Beitostølen Helsesportsenter

Bent Høie blir ny styreleder for Beitostølen Helsesportsenter

Del
Bent Høie blir ny styreleder for Beitostølen Helsesportsenter (BHSS). Det ble vedtatt i styremøtet 1. juni. Høie tar over ledervervet etter Tove Linnea Brandvik fra 1. januar 2024.

– Jeg er stolt og takknemlig for at styret ved Beitostølen Helsesportsenter har ønsket meg som styreleder. Så lenge jeg har kjent til senteret, har jeg vært imponert over den jobben som gjøres der av de faglig sterke og engasjerte medarbeiderne. Jeg gleder meg til å være med å utvikle senteret videre sammen med ansatte, ledelse, brukerne og resten av styret, uttaler Høie. 

Bent Høie tiltrådte i 2021 stillingen som statsforvalter i Rogaland, etter å ha vært helseminister i regjeringen Solberg i perioden 2013 – 2021. Som helseminister under koronapandemien 2020–2021, fikk han stor anerkjennelse for sin håndtering av situasjonen.

Styret ved BHSS har jobbet med et tydelig mandat for hva man ønsker for en fremtidig leder. Bent Høie innehar den kompetansen og den personlige egnetheten som styret har lagt vekt på.

– Beitostølen Helsesportsenter har ønsket en ny styreleder som i kraft av egne kvalifikasjoner, faglig innsikt og bredt interessepolitisk nettverk, vil kunne befeste og videreutvikle senterets samfunnsmessige betydning og fotfeste nasjonalt og internasjonalt, sier direktør ved BHSS, Astrid Nyquist. – Videre har vi ønsket en styreleder som har solid forankring i det verdigrunnlaget og de perspektiver som BHSS er bygd på, og som kan bidra til å videreutvikle institusjonens soliditet og betydning både i helsekontekst og i et menneskerettighetsperspektiv, fortsetter hun. – At Bent Høye tar på seg oppdraget som styreleder for virksomheten, opplever vi som en stor anerkjennelse av det arbeidet vi gjør hver eneste dag.   

Forbundsleder i Norges Handikapforbund, Tove Linnea Brandvik, er inne i sitt åttende og siste år som styreleder for BHSS.

– Jeg er svært stolt over at Bent Høie, med sin kunnskap, erfaring og personlige engasjement, har takket ja til å lede styret og virksomheten videre, uttaler Brandvik. – Bent Høie har et unikt interessepolitisk nettverk som er svært aktuelt for BHSS, og hans sterke og ferske systeminnsikt og endringskompetanse er udiskutabel, påpeker hun. 

Direktør Astrid Nyquist benytter anledningen til også å fremheve avtroppende styreleder Tove Linnea Brandvik for den enorme innsatsen hun har lagt ned for BHSS gjennom sitt styrelederverv gjennom to perioder.

– Selv om Brandvik sin funksjon som styreleder avsluttes ved nyttår, vil samarbeidet med henne og Norges Handikapforbund bestå, og vi er svært takknemlige for å kunne dra med oss kraften til Tove Linnea i det videre arbeidet, avslutter direktør Astrid Nyquist.

Nøkkelord

Kontakter

Anna Marie Jørstad

Bilder

Om Beitostølen Helsesportsenter

Beitostølen Helsesportsenter
Sentervegen 4
2953 Beitostølen

http://www.bhss.no

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) gir re-/habiliteringstilbud til barn, ungdom og voksne med ulike diagnoser, funksjonsnedsettelser og funksjonsnivå. Aktivitet og deltakelse med fokus på muligheter fremfor begrensninger vil alltid være en viktig ledesnor for virksomheten. BHSS kombinerer bruk av tilpasset fysisk aktivitet med medisinsk, pedagogisk og sosialfaglig veiledning og oppfølging.