Vil knapphet på kompetanse bli en brems for grønn omstilling?

Del

Kompetansebehovsutvalget ønsker velkommen til lansering av sin nye temarapport "Fremtidige kompetansebehov: Utfordringer for grønn omstilling i arbeidslivet" mandag 12. juni. 

Leder i Kompetansebehovsutvalget, Sveinung Skule, skal overlevere utvalgets rapport til forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.
Leder i Kompetansebehovsutvalget, Sveinung Skule, skal overlevere utvalgets rapport til forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe. Foto Ole Palmstrøm, LOMedia

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe mottar rapporten, og utvalgets leder Sveinung Skule presenterer hovedtrekkene i utredningen.

Lanseringen finner sted 12. juni 2023, kl. 14.00–14.45 på Klimahuset, Sars’ gate 1 i Oslo.

Det blir servert kaffe og en matbit fra kl. 13.30.

Omstillingstempoet blir høyt framover om Norge skal nå klimamålene. Har vi den kompetansen vi trenger, eller vil knapphet på kompetanse bli en brems for grønn omstilling, og redusere mulighetene for å utvikle et høyproduktivt og konkurransedyktig arbeidsliv innenfor naturens tålegrenser? Hvor bremser det, og hvem rammes mest dersom vi ikke får nok kompetanse på plass tidsnok? Rapporten belyser hva som kjennetegner arbeidslivets kompetansebehov for grønn omstilling, og hvilke muligheter og utfordringer utdanningssystemet, arbeidslivet og kompetansepolitikken står overfor i møte med kompetansebehov knyttet til denne omstillingen.

Vel møtt!

Kontakter

Lenker

Om oss

Kompetansebehovsutvalget (KBU) har siden 2017 arbeidet med å frembringe og systematisere kunnskapsgrunnlaget om Norges fremtidige kompetansebehov. Arbeidet har i stor grad tatt utgangspunkt i nasjonal og internasjonal forskning. I alt tre rapporter er lagt frem for Kunnskapsdepartementet.

KBU videreføres fra 2021 til 2027. Utvalget skal bruke mer tid på analyser og peke på utfordringer. Fremtiden er vanskelig å forutse. Utvalget skal derfor også beskrive dilemmaer ved vurdering av fremtidige kompetansebehov.

Formålet med KBU er å frembringe den best mulige faglige vurderingen av Norges fremtidige kompetansebehov. Dette skal danne grunnlag for planlegging og strategiske kompetansebeslutninger – for både myndigheter og arbeidslivet, regionalt og nasjonalt.

Følg pressemeldinger fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom