Miljødirektoratet

Reinheimens nye besøkssenter til Åndalsnes

Del

Miljødirektoratet har valgt å autorisere Norsk Tindesenter på Åndalsnes som besøkssenter for Reinheimen nasjonalpark. (bokmål)

Norsk Tindesenter brukes mye av lokalbefolkningen. Når blir senteret også besøkssenter for Reinheimen nasjonalpark. Foto: Matti Bernitz
Norsk Tindesenter brukes mye av lokalbefolkningen. Når blir senteret også besøkssenter for Reinheimen nasjonalpark. Foto: Matti Bernitz

– Åndalsnes er et attraktivt område for turinteresserte, og Norsk Tindesenter er svært godt egnet som besøkssenter for å ta imot besøkende til og fra vestsiden av Reinheimen nasjonalpark, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Populært turområde

Senteret vil med sitt etablerte og attraktive bygg og uteområde bli et viktig informasjonspunkt, som vil ha stor betydning for ivaretakelse av naturverdiene i nasjonalparken og randsonene. Dette gjelder særlig villreinen i Reinheimen og i området ved Trollstigen som er berørt av ferdsel og forstyrrelser.

– Norsk Tindesenter er et populært utgangspunkt for turer i Reinheimen og randsonen, og det er viktig for nasjonalparkforvaltningen å nå disse besøkende med informasjon før de beveger seg inn i et sårbart område, påpeker Hambro.

I statsbudsjettet for 2023 ga regjeringen 1 500 000 kr hver til etablering av to besøkssentre, ett på vestsiden av Jotunheimen og ett på vestsiden av Reinheimen. Norsk Tindesenter blir det 40. autoriserte besøkssenteret i Norge, etter at Fortun Bygdalag ble autorisert som besøkssenter for Jotunheimen nasjonalpark og Breheimen nasjonalpark torsdag 25. mai.

Bærekraftig friluftsliv

Et besøkssenter nasjonalpark skal formidle informasjon om naturverdiene og stimulere til bærekraftig bruk av nasjonalpark, annen natur og til friluftsliv. Fokuset i formidlingen ved Norsk Tindesenter vil være et viktig verktøy for forvaltningen av Reinheimen nasjonalpark og ivaretakelse av verneverdiene i Reinheimen.

Senteret har et godt samarbeid med kommunen, verneområdeforvaltningen og lokale aktører.

– Gjennom etableringen av besøkssenter nasjonalpark vil Norsk Tindesenter legge enda større vekt på å skape et miljø som aktivt samarbeider for at friluftsliv blir gjennomført på en bærekraftig måte, som ivaretar naturen og villreinen i nasjonalparken og randsonene omkring, sier Hambro.

Naturlig møtested

Besøkssenteret skal etableres i lokalene til Norsk Tindesenter, og senteret vil synliggjøres gjennom skilting, utstilling og utendørs informasjonspunkt med informasjon om nasjonalparken.

Norsk Tindesenter brukes mye av lokalbefolkningen, og gjennom ulike tilbud som arrangement, servering og klatrehall er de et naturlig møtested for mange.

Senteret vil også ansette naturveileder, utvikle digitale kurs og tilpasse eksisterende nettsider til besøkssenter nasjonalpark og merkevaren Norges nasjonalparker.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Norsk Tindesenter brukes mye av lokalbefolkningen. Når blir senteret også besøkssenter for Reinheimen nasjonalpark. Foto: Matti Bernitz
Norsk Tindesenter brukes mye av lokalbefolkningen. Når blir senteret også besøkssenter for Reinheimen nasjonalpark. Foto: Matti Bernitz
Last ned bilde

Om oss

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom