Innovasjon Norge

Presseinvitasjon til næringslivsdelegasjon til Danmark

Del
15. og 16. juni er det næringslivsdelegasjon til København og Århus, med tema havvind, hydrogen, karbonfangst- og lagring, helseteknologi, grønn maritim og forsvar.

Næringslivsdelegasjonen er i forbindelse med DD.MM. Kong Harald og Dronning Sonjas offisielle besøk til Danmark.

Det er frist for å akkreditere seg fredag 2. juni kl. 12, og det er ikke mulig å akkreditere seg etter det.

Naboer må stå sammen i krevende tider

Europa står i en krevende sikkerhetspolitisk situasjon. Samtidig haster det med å få på plass løsninger som får ned verdens klimagassutslipp. Dette krever økt nordisk samarbeid. Norge og Danmark har store ambisjoner innenfor grønn energi og omstilling, og har et stort potensiale for å lykkes bedre og raskere ved å samarbeide, og kan også være en drivkraft i europeisk sammenheng på flere områder.

Derfor er både næringsminister Vestre, utenriksminister Huitfeldt og olje- og energiminister Aasland med på delegasjonen, samt dansk klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard, dansk næringsminister Morten Bødskov og dansk minister for nordisk samarbeid Louise Schack Elholm.

Her er noe av det som vil foregå:

Energi

Karbonfangst og -lagring har vært en av tidenes største norske industriinvesteringer, og vil være viktig for å nå lavutslippssamfunnet. Danske Ørsted vant nylig en statlig kontrakt og valgte norske Aker Carbon Capture som fangstpartner, med plan om å lagre CO2-avfall i norske Northern Lights. Samarbeid om transport og lagring av CO2 vil være et aktuelt tema.

Norge har definert havvind som en strategisk nasjonal eksportsatsning, mens Danmark er en viktig premissgiver i havvindindustrien, som en av de første og største utbyggerne av havvind. Dette gjør Danmark interessant for norsk offshore leverandørindustri.  

Danmark ønsker 70% reduksjon av utslippene frem til 2030 og nullvisjon for 2050, og har et mål om å eksportere grønn energi. Dette medfører et mål om 2 millioner tonn grønn hydrogenproduksjon per år. Sammen med flere andre land rundt Nordsjøen planlegger Danmark å bygge energiøyer som baser for havvind og hydrogenproduksjon. Dette er interessant for norske ingeniører og leverandørindustri som mulige store prosjekter. Det er viktig at Norge posisjonerer seg tydelig i arbeidet med å gjøre Nordsjøen til Europas “grønne kraftverk”.

Alle disse energitemaene vil være på programmet i København, som inneholder ministre og andre betlutningstagere sammen med store industriaktører fra blant annet DNV, Kongsberg, Statkraft, Yara, NEL, Northern Lights, Equinor og tilsvarende aktører fra dansk side.

Grønn maritim transport

Hvis vi skal nå klimamålene må utslippene fra skipsfarten reduseres kraftig. Norsk og dansk maritim næring er helt i front når det gjelder å utvikle nye grønne løsninger for skipsfarten som vil redusere CO2-utslippene betraktelig. Under delegasjonen vil det være samtaler om «grønne skipskorridorer» mellom Norge og Danmark for mer utslippsfri transport til sjøs.

Grønn maritim transport er foreslått som én av Norges strategiske eksportsatsninger, der Nordsjølandene er et prioritert marked og havvindfartøy ses på som viktig. Dette understreker Danmarks betydning som samarbeidspartner.

Helseteknologi/livsvitenskap

Norge og Danmark er i front i utvikling og implementering av digitale helse- og velferdsteknologiske løsninger og med forskning og utvikling av persontilpasset medisin med unik tilgang til helsedata. Der er store gevinster å hente i et tettere samarbeid for å løse de felles utfordringene, for å utvikle nye, innovative løsninger og for å øke eksporten innenfor helse- og velferdsindustrien.

I Danmark kan du møte flere av de norske helseteknologibedriftene som har etablert seg i Danmark eller har løsninger som gir de gode forutsetninger for å gjøre det.

Forsvar

Forsvarssektoren har betydelige utfordringer når det gjelder grønn omstilling. Derfor er det viktig å etablere samarbeid på tvers av landegrensene om å utvikle grønne alternativer.

Det er også sikkerhets- og miljøutfordringer i Arktis, så hvordan kan dansk-norsk samarbeid om forsvars- og miljøteknologi bidra?

Les mer om programmet: Business Norway Delegations

Ta kontakt med Gaute Gaarder for mer informasjon om programmet og akkrediteringsprosessen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0104 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, bærekraftig vekst og eksport for konkurransedyktige norske bedrifter, og utvikling i distriktene. Vi profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. 

Følg pressemeldinger fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Innovasjon Norge

To milliarder til Innovasjon Norge for grønn omstilling i bedriftene28.9.2023 11:30:18 CEST | Pressemelding

Innovasjon Norge får muligheten til å låne ut en milliard kroner mer til bedriftene i form av lavrisikolån, i tillegg kommer en milliard til batteriprosjekter. Det ble klart da regjeringen la fram Grønt industriløft veikart 2.0 i dag. – Vi gleder oss over mulighetene dette gir! Nå kan vi være med på å finansiere flere vekstbedrifter og prosjekter som kan utvikle de grønne løsningene Norge og verden trenger, sier administrerende direktør Håkon Haugli.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom