Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE har gitt 122 nye tillatelser til elektriske anlegg i år

Del
NVE har mellom januar og mai gitt 122 konsesjoner til nye elektriske anlegg, og sendt to innstillinger til OED. Til sammenligning ble det gitt 100 anleggskonsesjoner i samme periode i 2022. Mange av sakene gjelder elektrifisering av ladeanlegg til ferger og elbiler. I tillegg kommer større nettanlegg og konsesjoner som er gitt for å tilknytte småkraftverk som er under bygging.
Foto: Herman Dreyer Foto/NVE
Foto: Herman Dreyer Foto/NVE

I dag behandler NVE til enhver tid ca. 250 søknader om anleggskonsesjon. 

– Vi har gjort flere tiltak for å forenkle konsesjonsbehandlingen og redusere saksbehandlingstiden, og forventer at det vil påvirke konsesjonskøen i tiden fremover. I løpet av årets første fem måneder har 122 saker blitt ferdig behandlet, sier Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE. 

NVE har utviklet kriterier for hurtig behandling av nettsøknader 

Et av tiltakene er et hurtigspor der NVE har utformet krav til hvilke søknader som kan behandles raskt. Dette er saker der NVE prøver å behandle sakene ferdig på tre måneder. Typiske saker er søknader om ladestasjoner for transport, slik som elektriske biler, busser og ferger. Andre typer saker kan blant annet være søknader om endringer på eksisterende transformatorstasjoner eller tilknytning av småkraftverk. De aller første vedtakene er gått ut, til sammen ca. 23 stk.  

Styrket bemanning 

NVE fikk også økte ressurser i årets statsbudsjett.  Denne våren er det rekruttert flere nye saksbehandlere som skal jobbe med konsesjonsbehandling av nettsaker fra høsten. Dette vil på kort sikt være det viktigste tiltaket for å øke kapasiteten på NVEs konsesjonsbehandling av nettsaker. Med økende antall saker inn og mange nyansatte forventer NVE at det vil ta noe tid før man ser effekten av økt bemanning. Nyansatte vil trenge opplæring og støtte før man opparbeider tilstrekkelig erfaring til å jobbe selvstendig.  

Flere søknader gir fortsatt kø 

Selv om NVE behandler flere søknader enn tidligere år, så er køen av søknader stabil. Årsaken til det er at det kommer inn flere konsesjonssøknader enn noen gang tidligere. I noen saker kan det derfor fortsatt være 7 til 10 måneders ventetid før søker får en saksbehandler. 

Parallelt med saksbehandlingen har NVE gitt ut tre nye veiledere for konsesjonsbehandling av nettanlegg. Det er veileder for melding, veileder for søknad om konsesjon og veileder for detaljplan (tidligere MTA-plan). NVE arrangerte også et et veiledningsseminar for nettselskapene i april. Dette skal bidra til at kvaliteten på søknadene blir bedre, slik at behandlingstiden går ned.

Det er også igangsatt arbeid med digital støtte til konsesjonsbehandlingen. Målet er å kunne vise fram noen konkrete leveranser på dette mot slutten av året. Arbeidet med digitalisering har stort potensial, krever samarbeid på tvers i sektoren og langsiktig innsats.  

Disse sakene er behandlet 

Mange av de behandlede sakene er knyttet til elektrifisering av ladeanlegg til ferger og elbiler. Det er også gitt en rekke konsesjoner for å tilknytte småkraftverk som er under bygging, og det er gitt ca. 11 konsesjoner for elektrifisering av oppdrettsanlegg.    

Av store saker har NVE blant annet sendt to innstillinger til Olje- og energidepartementet. I den ene saken anbefales det at Statnett får konsesjon til å bygge ny 420 kV Blåfalli–Gismarvik. Den andre saken gjelder anbefalt nettløsning dersom LNG anlegget på Melkøya i Hammerfest skal elektrifiseres.  

Statnett har også fått konsesjon til å bygge ny transformatorstasjon i Orkdal, og Elvia har fått konsesjon for en ny 132 kV ledning i Ullensaker og Eidsvoll kommune.  

Nøkkelord

Kontakter

Lisa Vedeld Hammer, seksjonssjef
E-post: liha@nve.no
Tlf: 41 90 65 23


Tor Carlsen, seniorrådgiver
E-post: toc@nve.no
Tlf: 22 95 98 57

Bilder

Foto: Herman Dreyer Foto/NVE
Foto: Herman Dreyer Foto/NVE
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye