Rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen er overlevert

Del

Stortingspresident Masud Gharahkhani mottok i dag rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen. Dagfinn Høybråten har ledet arbeidet til kommisjonen. Nå skal rapporten behandles i Stortinget. 

Stortingspresident Masud Gharahkhani fikk i dag overrakt rapporten fra lederen av Sannhets- og forsoningskommisjonen. Foto: Stortinget/Peter Mydske
Stortingspresident Masud Gharahkhani fikk i dag overrakt rapporten fra lederen av Sannhets- og forsoningskommisjonen. Foto: Stortinget/Peter Mydske

Overleveringen fant sted torsdag 1. juni i lagtingssalen på Stortinget. 

- Kommisjonen har gjort et viktig og grundig arbeid. Jeg vil takke den for innsatsen. En særlig takk til de mange hundre som har kommet til kommisjonen med sine personlige fortellinger, sier stortingspresident Masud Gharahkhani som mottok rapporten på vegne av Stortinget.  

- For Norge som moderne og åpent demokrati er vern om menneskerettighetene grunnleggende. Hvor gode vi er til å beskytte urfolk og våre minoriteter, er et av de viktigste tegnene på om vi lever opp til pliktene og verdiene våre. Sannhets- og forsoningskommisjonen ble oppnevnt fordi vi skjønte at vi som samfunn har sviktet i den oppgaven. I dag får vi en alvorlig bekreftelse på dette, sier han. 

Grundig behandling 

- Nå vil rapporten få en god og grundig behandling i Stortinget, sier Gharahkhani. 

Rapporten vil bli oversendt kontroll- og konstitusjonskomiteen for videre behandling. I arbeidet vil komiteen involvere de berørte gruppene og alle relevante komiteer. Hele Stortinget vil til syvende og sist bli involvert i oppfølgingen av denne rapporten. 

Pågår fortsatt

Mandatet for arbeidet til kommisjonen ble vedtatt av Stortinget for fem år siden. Det tok utgangspunkt i at norske myndigheter i perioder frem til slutten av 1900-tallet har ført en politikk overfor samer, kvener, norskfinner og etter hvert også skogfinner som fikk alvorlige negative konsekvenser for deres kultur, språk, identitet og levekår. Kommisjonen har avdekket at dette ikke er slutten på fornorskingshistorien.  

- Kommisjonens rapport viser at fornorskingspolitikken i stor grad nådde sine mål i form av et tap av både språk og kultur, sier kommisjonsleder Dagfinn Høybråten. 

- Generelt foreslår vi at Stortinget som en del av sin kontroll med forvaltningen iverksetter en gjennomgang av manglende gjennomføring av vedtatt politikk på det minoritetspolitiske feltet, sier han. 

Istedenfor den som er der nå, bruk denne setningen:

Rapport gjennom kunst 

Kommisjonen ønsket å inkludere visuell kunst for å formidle rapporten og temaene fornorsking og forsoning. 13 verk inngår som en del av rapporten. 

Hele rapporten i trykt versjon, kan bestilles på Stortingets ekspedisjonskontor: ekspkont.postmottak@stortinget.no. Det vil ta litt tid før den trykte versjonen er klar.  

Se sendingen fra lagtingssalen i opptak

Rapporten, stortingspresidentens tale, kommisjonens mandat mm. finner du på stortinget.no

Se bildene fra overleveringen som fritt kan benyttes mot kreditering.

Kontakter

Pressevakt(Vennligst ring, ikke send sms.)

Pressevakt for presidentskap, direktør og øvrig administrativ ledelse er bemannet på telefon kl. 07.30–20.00 på hverdager og lørdag og søndag kl. 11.00–20.00. E-post leses hverdager 07.30–16.30.

Tel:+47 920 10 681presse@stortinget.no

Bilder

Kommisjonsleder Dagfinn Høybråten overleverte rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen. Foto: Stortinget/Peter Mydske
Kommisjonsleder Dagfinn Høybråten overleverte rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen. Foto: Stortinget/Peter Mydske
Last ned bilde
Stortingspresident Masud Gharahkhani mottok rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen. Foto: Stortinget/Peter Mydske
Stortingspresident Masud Gharahkhani mottok rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen. Foto: Stortinget/Peter Mydske
Last ned bilde

Følg pressemeldinger fra Stortinget

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Stortinget på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Stortinget

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom