Norges idrettsforbund

Idrettstinget styrker anleggsarbeidet

Del
Idrettstinget har i dag vedtatt å styrke organisasjonens arbeid innenfor anleggsområdet. Målet er at det skal bygges flere anlegg og at det er de riktige anleggene som prioriteres. Dette skal vi få til gjennom å bedre samarbeidet mellom Norges idrettsforbund, særforbund, idrettskretser og idrettsråd.
Anlegg skal prioriteres. Foto: Christian Haukeli / Norges idrettsforbund
Anlegg skal prioriteres. Foto: Christian Haukeli / Norges idrettsforbund

Idrettstinget støttet Viken idrettskrets sitt forslag om at det skal opprettes et bredt sammensatt anleggspolitisk utvalg og en kartlegging av behovet for anlegg av nasjonal og regional betydning.

Pål Thomassen som presenterte saken på vegne av Viken idrettskrets er glad for at idrettstinget nesten enstemmig vedtok idrettskretsens forslag om å styrke anleggssatsingen.

– Dette er en restart på noe vi alle er enige om er svært viktig for hele norsk idrett. Vedtakene her på Idrettstinget viser at vi har stor støtte for forslagene, både i særforbund og idrettskretser. Vi gleder til å bidra i det videre arbeidet, sier Pål Thomassen i Viken idrettskrets.

 Anleggsprioriteringer skjer stort sett basert på lokalidrettens behov og sånn må det være, men det er viktig at behovene for spesielt de større og kostbare anleggene ses i et regionalt og ikke minst nasjonalt perspektiv. Dette skal vi legge større vekt på fremover, sier leder for idrettsstyrets anleggsgruppe og idrettsstyremedlem Erik Unaas.

– Ved å stå sammen styrker vi mulighetene for å få gjennomslag for våre felles mål om et anleggsløft i Norge. Dette er spesielt viktig nå som regjeringen arbeider med en ny nasjonal anleggsplan som vil påvirke anleggsbyggingen i hele landet i årene framover, sier Unaas.

Unaas fremhevet også organisasjonens felles forventninger til at Kulturministeren lytter til idrettens synspunkter og behov slik ministeren har gjort i saken om finansiering av idrettsrådene.

 Også lokalt er det viktig at idretten snakker med én stemme og ikke minst at det gjennomføres gode behovsvurderinger hvor alle gis muligheter til å komme med innspill.

Bilder

Anlegg skal prioriteres. Foto: Christian Haukeli / Norges idrettsforbund
Anlegg skal prioriteres. Foto: Christian Haukeli / Norges idrettsforbund
Last ned bilde

Om Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund
Norges idrettsforbund
Sognsveien 73
0854 OSLO

21 02 90 00https://www.idrettsforbundet.no

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse. NIFs visjon er idrettsglede for alle.

Følg pressemeldinger fra Norges idrettsforbund

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges idrettsforbund på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges idrettsforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom