Norges idrettsforbund

Kommunene og idretten trenger hverandre

Del
Resolusjon på Idrettstinget 2023: Norske kommuner er en viktig samarbeidspartner for idretten, kanskje den viktigste. Det er nok å nevne den innsatsen kommunene gjør gjennom å bygge og drifte idrettsanlegg, og den økonomiske støtten de bidrar med til idrettslagene.

Norges idrettsforbund har akkurat vedtatt en ny langtidsplan som setter mål og retning for vårt arbeid de neste fire årene, og vi har fortsatt Idrettsglede for alle som visjon. Den forplikter! Vi ønsker at alle, uansett familiens økonomiske forutsetninger, skal få være med i idrettslaget og føle mestring og idrettsglede i et fellesskap med gode venner. Vi skal gjøre vårt for å komme dit, men skal vi lykkes, trenger vi et enda bedre samarbeid med alle landets kommuner og fylkeskommuner.

Kommuner og fylkeskommuner har et ansvar for idrett og folkehelse, og for at idrettslagene kan bli den samfunnsbyggende kraften som de kan være.

Til høsten er det valg hvor det skal velges nye kommunestyre- og fylkestingsrepresentanter. Idretten vil oppfordre dere som velges inn i kommunestyrer og fylkesting, til å støtte idretten og fortsette det gode samarbeidet. Vi er overbevist om at alle er tjent med det. Investeringer i idrettsanlegg er samfunnsøkonomisk lønnsomt. En krone investert i et anlegg gir tre kroner tilbake i form av bedre folkehelse og økt arbeidsdeltakelse. I tillegg gir det flere gode lokalsamfunn med glade, trygge og aktive barn og ungdommer.

Konkret ber vi dere om å:

  • Prioritere bygging og rehabilitering av anlegg slik at ingen idrettslag må avvise barn på grunn av anleggsmangel.
  • Forskuttere utbetaling av spillemidler til idrettslag som bygger egne anlegg.
  • Gi driftsstøtte til idrettslag som eier egne anlegg.
  • Bidra til at det etableres en samarbeidsavtale mellom idretten og kommunen/fylkeskommunen som sikrer god samhandling til beste for lokalsamfunnene.
  • La barn og ungdom i idretten bruke idrettsanlegg og andre offentlige bygg gratis.
  • Lytte til idrettsrådets prioriteringer når det gjelder anleggsbygging.
  • Ha en lokal tilskuddsordning som sikrer tilskudd til idrettsaktiviteter, og som støtter idrettslagene i å etablere lavterskeltilbud, slik at ingen blir stående utenfor.
  • Etablere et fast og kjent kontaktpunkt i kommunen som idrettslagene kan henvende seg til.

Bilder

Om Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund
Norges idrettsforbund
Sognsveien 73
0854 OSLO

21 02 90 00https://www.idrettsforbundet.no

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse. NIFs visjon er idrettsglede for alle.

Følg pressemeldinger fra Norges idrettsforbund

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges idrettsforbund på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges idrettsforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom