Sex og Politikk

Policy om sexarbeid: Mennesker foran moralisme

Del
I dag er den internasjonale sexarbeiderdagen, og på denne dagen lanserer Sex og Politikk sitt nye grunndokument som handler om sexarbeid. I arbeidet med teksten har man lagt spesielt vekt på menneskerettigheter og seksuell selvbestemmelse.
2. juni er den internasjonale sexarbeiderdagen, også kalt den internasjonale horedagen.
2. juni er den internasjonale sexarbeiderdagen, også kalt den internasjonale horedagen.

På årsmøtet denne uken besluttet foreningen Sex og Politikk et nytt politisk grunndokument om sexhandel.

Hovedpunktene i grunndokumentet slår fast at Sex og Politikk skal kjempe for:

● Å styrke seksualitetsundervisning og opplysningsarbeid, og iverksette flere tiltak for å styrke kroppslig autonomi og seksuell selvbestemmelse, og forebygge farlige holdninger, skadelige stereotypier og maktstrukturer i samfunnet.

● At sexarbeidere skal ha muligheten til å organisere seg fritt uten å utsettes for diskriminering. Sexarbeidere og sexarbeideres fagforeninger og interesseorganisasjoner skal involveres og lyttes til i viktige beslutningsprosesser som gjelder dem selv.

● At alle mennesker som utfører sexarbeid skal gjøre dette av egen fri vilje, under trygge forhold, med muligheten til å fortsette eller slutte med sexarbeid når og hvis de ønsker det.

● At Norge internasjonalt støtter opp om punktene ovenfor ved å aktivt inkluderer sexarbeideres organisasjoner som mulig samarbeidspartner og støttespillere.

● At enhver form for utnyttelse, overgrep og menneskehandel forebygges og straffeforfølges.

● At det iverksettes tiltak for bekjempelse av diskriminering, ulikhet og andre faktorer som kan føre til at enkelte presses inn i sexarbeid mot sin vilje.

● At menneskerettighetene står i sentrum for alle lands arbeid med sexarbeid. Tiltak for å motarbeide de skadelige sidene ved salg av sex alltid må være i tråd med den enkeltes menneskerettigheter. Dette inkluderer avkriminalisering av alle deler av sexarbeid.

"Sex og Politikk baserer alle sine grunndokumenter på menneskerettighetene og seksuell selvbestemmelse. Ut fra dette var det naturlig å legge stor vekt på erfaringer fra sexarbeidere gjennom deres organisasjon Pion. Deres innspill i prosessen var entydige. Sex og Politikk må sette mennesker foran moralisme," sier Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk.

Allerede for fire år siden bestemte medlemmene i Sex og Politikk at man skulle ta et standpunkt om tematikken, blant annet etter forslag fra foreningens ungdomsorganisasjon.

Pion, sexarbeidernes interesseorganisasjon og Kvinnefronten satt på det tidspunktet begge i Sex og Politikk sitt styre, som var et godt utgangspunkt for en kunnskapsbasert prosess rundt temaet.

Sex og Politikk er den norske avdelinga av den internasjonale organisasjonen IPPF, som i november 2022 vedtok en helthetlig politikk på sexarbeid.

I Norge kom Straffelovrådets forslag til endringer av straffelovens kapitel om seksuallovbrudd, som inkluderte forslag om å fjerne forbud av kjøp seksuelle tjenester.

Dette bidro til en intensivering av Sex og Politikks arbeid med sitt grunndokument eller policy på området.

Les hele grunndokumentet her

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

2. juni er den internasjonale sexarbeiderdagen, også kalt den internasjonale horedagen.
2. juni er den internasjonale sexarbeiderdagen, også kalt den internasjonale horedagen.
Last ned bilde

Lenker

Om Sex og Politikk

Sex og Politikk
Sex og Politikk
Christian Krohgs gate 34
0186 Oslo

22 11 55 13https://sexogpolitikk.no/

Sex og Politikk er en ideell og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon som jobber for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, både i Norge og internasjonalt.

Sex og Politikk er det norske medlemmet i International Planned Parenthood Federation (IPPF) som er den største organisasjonen for SRHR internasjonalt, med nasjonale organisasjoner i mer enn 120 land i tillegg til Norge.

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) handler blant annet om å kunne bestemme om og når man vil ha barn, om å få informasjon om og tilgang på sikker, moderne og billig prevensjon, om rett til trygg og lovlig abort og om rett og mulighet til å praktisere sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet uten straffeforfølgelse eller fordømmelse.

Følg pressemeldinger fra Sex og Politikk

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Sex og Politikk på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Sex og Politikk

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom