Mattilsynet

Nå kan endelig hønene i Rogaland få slippe ut i hagen

Del
Etter påvisning av fugleinfluensa i fjørfehold i Rogaland høsten 2022, satte Mattilsynet i gang en rekke tiltak for å forebygge smittespredning. Ett av tiltakene var portforbud, som betyr at høner og andre tamme fugler måtte holdes innendørs eller utendørs under tak med skjerming på sidene. I dag kan de endelig slippes ut igjen.
Foto: Unsplash.
Foto: Unsplash.

Høsten 2022 ble det innført infisert sone for fugleinfluensa i åtte kommuner i Rogaland. Kommunene dette gjaldt var Stavanger, Kvitsøy, Randaberg, Sola, Klepp, Time, Hå og Sandnes (unntatt området som tidligere utgjorde Forsand kommune).I sonen ble det innført en rekke restriksjoner og forbud. Jakt og fangst av fugl i regionen har blant annet vært forbudt og de som har tamme fugler hjemme har vært nødt til å holde dem innendørs eller eventuelt ha de ute, men da under tak og skjerming på sidene. I dag blir den infiserte sonen opphevet.  

I praksis betyr dette at det ikke lenger er forbud mot jakt og fangst av fugl, det er nå tillatt å ha tamme fugler på dyreansamlinger og tamme ender og gjess kan nå holdes sammen med andre tamme fugler.  

 

Mattilsynet ønsker å takke rogalendingene for tålmodigheten 

De siste årene har det vært en rekke sykdomsutbrudd hos fugler i Norge. Rogaland har vært den regionen i Norge som kanskje har fått kjenne på dette aller mest.I noen kommuner i Rogaland er det svært mange dyrehold med fugler. For å redusere konsekvensene av smitte med fugleinfluensa i dette området har det derfor i utbruddsperioder blitt innført en rekke restriksjoner og tiltak for å slå ned smitte og forebygge ytterligere smittespredning. Mattilsynet ønsker å takke rogalendingene for tålmodigheten deres. 

 

- Jeg vil gi skryt til alle som har fugler i dette området, både bøndene, næringen, de som har høner i hagen og de privatpraktiserende veterinærene for den innsatsen de har lagt ned, sier Lise Pettersonregiondirektør i Sør og Vest i Mattilsynet. 

Fugleinfluensa er en av de mest alvorlige, smittsomme virussykdommene hos tamme og ville fugler, legger hun til.  

 

Fortsatt viktig med godt smittevern  

Fugleinfluensa sirkulerer fortsatt blant ville fugler i Norge og Mattilsynet oppfordrer fortsatt til godt smittevern for å beskytte egne fugler mot smitte. Den aller viktigste jobben for å hindre at fuglene dine blir smittet er å tenke forebygging og smittevern i alt du gjør. Husk at dyr som er smittet kan smitte andre før de viser symptomer på sykdom. 

Siden fugleinfluensa finnes hos ville fugler i Norge er det viktig at alle som har tamme fugler har gode smitteverntiltak. Pass på at fuglene dine ikke har direkte eller indirekte kontakt (for eksempel via avføring på sko) med ville fugler. Vask, og om mulig desinfiser hendene dine, før og etter at du har vært i kontakt med fuglene dine. Beskytt fôr og vann slik at ville fugler ikke kommer til, pass på at færrest mulig er i kontakt med fuglene dine og hold det rent og ryddig slik at ville fugler ikke blir tiltrukket området der fuglene dine oppholder seg. 

Fugleinfluensa smitter lett mellom fugler, men risikoen for smitte til befolkningen vurderes som svært lav, og det er trygt å spise egg og fjørfekjøtt. 

 

Meld fra til Mattilsynet ved mistanke om smitte 

Det er svært viktig at alle som har fugler er årvåkne og straks tar kontakt med Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 dersom de mistenker smitte hos egne fugler. 

 

Fortsatt tiltak i noen deler av landet 

Fugleinfluensa ble i april også påvist på fugler i en park i Kristiansund i Møre og Romsdal. I dette området vil det være tiltak mot fugleinfluensasmitte i noen uker til.   

 

På nettsiden til Mattilsynet kan du lese mer om hvordan du kan unngå smitte i dyreholdet ditt med fugl.

 

Nøkkelord

Bilder

Foto: Unsplash.
Foto: Unsplash.
Last ned bilde
Foto: Mattilsynet. Lise Petterson, regiondirektør Sør og Vest i Mattilsynet.
Foto: Mattilsynet. Lise Petterson, regiondirektør Sør og Vest i Mattilsynet.
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00https://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom