brede og smale grupper, og hadde egne kulturprogrammer. NRK formidlet ulike kunstnere og kunstuttrykk fra både uavhengige og offentlige institusjoner.
  • NRK oppfylte kravene om å formidle norsk drama og film. NRK oppfylte også kravet om å legge ut minst 40 prosent av det frie programbudsjettet på tv for treårsperioden fra 2020 til og med 2022. 
  • NRK P1, NRK P2 og NRK P3 oppfylte kravet om at minst 40 prosent av musikken skal være norsk. 
  • NRK hadde sportssendinger som dekker både bredden i norsk idrettsliv og store idrettsbegivenheter. NRK dekket også idrettsøvelser for personer med funksjonsnedsettelser.  
  • NRK arbeider systematisk og godt med universell utforming av innholdstilbudet, og hadde et bredt tilbud til syns- og hørselshemmede. 

  Les hele rapporten om hvor godt NRK oppfylte allmennkringkastingsoppdraget sitt her

  Nøkkelord

  Kontakter

  Lenker

  Om Medietilsynet

  Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

  Følg pressemeldinger fra Medietilsynet

  Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

  Siste pressemeldinger fra Medietilsynet

  I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

  Besøk vårt presserom
  HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye