NIVA

NIVA leder EU-prosjekt med betydelig potensial for miljøvennlig, blå vekst

Del
Prosjektet LOCALITY kan føre til gjennombrudd for utnyttelsen av mikroalger, gi nye algebaserte produkter og åpne spennende markedsmuligheter.
− LOCALITY-prosjektet vil jobbe med et bredt spektrum av produkter som kan lages av eller være ingredienser i matvarer, fôr til fiskeoppdrett, landbruks- og tekstilprodukter. Mulighetene er mange, sier NIVAs koordinator Margarida Costa, også forskningsleder for seksjon Mikroalger.
− LOCALITY-prosjektet vil jobbe med et bredt spektrum av produkter som kan lages av eller være ingredienser i matvarer, fôr til fiskeoppdrett, landbruks- og tekstilprodukter. Mulighetene er mange, sier NIVAs koordinator Margarida Costa, også forskningsleder for seksjon Mikroalger.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) leder et stort og prestisjefylt EU-prosjekt innen samfunnsoppdraget «Sunne hav og vann innen 2030».

Prosjektet samler 27 partnere fra 12 land. Oppdraget er å utvikle sirkulære og bærekraftige verdikjeder, koble industrielle aktører for å utvikle nye algebaserte produkter til markedet. Og dette skal de gjøre på en måte som beskytter og restaurerer akvatiske økosystemer.

− Vi spøker med at prosjektet vil bedrive «sirkulær alkymi», gjennom innovativ bruk av overskuddsnæring i det vi kaller problemvann − avløpsvann og overgjødslede havområder som Østersjøen, sier NIVAs administrerende direktør Pål Molander.

Mange typer produkter

LOCALITY vil bidra kraftfullt til EUs grønne giv, ikke minst EUs strategier for bioøkonomi og blå vekst. Geografisk vil det fokusere spesielt på Østersjøen og Nordsjøen, med bidrag fra europeiske partnere som allerede har mye erfaring med utnyttelse av mikroalger.

− Prosjektet vil jobbe med et bredt spektrum av produkter som kan lages av eller være ingredienser i matvarer, fôr til fiskeoppdrett, landbruks- og tekstilprodukter. Mulighetene er mange. Algebiomassene vil vi hente fra overskuddsnæring fra ulike sidestrømmer og biprodukter, sier NIVAs koordinator Margarida Costa, også forskningsleder for seksjon Mikroalger.

Samarbeid på tvers av sektorer

Konsortiet samler akademiske partnere, teknologer og markedsaktører. Som et anvendt miljøforskningsinstitutt med ambisjoner om å bidra til bærekraftige løsninger er NIVA godt posisjonert til å koordinere et slikt prosjekt.

− Foruten å bedrive innovativ teknologi-, prosess- og produktutvikling, vil prosjektet analysere sosiale og økonomiske fordeler med å ta alger i bruk, definere kommersialiseringsstrategier, og sikre forbruker- og markedsaksept. Med LOCALITY vil vi fremme opptak av mikroalgebaserte sirkulære løsninger også andre steder, noe som er sentralt i samfunnsoppdraget "Sunne hav og vann innen 2030", sier Costa.

Prosjektet er i tråd med NIVAs strategiske mål om å bidra til det grønne skiftet gjennom å involvere privat sektor i utviklingen av nye, kunnskapsbaserte løsninger og produkter.

Om prosjektet

Prosjektet LOCALITY inngår i EUs store forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa, og dets delområde samfunnsoppdraget "Sunne hav og vann innen 2030" i klynge 6 Mat, bioøkonomi, naturressurser, landbruk og miljø.

  • LOCALITY er forkortelse for " Nature-positive aLgae-based fOod, agriCulture, AquacuLture and textIle producTs made in North and Baltic Sea ecosYstems ".
  • Det skal gjennomføres av et konsortium som koordineres av NIVA. De andre 27 partnerne kommer fra Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland, Litauen, Polen, Tyskland, Belgia, Nederland, Frankrike, Portugal, Spania og Slovenia.
  • Prosjektet har oppstart 1. juni 2023 og avsluttes i 2027. Prosjektet har et budsjett på ca 85 millioner kroner, tilsvarende nesten 900 månedsverk.

 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

− LOCALITY-prosjektet vil jobbe med et bredt spektrum av produkter som kan lages av eller være ingredienser i matvarer, fôr til fiskeoppdrett, landbruks- og tekstilprodukter. Mulighetene er mange, sier NIVAs koordinator Margarida Costa, også forskningsleder for seksjon Mikroalger.
− LOCALITY-prosjektet vil jobbe med et bredt spektrum av produkter som kan lages av eller være ingredienser i matvarer, fôr til fiskeoppdrett, landbruks- og tekstilprodukter. Mulighetene er mange, sier NIVAs koordinator Margarida Costa, også forskningsleder for seksjon Mikroalger.
Last ned bilde
Last ned bilde

Om NIVA

NIVA
NIVA
Økernveien 94
0579 Oslo

22 18 51 00https://www.niva.no/

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av en solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder.

Følg pressemeldinger fra NIVA

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NIVA på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NIVA

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom