WWF Verdens naturfond

WWF krever en plan for utfasing av kull, olje og gass

Del
Siden fjorårets klimatoppmøte ikke klarte å levere på energiomstilling, oppfordrer WWF regjeringer til å benytte klimakonferansen i Bonn til å få på plass en global plan for utfasing av alle fossile brensler.
For å nå målene i Parisavtalen og unngå katastrofale 
klimaendringer må verden gå vekk fra olje, kull og gass. Foto: Shutterstock
For å nå målene i Parisavtalen og unngå katastrofale klimaendringer må verden gå vekk fra olje, kull og gass. Foto: Shutterstock

– Etter blandede resultater på fjorårets klimatoppmøte i Egypt, hvor vi fikk et gjennombrudd på tap og skade-finansiering, men ikke maktet å heve ambisjonene for energiomstilling, har vi ikke råd til å feile i år. Det haster som aldri før å endre kurs for å kunne begrense global oppvarming, og energiomstilling er nøkkelen til det, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond Karoline Andaur.

Trenger en global plan for utfasing

På klimatoppmøtet COP27 viste mer enn 80 land, inkludert Norge, støtte til et forslag om å fase ut alle fossile brensler, men det ble likevel ikke vedtatt. Nå oppfordrer WWF forhandlerne til å prioritere denne saken under de internasjonale klimaforhandlingene i Bonn.

– I 2021 ble det enighet om nedfasing av kull uten renseteknologi og ineffektive fossilsubsidier, men det er ikke nok. Å få slutt på produksjon og bruk av alt fossilt brensel – det vil si også olje og gass – og sikre omstilling til 100 prosent fornybar energi er den løsningen som vil ha størst effekt for å nå målene i Parisavtalen og forhindre de verste konsekvensene av klimakrisen, sier Andaur og legger til:

– Verdens land må bruke klimakonferansen i Bonn til å fremme konkrete tiltak for å fase ut all fossil energi og lage en global plan slik at vi kommer i mål i god tid før 2050. Det er viktig at vi får se både ambisjoner, gjennomføringsvilje og finansiering som står i stil.

Avgjørende med tydelig fremgang

Fremgang på klimakonferansen i Bonn, som arrangeres fra 5. til 15. juni, vil være avgjørende for å legge grunnlaget for klimatoppmøtet COP28 som skal foregå i Dubai senere i år. I tillegg er FN i gang med såkalte “Global stocktake” - den aller første globale gjennomgangen av den kollektive innsatsen som er gjort siden Parisavtalen ble inngått i 2015.

– Verden står ved et veiskille der valgene vi tar dette tiåret vil forme vår fremtid i tusenvis av år. Viktige beslutninger om klimapolitikk kan derfor ikke nedprioriteres selv om vi står i flere alvorlige kriser. Vi er ikke i rute for å nå målene i Parisavtalen og begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Vi trenger klare politiske signaler og forpliktelser fra lederne våre som gir håp og troverdighet i forhandlingene, og som setter oss på sporet av en grønnere, mer rettferdig og fossilfri fremtid, sier Andaur.

Dette må prioriteres i Bonn

WWF har utarbeidet et eget forventningsdokument for klimaforhandlingene i 2023 - Expectation Paper. Det beskriver hva forhandlerne må prioritere i Bonn, slik at de kan bli enige på COP28 i desember. Dette omfatter blant annet:

  • utfasing av alt fossilt brensel i god tid før 2050 og stopp av subsidier til fossilt brensel
  • et omforent mål for rask utbygging av fornybar energi - særlig vind- og solenergi, samt et mål for energieffektivisering
  • et tydelig veikart fra Global Stocktake-prosessen for hvordan klimaambisjonene kan justeres i tråd med 1,5-gradersmålet
  • et omfattende rammeverk for det globale målet om klimatilpasning og mobilisering av ressurser til klimatilpasning
  • operasjonalisering av tap- og skadefondet som ble vedtatt på COP27
  • oppfyllelse av målet om at industrilandene skal mobilisere 100 milliarder dollar per år fra og med 2020

– Det er avgjørende å få på plass ambisiøse mål for utslippskutt. Samtidig er disse målene lite verdt hvis de ikke følges opp av meningsfulle tiltak. COP28 må være troverdighetens COP for å gjenopprette tilliten og håpet om at verden sammen kan takle klimakrisen.

Forventningene til Norge

For å sikre gode resultater på COP28, mener WWF at Norge i Bonn må ta initiativ til en global ambisjon om opptrapping av alle lands klimatiltak, inkludert utfasing av all fossil energi, samt støtte rask finansiering av klimatilpasning og tap- og skadetiltak.

– Det er på tide at vi begynner å ta krav og bekymringer fra sårbare land på alvor. Norge har tjent seg rik på fossil energi og har gjennom sin olje- og gasspolitikk i flere tiår bidratt til å forverre klimakrisen. Det er derfor ingen vei utenom at vi, med de ressursene vi har, tar vår del av ansvaret og gjør det vi kan for å sette verden på rett kurs, sier Andaur.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

For å nå målene i Parisavtalen og unngå katastrofale 
klimaendringer må verden gå vekk fra olje, kull og gass. Foto: Shutterstock
For å nå målene i Parisavtalen og unngå katastrofale klimaendringer må verden gå vekk fra olje, kull og gass. Foto: Shutterstock
Last ned bilde
Generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond. Foto: Haakon Nordvik
Generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond. Foto: Haakon Nordvik
Last ned bilde

Om WWF Verdens naturfond

WWF Verdens naturfond
WWF Verdens naturfond
Kristian Augusts Gate 7A
0164 Oslo

22 03 65 00http://www.wwf.no

WWF er en av verdens største miljøorganisasjoner. Vi jobber for å stanse dagens naturødeleggelser og skape en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen. WWF har eksperter som jobber i mer enn hundre land for å beskytte naturen og ressursene som vi alle er så glad i og avhengig av: Skoger, ferskvann, hav, mat og dyr. Vi jobber for å bremse klimaendringene og for å stanse tapet av arter.

Følg pressemeldinger fra WWF Verdens naturfond

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra WWF Verdens naturfond på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra WWF Verdens naturfond

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom