Widerøe

Taktskiftet fra april og mai fortsetter inn i juni

Del
Trafikken reduseres mot fjoråret for andre måned på rad. Svak kronekurs, inntekter i kroner og kostnader i euro og dollar, påvirker resultatene i mai negativt. Vi forventer fortsatt en bra sommer, men tror den underliggende etterspørselen reduseres utover høsten. Det tas en rekke grep for å øke kabinfaktoren i selskapet, den viktigste er justering av kapasitet og økt frekvens på salgskampanjer.

For andre måned på rad er passasjertallene hos Widerøe´s Flyveselskap lavere sammenlignet med 2022. Totalmarkedet innenlands er lavere enn fjoråret samtlige uker siden uke 16. Taktskiftet fra april og mai fortsetter inn i juni.

Widerøes produksjon er redusert mot fjoråret, likevel synker kabinfaktoren med nesten tre prosentpoeng. Dette er en liten bedring mot april, men likevel ikke tilstrekkelig til å demme opp for de kostnadsutfordringene vi ser som følge av valuta og drivstoffpriser. Den svake norske kronen er en stor utfordring for selskapet som har store kostnader i dollar og euro. Dette fører til svake resultater for selskapet.  

-Vi driver flyselskap i et marked preget av innstramming og redusert etterspørsel, men med avgifter og rammebetingelser som hører hjemme i en høykonjunktur, sier konsernsjef Stein Nilsen i Widerøe AS. -Vi som har majoriteten av virksomheten innenlands i Norge, rammes spesielt hardt av en svak, norsk krone. I tillegg har norsk luftfart Europas høyeste skatte og avgiftsnivå. For Widerøe er dette krevende og preger resultatet i mai, avslutter Nilsen. 

Etterspørsel etter utenlandsruter er også noe svekket fra midten av mai. Reiselysten blant nordmenn har vært sterk, men mye tyder på at lav kronekurs og økte renter har gjort norske passasjerer mer prissensitive også på utenlandsreiser. Det er likevel gode nyheter at over halvparten av alle nordmenn ennå ikke har booket sommerferien (Kilde: Finn.no). For å demme opp for dempet etterspørsel samt øke kabinfaktor, øker Widerøe frekvensen på kampanjer fremover. 

Den svake kronekursen er ikke uten muligheter og vi forventer økt etterspørsel fra utenlandske turister. Widerøe gjenåpner direkterutene fra Bergen til henholdsvis München 5. juni og Hamburg 6. juni, og håper at svak kronekurs og behagelig klima gjør at flere tyskere velger å legge sommerferien til Norge i år. 

Selv om nordmenn strammer inn livreima, ser det foreløpig ut som at sommerferien fremdeles vil prioriteres. Etter en bra reiselivsommer forventer Widerøe at den underliggende etterspørselen vil fortsette å svekke seg utover høsten. 

Som konsekvens av dette har selskapet justert kapasiteten i markedet fra 1. september.

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Widerøe

Widerøe
Widerøe
Langstranda 6
8003 Bodø

75 51 35 00https://www.wideroe.no/

Widerøe er Norges eldste luftfartskonsern med over 3500 engasjerte medarbeidere. Konsernet består av datterselskapene Widerøe`s Flyveselskap AS, Widerøe Ground Handling AS, Widerøe Technical Services AS, Widerøe Zero AS, Widerøe Property AS og Widerøe Asset AS.

I Distrikts-Norge er Widerøes flyvninger av stor betydning for både næringsliv, helsevesen, utdanning, reiseliv og kultur, og fungerer som distriktenes kollektivtransport. Widerøe Ground Handling håndterer bakketjenester på 42 lufthavner i Norge og Widerøe Technical Services er representert med tekniske baser og tjenester på fem ulike destinasjoner i Norge. 

Widerøe-konsernet eies av Flyco og Fjord1 med eierandeler på henholdsvis 66 og 34 prosent. 

Følg pressemeldinger fra Widerøe

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Widerøe på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Widerøe

Widerøe tildelt rammeavtale på flyreiser for Forsvaret de neste fire årene9.8.2023 08:00:00 CEST | Pressemelding

Forsvaret utlyste på vårparten anbudskonkurranse på to rutepakker for rammeavtale av flytjenester i Norge og Norden. Det er nå avgjort at Widerøe har vunnet rutepakken for innlandsreiser med hovedvekt på Bergen som utgangspunkt og internt i Nord-Norge. Med oppstart 1. februar 2024 har Forsvaret og Widerøe blitt enige om et tilbud til forsvarsansatte som skal fly mellom destinasjoner i én av to utlyste rutepakker.

Etterspørselen etter innenlands flyreiser er som forventet i juni3.7.2023 09:02:54 CEST | Pressemelding

Trenden fra april og mai fortsetter. Fortsatt høy prisvekst, svak norsk krone og rekordhøy rente legger en demper på etterspørselen innenlands også i juni. Antall passasjerer er opp med 0,7 prosent i forhold til i fjor, men dette skyldes primært at passasjertallene i juni 2022 var preget av en streik blant norske flyteknikere. Den underliggende trenden fra april/mai fortsetter imidlertid inn i juni, med noe færre passasjerer enn vi så i 2022.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom