Norges idrettsforbund

Endret beviskrav i idrettens straffesaker

Del
Idrettstinget vedtok en endring av beviskravet i straffesaker i NIFs lov. Nå vil det være tilstrekkelig med klar sannsynlighetsovervekt for at NIFs domsorganer kan ilegge reaksjoner mot personer som har begått alvorlige og kritikkverdige handlinger i idretten.
Adrian Stinessen Haugen, president i Norges Studentidrettsforbund,  ønsket endret beviskrav i straffesaker i norsk idrett. Foto: Marte Hoel Romskaug
Adrian Stinessen Haugen, president i Norges Studentidrettsforbund, ønsket endret beviskrav i straffesaker i norsk idrett. Foto: Marte Hoel Romskaug

Norges studentidrettsforbund fremmet et forslag til idrettstinget om en endring av beviskravet i NIFs lov. Bakgrunnen for forslaget var at mange saker dessverre henlegges på bakgrunn av for strenge beviskrav. I dag foreligger de samme beviskrav som i strafferetten. Det vil si at det må være bevist utover enhver rimelig tvil at en kritikkverdig handling eller hendelse har skjedd og er et brudd på idrettens regelverk. Norges studentidrettsforbund ønsket å endre beviskravet til alminnelig sannsynlighetsovervekt, slik det også praktiseres i andre barne- og ungdomsorganisasjoner i dag.

Norges studentidrettsforbund understreket i sitt innlegg fra talerstolen at dagens praksis medfører at det i mange tilfeller ikke er mulig å innhente tilstrekkelig bevis for å dømme personer som har begått alvorlige og kritikkverdige handlinger.

– Ved å endre beviskravet til sannsynlighetsovervekt vil vi sikre at kritikkverdige handlinger ikke blir ignorert, at medlemmer blir tilstrekkelig ivaretatt, og at idretten opprettholder sin integritet som en trygg og etisk arena, sier president i Adrian Stinessen Haugen i Norges studentidrettsforbund i sin begrunnelse for en endring av lovforslaget.

NIFs påtalenemnd og NIFs domsutvalg støttet intensjonen i forslaget, men fremmet et endringsforslag om et høyere beviskrav enn det Norges studentidrettsforbund la til grunn i sitt opprinnelige forslag. Endringsforslaget innebar at krav om klar sannsynlighetsovervekt.

Idrettstinget støttet endringsforslaget og vedtok de nye endringene i NIFs lov.

– Idrettsstyret er glad for Idrettstinget nå har vedtatt en endring i NIFs lov, og som endrer beviskravet ved alvorlige brudd på NIFs lov. Idretten, som en frivillig medlemsorganisasjon, har ikke politiets virkemidler eller myndighet til å etterforske og innhente bevis. Samtidig må idretten kunne reagere på uønsket atferd uten at de alminnelige strafferettslige prinsipper skal anvendes. Derfor er jeg glad for at vi nå får regler som beskytter organisasjonsledd og dets medlemmer mot uønsket atferd på en kostnadseffektiv og adekvat måte, sier idrettspresident Berit Kjøll og legger til:

– Samtidig er det ikke slik at alle brudd på NIFs regelverk nødvendigvis skal påtales til NIFs domsorganer. Her ønsker vi først og fremst saker som har et visst alvor, og der det foreligger et konkret behov for en avgjørelse i et domsorgan. En endring av beviskravet bør derfor ikke innebære at terskelen for hvor alvorlig en sak bør være for å oversendes til NIFs domsorganer, senkes.

Kontakter

Bilder

Adrian Stinessen Haugen, president i Norges Studentidrettsforbund,  ønsket endret beviskrav i straffesaker i norsk idrett. Foto: Marte Hoel Romskaug
Adrian Stinessen Haugen, president i Norges Studentidrettsforbund, ønsket endret beviskrav i straffesaker i norsk idrett. Foto: Marte Hoel Romskaug
Last ned bilde

Om Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund
Norges idrettsforbund
Sognsveien 73
0854 OSLO

21 02 90 00https://www.idrettsforbundet.no

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse. NIFs visjon er idrettsglede for alle.

Følg pressemeldinger fra Norges idrettsforbund

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges idrettsforbund på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges idrettsforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom