Innovasjon Norge

Innovasjon Norge tildeler Aker Horizons inntil 135 millioner til produksjonsanlegg for grønt hydrogen

Del
Aker Horizons Asset Development (AAD), hydrogenselskapet til Aker Horizons, får inntil 135 millioner kroner i tilskudd og lån fra Innovasjon Norge til å utvikle et storskala produksjonsanlegg for grønt hydrogen på Rjukan.
Anlegget på Rjukan slik det kan bli seende ut. Illustrasjon: Aker Horizons Asset Development.
Anlegget på Rjukan slik det kan bli seende ut. Illustrasjon: Aker Horizons Asset Development.

- Utvikling av ny teknologi for produksjon og kommersialisering av grønt hydrogen er en viktig del av den grønne omstillingen av Norge. Dette er et innovativt prosjekt med stort vekstpotensial, som kan bidra til økt fastlandseksport, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Anlegget skal etableres på Rjukan i Tinn kommune i Vestfold og Telemark og forventes å føre til økt sysselsetting og mulig tilvekst av nye beboere i Tinn.

- Produksjonsanlegget vil ha store positive ringvirkninger for Tinn, og bidra til at Tinn kommune og Rjukan kan styrkes kraftig som en viktig industrilokasjon i Norge, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

- Hydrogenfabrikken vil medføre investeringer i Rjukan på flere hundre millioner kroner, samt nye grønne arbeidsplasser. Produksjon av hydrogen med utnyttelse av overskuddsvarme kan resultere i etablering av andre industrier som kan nyttiggjøre seg av denne, og vil dermed tilrettelegge for sirkulærøkonomisk utvikling basert på de unike fordelene Rjukan har. Vi har et tett og godt samarbeid med både Tinn kommune, Rjukan Næringsutvikling og andre industriaktører på Rjukan for å tilrettelegge for muligheter innenfor disse områdene, sier prosjektdirektør Ragnhild Stokholm i Aker Horizons Asset Development.

Det finnes i dag ingen gode løsninger for å levere hydrogen uten mellomlagring mellom produksjonen og leveransen. AAD skal utvikle løsninger som kan fjerne behovet for lagring av hydrogen mellom produksjon- og logistikk-leddene for komprimert hydrogen. Dermed kan den økonomiske, tekniske og sikkerhetsmessige risikoen som har stått i veien for etablering av storskala grønne produksjonsanlegg for hydrogen reduseres.
Utvikling av en verdikjede for bærekraftig produksjon, distribusjon og bruk av hydrogen er sentralt i regjeringens veikart for grønt industriløft.

– Markedet for grønn hydrogen har et stort potensiale for vekst. Regjeringen er opptatt av å legge til rette for produksjon av grønn hydrogen i Norge. Jeg ble kjent med dette prosjektet under et besøk til Rjukan i fjor. De har imponerende planer, som kan bidra til å få fart på utviklingen av en grønn hydrogenindustri i Norge, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Det forventes stor vekst i etterspørselen etter hydrogen i det kommende tiåret, blant annet som drivstoff til tungtransport og skipsfart og til avkarbonisering av industri, som i dag benytter fossilt drivstoff eller hydrogen produsert basert på fossile energikilder. Klimagassutslipp kan reduseres vesentlig dersom dette erstattes med hydrogen fra vannelektrolyse basert på fornybar kraft. Satsningen på Rjukan vil kunne bidra til å møte dette fremtidige behovet.

- Vi setter stor pris på at Innovasjon Norge støtter hydrogenprosjektet vårt på Rjukan. Slik målrettet innsats fra virkemiddelapparatet bidrar til risikoavlastning og videre utvikling for oppskalering av hydrogenproduksjon. For eksempel vil vårt planlagte storskala hydrogen- og ammoniakkprosjekt i Narvik dra nytte av erfaringene vi gjør oss i Rjukan-prosjektet. Vårt mål er at grønt hydrogen skal bli et lønnsomt nullutslippsalternativ både i Norge og globalt, sier Knut Nyborg, konsernsjef i Aker Horizons Asset Development.

Størrelsen på anlegget vil i første omgang være på 20 MW, med ni tonn hydrogenproduksjon per dag. Om prosjektet lykkes kan det legge grunnlaget for en senere utvidelse med ytterligere 20 MW. Aker Horizons vil modne prosjektet fram mot en endelig investeringsbeslutning i løpet av 2023, med mulig produksjonsstart i 2025.

Prosjektet er planlagt gjennomført over en periode på tre år. Finansieringen fra Innovasjon Norge er en kombinasjon av 85 millioner kroner i tilskudd og 50 millioner i lån.

Utvikling av en verdikjede for bærekraftig produksjon, distribusjon og bruk av hydrogen er sentralt i regjeringens veikart for grønt industriløft. Du finner mer om det her.

Om AAD:

Aker Horizons Asset Development (AAD) er en del av konsernet Aker Horizons ASA som ble etablert i 2020. Konsernet har en portefølje med prosjekter og selskaper som utvikler ny grønn industri og energi. AAD har ansvaret for å utvikle, bygge, eie og operere hydrogenprosjekter i Aker. Selskapet er i en utviklingsfase med prosjekter i Rjukan, Narvik, Aukra og Berlevåg, og har ikke kommersielle inntekter.

Nøkkelord

Kontakter

Marianne Stigset
Director of Communications and External Affairs
Aker Horizons
Tel: 411 88 482
marianne.stigset@akerhorizons.com

Bilder

Anlegget på Rjukan slik det kan bli seende ut. Illustrasjon: Aker Horizons Asset Development.
Anlegget på Rjukan slik det kan bli seende ut. Illustrasjon: Aker Horizons Asset Development.
Last ned bilde
Anlegget på Rjukan slik det kan bli seende ut. Illustrasjon: Aker Horizons Asset Development.
Anlegget på Rjukan slik det kan bli seende ut. Illustrasjon: Aker Horizons Asset Development.
Last ned bilde
Logistikken rundt framtidig hydrogenproduksjon. Illustrasjon: Aker Horizons Asset Development.
Logistikken rundt framtidig hydrogenproduksjon. Illustrasjon: Aker Horizons Asset Development.
Last ned bilde
Næringsminister Jan Christian Vestre og Ragnhild Stokholm, prosjektdirektør i Aker Horizons Asset Development.
Næringsminister Jan Christian Vestre og Ragnhild Stokholm, prosjektdirektør i Aker Horizons Asset Development.
Last ned bilde
Knut Nyborg, konsernsjef i Aker Horizons Asset Development. Foto: AAD.
Knut Nyborg, konsernsjef i Aker Horizons Asset Development. Foto: AAD.
Last ned bilde
Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge under Innovasjonstalen i år. Foto: Kilian Munch, Innovasjon Norge.
Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge under Innovasjonstalen i år. Foto: Kilian Munch, Innovasjon Norge.
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0104 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, bærekraftig vekst og eksport for konkurransedyktige norske bedrifter, og utvikling i distriktene. Vi profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. 

Følg pressemeldinger fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom