Virke

Nedgang i antall sommerjobber i år

Del
Flere melder at det er vanskelig å få tak i kvalifisert arbeidskraft.
Administrerende direktør i Virke Bernt Apeland
Administrerende direktør i Virke Bernt Apeland

En fersk undersøkelse av Virkes medlemmer viser at 27 prosent planlegger å ansette sommervikarer i år. Dette er en nedgang på tre prosent fra forrige sommer. Blant de bransjene som planlegger å ansette flest er byggevarehandel (67%), dagligvare (63%) og virksomheter innenfor kultur (37%).  

Totalt 26 prosent sier de vil ansette flere sommervikarer enn i fjor, åtte prosent vil ansette flere mens de resterende 65 prosentene vil ansette omtrent like mange. 

Gjenspeiler de større trekkene i norsk økonomi

Tallene for sommervikarer henger i stor grad sammen med større trekkene vi nå ser i norsk økonomi. Små- og mellomstore bedrifter sliter i møte med økte kostander og fallende kjøpekraft hos forbrukeren. Større bedrifter klarer seg bedre. 

  • Over 100 ansatte: 73% planlegger for vikarer i sommer. 
  • Mellom 100 og 50 ansatte: 46% 
  • For de mellom 10 og 49 ansatte: 32%
  • Under 10 ansatte: 16% 

Videre ser vi at handelsbedrifter som byggevare, dagligvare og interiør opplever noe nedgang fra tidligere år. Eksakte tall ligger vedlagt i grafpakke. Det er disse bedriftene som i størst grad også opplever en nedgang i aktivitet når flere forbrukere prioriterer tjenester fremfor varer.

Virksomheter innenfor reiselivsbransjen rapporterer om en økning i antall sommervikarer. 

Seks av ti oppgir at situasjonen er omtrent uendret sammenlignet med i fjor når det kommer til å finne kvalifiserte kandidater. Kun seks prosent mener det er enklere. 

Sommeren er viktig både for bedrifter og de unge

-        Sommeren er en viktig tid både for bedrifter og unge arbeidssøkende. Sommervikarer spiller en avgjørende rolle ved å bidra med nødvendig arbeidskraft samtidig som de får muligheten til å opparbeide seg verdifull erfaring. Ved å påta seg ansvaret med å gi sommervikarer meningsfulle og lærerike arbeidsoppgaver bidrar bedrifter til å bygge en solid arbeidsstyrke for fremtiden, sier administrerende direktør i Virke Bernt Apeland. 

-        Samtidig hviler ikke dette bare på bedriftene. Vi ser at stadig flere mener det er vanskelig å finne vikarer med den rette kompetansen. Her er det viktig at også myndigheter og spesielt landets utdanningsinstitusjoner samarbeider tett med arbeidslivet om hva slags kompetanse som trengs på fremtidens arbeidsplasser, sier Apeland. 

Om undersøkelsen

  • Dataene er hentet fra Virkes medlemsundersøkelse fra Q2 2023, gjennomført 20. – 26. april
  • Totalt har 1022 respondenter deltatt i undersøkelsen
  • Dataene er ikke vektet, men representerer totalt 2822 virksomheter

Kontakter

Bilder

Administrerende direktør i Virke Bernt Apeland
Administrerende direktør i Virke Bernt Apeland
Last ned bilde

Dokumenter

Om Virke

Virke
Virke
Henrik Ibsens gate 90
0255 Oslo

22 54 17 00http://www.virke.no

Virke er hovedorganisasjonen for arbeidsgivere i handels- og tjenestenæringen. Det er næringer som står for halvparten av verdiskapingen i Norge. Vi kjemper for våre 25 000 medlemsvirksomheter slik at de er rustet for morgendagen, fordi deres utfordringer er våre utfordringer. 

Følg pressemeldinger fra Virke

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Virke på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Virke

Invitasjon til Virkes konjunkturseminar: Slik blir høsten i norsk handel18.9.2023 09:29:46 CEST | Pressemelding

Hvordan ser slutten av 2023 ut for norske handelsbedrifter? Hvilke bransjer vil holde seg sterke i møte med fallende kjøpekraft og økende renter? Virke ønsker velkommen til lansering av årets siste konjunkturapport for 2023. Presentasjonen avholdes på Virkes handelskonferanse den 21. september 10:40 av sjeføkonom Lars E. Haartveit på Colusseum kino. Det vil være tid til en 1-til-1 intervjuer i etterkant. Påmelding: gullik.slagsvold.store@virke.no

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom